Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Peppar bokar KlimatPositiva möten

https://www.klimatsmart.se/images/news/pepparsvenskmotesdesign176x58.png

Idag är miljö och framför allt klimat högaktuella ämnen i samhällsdebatten men även i mötesindustrin. Många kunder väljer att lägga sin konferens på en miljöcertifierad anläggning och fler och fler konferensanläggningar väljer att göra just detta - miljöcertifiera och/eller klimatneutralisera sin verksamhet. Men det finns faktiskt ett steg till att gå, som förvånansvärt få har gjort. Nämligen att förutom att även bli en klimatpositiv verksamhet också hjälpa kunden att minska sin miljöpåverkan. Peppar Svensk Mötesdesign är stolta över att vara det första bokningsbolaget som nu erbjuder kunden att ta ett steg längre i sin miljöhänsyn. Kunden ges möjlighet att göra sin konferens inte bara klimatneutral utan även - klimatpositiv! På det viset kan kunderna välja att faktiskt bidra ännu mer till att minska sin klimatpåverkan och kompensera i form av köp av utsläppsrätter. Katarina Niss, marknadschef och delägare berättar; - Genom vårt klimatverktyg räknar vi fram halten av koldioxid som konferensen genererar, oavsett hur stor eller liten konferensen är. Vi nöjer oss inte med att enbart lova klimatneutralisering utan kunden erbjuds att kompensera sin konferens så att den blir klimatpositiv, genom köp av utsläppsrätter via SNF, Sveriges Naturskyddsförening. Hon fortsätter: - Med detta är vi idag unika och mycket stolta, samtidigt närmast förvånade över att ingen annan erbjuder denna tjänst. En del flygbolag ligger långt före eftersom de sedan länge erbjuder möjlighet att klimatkompensera flygresan för såväl privatpersoner som företag. Peppar Svensk Mötesdesign lever som de lär, de är idag ett klimatneutralt företag och har gjort verksamheten Klimatpositiv. Katarina förklarar hur: - Utöver den mängd koldioxid vi producerar genom vår verksamhet idag väljer vi att kompensera med ytterligare 15 % för att på så sätt ta bort koldioxid från vår jord! Kompenseringen sker genom Svenska Naturskyddsföreningen som vi ger i uppdrag att köpa utsläppsrätter. Samtidigt stöder vi SNF:s arbete med klimatfrågor. För koncept och genomförande av vår interna process till att bli Klimatpositiva och certifierade stod Jan Ohlsson, www.klimatpositiv.net.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Peppar bokar KlimatPositiva möten

2010-02-04
Idag är miljö och framför allt klimat högaktuella ämnen i samhällsdebatten men även i mötesindustrin. Många kunder väljer att lägga sin konferens på en miljöcertifierad anläggning och fler och fler konferensanläggningar väljer att göra just detta - miljöcertifiera och/eller klimatneutralisera sin verksamhet. Men det finns faktiskt ett steg till att gå, som förvånansvärt få har gjort. Nämligen att förutom att även bli en klimatpositiv verksamhet också hjälpa kunden att minska sin miljöpåverkan.

Peppar Svensk Mötesdesign är stolta över att vara det första bokningsbolaget som nu erbjuder kunden att ta ett steg längre i sin miljöhänsyn. Kunden ges möjlighet att göra sin konferens inte bara klimatneutral utan även - klimatpositiv! På det viset kan kunderna välja att faktiskt bidra ännu mer till att minska sin klimatpåverkan och kompensera i form av köp av utsläppsrätter.

Katarina Niss, marknadschef och delägare berättar;
- Genom vårt klimatverktyg räknar vi fram halten av koldioxid som konferensen genererar, oavsett hur stor eller liten konferensen är. Vi nöjer oss inte med att enbart lova klimatneutralisering utan kunden erbjuds att kompensera sin konferens så att den blir klimatpositiv, genom köp av utsläppsrätter via SNF, Sveriges Naturskyddsförening.

Hon fortsätter:
- Med detta är vi idag unika och mycket stolta, samtidigt närmast förvånade över att ingen annan erbjuder denna tjänst. En del flygbolag ligger långt före eftersom de sedan länge erbjuder möjlighet att klimatkompensera flygresan för såväl privatpersoner som företag.

Peppar Svensk Mötesdesign lever som de lär, de är idag ett klimatneutralt företag och har gjort verksamheten Klimatpositiv.

Katarina förklarar hur:
- Utöver den mängd koldioxid vi producerar genom vår verksamhet idag väljer vi att kompensera med ytterligare 15 % för att på så sätt ta bort koldioxid från vår jord! Kompenseringen sker genom Svenska Naturskyddsföreningen som vi ger i uppdrag att köpa utsläppsrätter. Samtidigt stöder vi SNF:s arbete med klimatfrågor. För koncept och genomförande av vår interna process till att bli Klimatpositiva och certifierade stod Jan Ohlsson, www.klimatpositiv.net.

Senaste nyheter