Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny, klimatvänlig el från Kalmar Energi

https://www.klimatsmart.se/images/news/kalmarenergi200x30.gif

Nu passerar vi ytterligare en milstolpe i bygget av kraftvärmeanläggningen i Moskogen. På torsdagen började vi producera förnybar el, med råvaror från de småländska skogarna. Nu börjar projektet bli klart, fler och fler av de viktiga momenten har passerats. Torsdag den 5 november inträffade en viktig milstolpe när elproduktionen startade och elen matades ut i det lokala elnätet. Elproduktionen kommer vid full drift att motsvara cirka en tredjedel av kalmarbornas elanvändning. Värmen efter turbinen täcker huvuddelen av Kalmars uppvärmning via fjärrvärme. Ångturbinen har en effekt på 35 MW. Det motsvarar den sammanlagda kraften från närmare 480 bilar med motorer på 100 hk. - Vi har hållit tidsplanen helt perfekt, det är nästan exakt två år sedan vi tog första spadtaget säger Åsa Dahlin informatör på Kalmar Energi. Förenklat kan man säga att en kraftvärmeanläggning består av en panna som kokar vatten till ånga vid högt tryck hög temperatur. Ångans höga tryck och temperatur omvandlas i turbinen till rörelseenergi som driver en elgenerator. Den energi som är kvar i ångan efter turbinen överförs till fjärrvärmenätet. Kraftvärmeanläggningen kommer att eldas med miljöriktiga biobränslen från skogen, i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Det kan också bli aktuellt att elda torv och mindre mängder åkerbränslen såsom t.ex. halm. När anläggningen går för fullt behövs 120 m3 skogsflis per timme (motsvarar en lastbil med släp). Sammanlagt kommer ca 600 000 m3 skogsflis att eldas i kraftvärme-anläggningen varje år. I augusti kommer vi att tända pannan första gången och i december ska alla tester och intrimningar vara genomförda så att anläggningen kan gå i full produktion lagom till vintern. Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar och Nybro med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter. Kalmar Energi omsätter närmare 700 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. För ytterligare information kontakta projektledare Daniel Jedfelt på 0480-45 10 74 eller Åsa Dahlin på 0480- 45 11 35.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny, klimatvänlig el från Kalmar Energi

2009-11-17
Nu passerar vi ytterligare en milstolpe i bygget av kraftvärmeanläggningen i Moskogen. På torsdagen började vi producera förnybar el, med råvaror från de småländska skogarna.

Nu börjar projektet bli klart, fler och fler av de viktiga momenten har passerats. Torsdag den 5 november inträffade en viktig milstolpe när elproduktionen startade och elen matades ut i det lokala elnätet.

Elproduktionen kommer vid full drift att motsvara cirka en tredjedel av kalmarbornas elanvändning. Värmen efter turbinen täcker huvuddelen av Kalmars uppvärmning via fjärrvärme. Ångturbinen har en effekt på 35 MW. Det motsvarar den sammanlagda kraften från närmare 480 bilar med motorer på 100 hk.

- Vi har hållit tidsplanen helt perfekt, det är nästan exakt två år sedan vi tog första spadtaget säger Åsa Dahlin informatör på Kalmar Energi.

Förenklat kan man säga att en kraftvärmeanläggning består av en panna som kokar vatten till ånga vid högt tryck hög temperatur. Ångans höga tryck och temperatur omvandlas i turbinen till rörelseenergi som driver en elgenerator. Den energi som är kvar i ångan efter turbinen överförs till fjärrvärmenätet.

Kraftvärmeanläggningen kommer att eldas med miljöriktiga biobränslen från skogen, i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Det kan också bli aktuellt att elda torv och mindre mängder åkerbränslen såsom t.ex. halm. När anläggningen går för fullt behövs 120 m3 skogsflis per timme (motsvarar en lastbil med släp). Sammanlagt kommer ca 600 000 m3 skogsflis att eldas i kraftvärme-anläggningen varje år. I augusti kommer vi att tända pannan första gången och i december ska alla tester och intrimningar vara genomförda så att anläggningen kan gå i full produktion lagom till vintern.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar och Nybro med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter. Kalmar Energi omsätter närmare 700 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.

För ytterligare information kontakta projektledare Daniel Jedfelt på 0480-45 10 74 eller Åsa Dahlin på 0480- 45 11 35.

Senaste nyheter