Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nylansering för miljövänlig Grön PE

https://www.klimatsmart.se/images/news/polymerfront173x66pa.gif

Braskem, världsledande inom tillverkning av biopolymerer, och FKuR, expert på kompoundering av Bioplaster och representerat av Polymerfront i Skandinavien, har signerat en överrenskommelse rörande tillverkning av BIO PEkompounder s.k ”Grön PE”. Detta starka partnerskap kommer att utmynna i de första skräddarsydda kompounderna baserade på Grön Polyeten som blir tillgängliga i Europa. Braskem har letat efter en erfaren partner för att öka sin marknadsandel i Europa samt för att utveckla högvärdiga produkter för en bred flora av applikationer. ”Vi valde FKuR som samarbetspartner då de har en omfattande erfarenhet av kompoundering av Polyolefiner och Biopolymerer. FKuRs breda marknadskunskap rörande förnyelsebara plaster och polymerer, tillsammans med deras mycket goda rykte inom detta område, övertygade oss om att FKuR är den bästa samarbetspartnern ”, säger Fabio Carneiro, marknadsansvarig för förnyelsebara kemikalier inom Braskem. “Detta avtal är ett väsentligt och viktigt steg för oss för att utveckla och bredda vårt program. Kompoundering av Grön PE är en logisk utveckling av vår starka globala expansion och företagsfilosofi: ”Plastics –made by Nature”, sammanfattar Dr Edmund Dolfen, CEO hos FKuR. Braskem blev 2010 världens första producent av LLDPE och HDPE från förnyelsebara råvaror. Den etanol som används för att göra Grön PE härstammar från sockerrör odlade i Brasilien. Den förnyelsebara andelen per produkt kan uppgå till 100 % beroende av tillämpning, och upp till 2,5 ton CO2 per ton PE , kan på detta sätt fångas in. Detta reducerar således växthusgasutsläppen. Ytterligare en fördel är att Grön PE är återvinningsbar till 100 % i befintliga processer. Den koldioxid som har fångats in, ligger dessutom lagrad i den färdiga produkten under hela dess livscykel. Egenskaperna hos Braskems Gröna PE är likvärdiga med traditionella fossilbaserade Polyeten kvaliteter. Detta betyder att Grön PE ej föranleder nyinvesteringar och kan användas på befintlig utrustning utan några justeringar vilka är viktiga fördelar för processindustrin. För mer information, kontakta: Bjarne Högström, 0705-37 08 65, 011-10 72 30 bjarne.hogstrom@telia.com.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nylansering för miljövänlig Grön PE

2011-10-11
Braskem, världsledande inom tillverkning av biopolymerer, och FKuR, expert på kompoundering av Bioplaster och representerat av Polymerfront i Skandinavien, har signerat en överrenskommelse rörande tillverkning av BIO PEkompounder s.k ”Grön PE”. Detta starka partnerskap kommer att utmynna i de första skräddarsydda kompounderna baserade på Grön Polyeten som blir tillgängliga i Europa. Braskem har letat efter en erfaren partner för att öka sin marknadsandel i Europa samt för att utveckla högvärdiga produkter för en bred flora av applikationer.

”Vi valde FKuR som samarbetspartner då de har en omfattande erfarenhet av kompoundering av Polyolefiner och Biopolymerer. FKuRs breda marknadskunskap rörande förnyelsebara plaster och polymerer, tillsammans med deras mycket goda rykte inom detta område, övertygade oss om att FKuR är den bästa samarbetspartnern ”, säger Fabio Carneiro, marknadsansvarig för förnyelsebara kemikalier inom Braskem.

“Detta avtal är ett väsentligt och viktigt steg för oss för att utveckla och bredda vårt program. Kompoundering av Grön PE är en logisk utveckling av vår starka globala expansion och företagsfilosofi: ”Plastics –made by Nature”, sammanfattar Dr Edmund Dolfen, CEO hos FKuR.

Braskem blev 2010 världens första producent av LLDPE och HDPE från förnyelsebara råvaror. Den etanol som används för att göra Grön PE härstammar från sockerrör odlade i Brasilien. Den förnyelsebara andelen per produkt kan uppgå till 100 % beroende av tillämpning, och upp till 2,5 ton CO2 per ton PE , kan på detta sätt fångas in. Detta reducerar således växthusgasutsläppen. Ytterligare en fördel är att Grön PE är återvinningsbar till 100 % i befintliga processer. Den koldioxid som har fångats in, ligger dessutom lagrad i den färdiga produkten under hela dess livscykel.

Egenskaperna hos Braskems Gröna PE är likvärdiga med traditionella fossilbaserade Polyeten kvaliteter. Detta betyder att Grön PE ej föranleder nyinvesteringar och kan användas på befintlig utrustning utan några justeringar vilka är viktiga fördelar för processindustrin.

För mer information, kontakta:
Bjarne Högström, 0705-37 08 65, 011-10 72 30
bjarne.hogstrom@telia.com.
Källor:

Senaste nyheter