Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny SLU-professor i viltekologi

https://www.klimatsmart.se/images/news/slu55x56pb.gif

Nu har landets hittills enda professur i viltekologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), fått en ny innehavare. Den 1 september tillträder Göran Ericsson tjänsten. SLU:s rektor har utsett professor Göran Ericsson att från 1 september 2011 efterträda Kjell Danell som professor i viltekologi. Göran Ericsson kommer närmast från en professur i vilt- och fisketurism vid SLU. Han leder i dag temaforskningsprogrammet Vilt och Skog och regeringsuppdrag om den nya älgförvaltningen. Göran Ericsson sitter också i SLU:s styrelse. Viltekologi är ett mycket populärt ämne som attraherar både svenska och utländska studenter på grund- och avancerad nivå. SLU har en lång tradition av att studera vilda däggdjur och fåglar, på land, i luften och i vattnet, i Sverige och utomlands. SLU har ett nationellt ansvar som enda lärosäte att studera viltekologin i vid mening och att samverka med det omgivande samhället. I SLU:s nationella ansvar ligger också att bedriva undervisning i viltekologi för svenska studenter, framför allt jägmästare och agronomer. Den rikstäckande forskningen, som spänner från Kebnekaises topp i arktiska Sverige till yttersta havsbandet i Västerhavet, följer den starka svenska universitetstraditionen att både bedriva grundforskning av högsta internationella kvalitet och tillämpad forskning som svenskt näringsliv och myndigheter har nytta av. Viltekologin fokuserar mer och mer på skärningarna mellan vilt, människa och samhälle. Svensk viltförvaltning bygger i dag starkt på kunskaper från tidigare och pågående viltekologisk forskning. I fokus står ofta omdebatterade och kontroversiella arter som påverkar oss på många sätt. Skärningarna är flera mellan ekologi, miljö och näringsliv. Ekologisk kunskap om hur klimatförändringen kan påverka exempelvis hjortdjur och smågnagare ställs i relation till hur ett framtida skogsbruk ska avkasta både nyttigheter för marknaden och upplevelser för den enskilda medborgaren. Nya och nygamla arter som vildsvin och mårdhund flyttar fokus mot behovet av att ständigt försöka förstå vad som driver naturens samspel. Vad händer med viltet när en storm drar fram över Sydsverige och när sjukdomar bryter ut? Professuren i viltekologi är placerad vid institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM), Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU. Vid VFM finns även CFW, centrum för vilt- och fiskforskning. Forskningen vid VFM finansieras bland annat av Vetenskapsrådet, Formas, Naturvårdsverket, Mistra och flera fristående stiftelser. För mer information, kontakta: Göran Ericsson, professor viltekologi SLU, goran.ericsson@slu.se, 070-676 50 12.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny SLU-professor i viltekologi

2011-09-01
Nu har landets hittills enda professur i viltekologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), fått en ny innehavare. Den 1 september tillträder Göran Ericsson tjänsten.

SLU:s rektor har utsett professor Göran Ericsson att från 1 september 2011 efterträda Kjell Danell som professor i viltekologi. Göran Ericsson kommer närmast från en professur i vilt- och fisketurism vid SLU. Han leder i dag temaforskningsprogrammet Vilt och Skog och regeringsuppdrag om den nya älgförvaltningen. Göran Ericsson sitter också i SLU:s styrelse.

Viltekologi är ett mycket populärt ämne som attraherar både svenska och utländska studenter på grund- och avancerad nivå. SLU har en lång tradition av att studera vilda däggdjur och fåglar, på land, i luften och i vattnet, i Sverige och utomlands. SLU har ett nationellt ansvar som enda lärosäte att studera viltekologin i vid mening och att samverka med det omgivande samhället. I SLU:s nationella ansvar ligger också att bedriva undervisning i viltekologi för svenska studenter, framför allt jägmästare och agronomer.

Den rikstäckande forskningen, som spänner från Kebnekaises topp i arktiska Sverige till yttersta havsbandet i Västerhavet, följer den starka svenska universitetstraditionen att både bedriva grundforskning av högsta internationella kvalitet och tillämpad forskning som svenskt näringsliv och myndigheter har nytta av. Viltekologin fokuserar mer och mer på skärningarna mellan vilt, människa och samhälle. Svensk viltförvaltning bygger i dag starkt på kunskaper från tidigare och pågående viltekologisk forskning. I fokus står ofta omdebatterade och kontroversiella arter som påverkar oss på många sätt. Skärningarna är flera mellan ekologi, miljö och näringsliv.

Ekologisk kunskap om hur klimatförändringen kan påverka exempelvis hjortdjur och smågnagare ställs i relation till hur ett framtida skogsbruk ska avkasta både nyttigheter för marknaden och upplevelser för den enskilda medborgaren. Nya och nygamla arter som vildsvin och mårdhund flyttar fokus mot behovet av att ständigt försöka förstå vad som driver naturens samspel. Vad händer med viltet när en storm drar fram över Sydsverige och när sjukdomar bryter ut?

Professuren i viltekologi är placerad vid institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM), Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU. Vid VFM finns även CFW, centrum för vilt- och fiskforskning. Forskningen vid VFM finansieras bland annat av Vetenskapsrådet, Formas, Naturvårdsverket, Mistra och flera fristående stiftelser.

För mer information, kontakta:
Göran Ericsson, professor viltekologi SLU, goran.ericsson@slu.se, 070-676 50 12.
Källa: SLU

Senaste nyheter