Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Örebro anlägger parker i miniformat

https://www.klimatsmart.se/images/news/orebro-mikroparker246x255.jpg

För att öka trivseln i centrum planerar Örebro kommun att under kommande år anlägga parker i miniformat, så kallade mikroparker. Nu vill vi ha din  hjälp med att utforma Örebros två första mikroparker. Rösta och tyck till om de förslag vi tagit fram. Under våren 2014 finns planer på att anlägga mikroparker, parker i miniformat, i centrala Örebro. Tanken med parkerna är att lyfta små, ibland lite bortglömda, ytor och av dem skapa attraktiva platser för möten, lek, upplevelser eller en stunds vila. De två första mikroparkerna planerar vi att anlägga i hörnet av Köpmangatan/Bondegatan på Krämarens baksida och vid Kyrkogatan/Nikolaigatan nedanför Nikolaikyrkan. För varje plats har vi tagit fram två förslag på hur vi kan utveckla parkerna. Rösta på förslagen: Nu vill vi veta vilket av förslagen nedan du tycker är bäst.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter