Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Play to stop med Moby och MTV

https://www.klimatsmart.se/images/news/moby_passport_3_203x250.jpg

Torsdagen den 20 augusti spelade den amerikanske artisten Moby, en av de mer klimatmedvetna bland dagens artister, på Rivalteatern, en konsert för EU och MTV. Konsertens syfte var att dra uppmärksamhet till EU:s klimatinitiativ. Moby är vegan och försöker i möjligaste mån leva på ett klimatvänligt sätt, bland annat genom att använda publika transportmedel. Bland annat pekar han på att djurhållningen står för 24% av växthusgasutsläppen. Den exklusiva konserten är första ledet i kampanjen ”Play To Stop: Europe for Climate” , ett internationellt samarbete mellan Europeiska kommissionen och MTV Networks International. Elva medlemsländer deltar i kampanjen som under sex månader syftar till att väcka ungdomars intresse kring klimatfrågor inför klimatförändringskonferensen i Köpenhamn den 7 december. Bakom spelningen står Europeiska kommissionen i samarbete med MTV som tillsammans vill nå unga människor inför klimatförändringskonferensen i Köpenhamn den 7 december. Kampanjen Play To Stop – Europe for Climate kommer under sex månader att pågå i Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Polen, Rumänien, Sverige och Storbritannien.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter