Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Positiva till frivillig certifiering

https://www.klimatsmart.se/images/news/

Bristande kompetens hos leverantörer av energitjänster kan leda till problem på marknaden. Därför vill Energimyndigheten att utförare av energitjänster ska kunna certifiera sig för att visa att de har den grundkunskap som beställarna förväntar sig. Marknaden för energitjänster i Sverige är en relativt ung bransch i utveckling. En välfungerande energitjänstemarknad ses som viktigt för att öka energieffektiviseringen i samhället. – En energitjänst är i grunden någon form av avtal eller överenskommelse som leder till direkt eller indirekt effektivisering eller hushållning av energianvändningen förklarar Glenn Widerström på Energimyndigheten. Enligt EU:s artikel 16 i EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv ska medlemsländerna införa ett certifierings- eller kvalificeringssystem för energitjänster om marknaden har problem med teknisk kompetens, objektivitet eller tillförlitlighet. Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda hur det ser ut i Sverige och avrapporterar nu uppdraget till Näringsdepartementet. Enligt Energimyndighetens utredning finns det ett behov av kompetenshöjning för leverantörer av alla typer av energitjänster. – Det mest framträdande kompetensbehovet hos leverantörerna är enligt utredningen ett systemperspektiv och helhetssyn på energieffektivisering säger Sara Björkroth som är projektledare för uppdraget på Energimyndigheten. Därmed anser Energimyndigheten att ett frivilligt certifieringssystem bör införas för leverantörer av energitjänsterna energianalys, energirådgivning, energikartläggningar, drift och underhåll samt serviceavtal. Systemet ska bygga på kompetensprövning gentemot uppställda standarder och regelbunden kontroll av att kompetensen upprätthålls. – Vi anser att certifieringen bör vara frivillig så att efterfrågan på certifierade energitjänster får styra. Ett frivilligt system utesluter inte heller mindre företag som kan ha svårt att klara av de extra kostnader som en certifiering innebär, säger Sara Björkroth. Förhoppningen är att både beställare och leverantörer ska se nyttan med systemet och därigenom efterfråga de certifierade tjänsterna.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Positiva till frivillig certifiering

2013-03-04
Bristande kompetens hos leverantörer av energitjänster kan leda till problem på marknaden. Därför vill Energimyndigheten att utförare av energitjänster ska kunna certifiera sig för att visa att de har den grundkunskap som beställarna förväntar sig.

Marknaden för energitjänster i Sverige är en relativt ung bransch i utveckling. En välfungerande energitjänstemarknad ses som viktigt för att öka energieffektiviseringen i samhället.

– En energitjänst är i grunden någon form av avtal eller överenskommelse som leder till direkt eller indirekt effektivisering eller hushållning av energianvändningen förklarar Glenn Widerström på Energimyndigheten.

Enligt EU:s artikel 16 i EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv ska medlemsländerna införa ett certifierings- eller kvalificeringssystem för energitjänster om marknaden har problem med teknisk kompetens, objektivitet eller tillförlitlighet. Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda hur det ser ut i Sverige och avrapporterar nu uppdraget till Näringsdepartementet. Enligt Energimyndighetens utredning finns det ett behov av kompetenshöjning för leverantörer av alla typer av energitjänster.

– Det mest framträdande kompetensbehovet hos leverantörerna är enligt utredningen ett systemperspektiv och helhetssyn på energieffektivisering säger Sara Björkroth som är projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Därmed anser Energimyndigheten att ett frivilligt certifieringssystem bör införas för leverantörer av energitjänsterna energianalys, energirådgivning, energikartläggningar, drift och underhåll samt serviceavtal. Systemet ska bygga på kompetensprövning gentemot uppställda standarder och regelbunden kontroll av att kompetensen upprätthålls.

– Vi anser att certifieringen bör vara frivillig så att efterfrågan på certifierade energitjänster får styra. Ett frivilligt system utesluter inte heller mindre företag som kan ha svårt att klara av de extra kostnader som en certifiering innebär, säger Sara Björkroth.

Förhoppningen är att både beställare och leverantörer ska se nyttan med systemet och därigenom efterfråga de certifierade tjänsterna.

Senaste nyheter