Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Positiv start på året för värmepumpar

https://www.klimatsmart.se/images/news/skvp-stigandeforsaljning250x.jpg

Försäljningen av värmepumpar steg med totalt 10 procent under årets första kvartal och den positiva försäljningstrenden förväntas hålla i sig. Särskilt bra går försäljningen av frånluftvärmepumpar. Under årets första tre månader såldes värmepumpar för totalt 1,3 miljarder kronor i Sverige, vilket är 9 procent mer än samma period förra året. Trenden med kraftigt ökad försäljning av frånluftsvärmepumpar fortsätter, samtidigt som försäljningen ökar även för övriga två värmepumpsslag. Försäljningen uppdelad på olika produktslag: Totalt + 10% - Luft-vattenvärmepumpar + 4 % - Frånluftvärmepumpar + 23 % - Bergvärmepumpar + 2 % - Även om vi ser en stark utveckling för värmepumpar i Sverige, finns det flera hinder för att branschen ska kunna växa i takt med tillväxten i byggsektorn. Framför allt är bristen på yrkeskunnig personal ett dilemma, säger Per Jonasson. För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter