Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Per Löfgren ny VD för Bastaonline

https://www.klimatsmart.se/images/news/bastaonline100x110.gif

Per Löfgren tillträder i augusti som VD för Bastaonline AB. Han efterträder Lars Jarnhammar som går i pension efter att framgångsrikt ha förflyttat Basta från att vara resultatet av ett forskningsprojekt till en fungerande marknadsplats för miljöanpassade byggprodukter. Idag finns över 7700 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet. Per Löfgren är 38 år, ekolog med inriktning på miljöledning och miljöarbete i företag. Han kommer närmast från konsultföretaget Vega där han under sex år har arbetat med verksamhetsutveckling, oftast mot bygg- och fastighetssektorn. Per Löfgren arbetade dessförinnan med miljö- och kvalitetsfrågor på JM och var då en av dem som medverkade till att det som sedermera skulle bli Basta-systemet startades. Nu gläds han över att få möjlighet att vidareutveckla Basta-systemet. - Basta är unikt och har en enorm utvecklingspotential. Det finns inget annat system på marknaden som hanterar kemikaliefrågorna på samma gedigna sätt. En styrka är att Basta vilar på EU:s kemikalielagstiftning Reach. Basta blir därmed ett praktiskt verktyg för företagen att leva upp till Reach, säger Per Löfgren som tillägger att han ser goda möjligheter att utvidga Basta-systemet så att fler sektorer kan dra nytta av det förenklade inköpsförfarande som Basta innebär. - Som avgående VD känns det mycket bra att kunna välkomna en efterträdare som har följt Basta sedan starten. Därmed har han en naturlig förståelse för att en det är den breda förankringen inom byggsektorn som är en av framgångsfaktorerna bakom Basta, säger Lars Jarnhammar som går i pension och lämnar VD-stolen till sin efterträdare i augusti. - Vi i styrelsen för Basta är väldigt glada över att Per, som har en så stark förankring i bygg- och fastighetssektorn vill ta över som VD. Vi är övertygade om att han mycket snabbt ytterligare kan förstärka rollen för Basta på marknaden. Dessutom kommer han att bli en stor tillgång för oss på IVL, säger Åke Iverfeldt, styrelseordförande i Basta och vice VD på IVL. För mer information, kontakta Per Löfgren, 0708-88 15 38 eller Åke Iverfeldt, 08-598 563 43.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Per Löfgren ny VD för Bastaonline

2010-04-20
Per Löfgren tillträder i augusti som VD för Bastaonline AB. Han efterträder Lars Jarnhammar som går i pension efter att framgångsrikt ha förflyttat Basta från att vara resultatet av ett forskningsprojekt till en fungerande marknadsplats för miljöanpassade byggprodukter. Idag finns över 7700 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.

Per Löfgren är 38 år, ekolog med inriktning på miljöledning och miljöarbete i företag. Han kommer närmast från konsultföretaget Vega där han under sex år har arbetat med verksamhetsutveckling, oftast mot bygg- och fastighetssektorn. Per Löfgren arbetade dessförinnan med miljö- och kvalitetsfrågor på JM och var då en av dem som medverkade till att det som sedermera skulle bli Basta-systemet startades. Nu gläds han över att få möjlighet att vidareutveckla Basta-systemet.

- Basta är unikt och har en enorm utvecklingspotential. Det finns inget annat system på marknaden som hanterar kemikaliefrågorna på samma gedigna sätt. En styrka är att Basta vilar på EU:s kemikalielagstiftning Reach. Basta blir därmed ett praktiskt verktyg för företagen att leva upp till Reach, säger Per Löfgren som tillägger att han ser goda möjligheter att utvidga Basta-systemet så att fler sektorer kan dra nytta av det förenklade inköpsförfarande som Basta innebär.

- Som avgående VD känns det mycket bra att kunna välkomna en efterträdare som har följt Basta sedan starten. Därmed har han en naturlig förståelse för att en det är den breda förankringen inom byggsektorn som är en av framgångsfaktorerna bakom Basta, säger Lars Jarnhammar som går i pension och lämnar VD-stolen till sin efterträdare i augusti.

- Vi i styrelsen för Basta är väldigt glada över att Per, som har en så stark förankring i bygg- och fastighetssektorn vill ta över som VD. Vi är övertygade om att han mycket snabbt ytterligare kan förstärka rollen för Basta på marknaden. Dessutom kommer han att bli en stor tillgång för oss på IVL, säger Åke Iverfeldt, styrelseordförande i Basta och vice VD på IVL.

För mer information, kontakta Per Löfgren, 0708-88 15 38 eller Åke Iverfeldt, 08-598 563 43.
Källa: Bastaonline

Senaste nyheter