Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny global standard sätter press på skönhetsindustrin

https://www.klimatsmart.se/images/news/weleda-ethicalbiotrade250x186.jpg

Jordens biologiska mångfald minskar upp till 10 000 gånger snabbare än den naturliga utrotningsgraden. På vilket sätt företag använder naturresurser får konsekvenser för hela ekosystemet. Det är anledningen till att UEBT (Union for Ethical Biotrade) grundades. UEBT är en ideell förening som säkerställer rättvis handel och hållbara utvecklingsmål. Nu har Weleda fått motta den nya UEBT-certifieringen för inköp med respekt. - Etiskt och ansvarsfullt inköp ligger i Weledas DNA. Vi är hedrade över denna UEBT-certifiering, säger Anders Tengelin, VD för Weleda Norden. Då bönderna på Weledas odlingar i Turkiet tvingades ta med sina barn till arbetet, bistod Weleda till att starta en förskola. I Moldavien har fjärilarna hittat tillbaka till lavendelfälten tack vare biodynamisk odling. Weleda har även deltagit i byggnationen av en skola för att förbättra kvinnornas arbetssituation. - Weleda värderar nära och rättvisa samarbeten med sina leverantörer. Vi tar ansvar för de regioner där vi arbetar och människorna som gör det möjligt för oss att tillverka våra produkter, berättar Anders Tengelin. 70% av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av den biologiska mångfalden för sin överlevnad. Förlusten av biologisk mångfald har förödande effekter på lokala och inhemska samhällen och deras försörjning. Över 7000 växtarter konsumeras av människor som mat. UEBT ställer krav och utarbetar metoder för hur företag och deras leverantörer kan förbättra villkoren, både för planeten och människors försörjning. Med en standard som sätter givna ramar, från en oberoende källa, blir det enklare både för företag som vill ta sitt ansvar och konsumenter att hitta rätt. Rik Kutsch Lojenga, VD för UEBT, tror att Weleda kommer att bli en stor tillgång för organisationen: - Weleda är ledande inom hållbar utveckling och visar med sitt banbrytande arbete vad medlemmar inom UEBT kan göra inom viktiga områden, som bevarandet av biologisk mångfald och vinstdelning genom hela leverantörskedjan. Långsiktiga avtal har alltid varit ett mål för Weleda, vilket underlättar tillförlitlig planering för båda sidor och gör det möjligt att uppnå rättvisa certifikat. - Som enda företag i Norden med att motta certifieringen är vi givetvis extra stolta över att bidra till en verksamhet där vi kan garantera högsta nivå av ansvarsfulla inköp längs hela försörjningskedjan. Men även inspirera andra företag att välja samma väg, säger Anders Tengelin. Vad är Inköp med Respekt? - Bevarande av biologisk mångfald - Hållbar användning av biologisk mångfald - Rättvis fördelning av förmåner från användningen av biologisk mångfald - Socioekonomisk hållbarhet (förvaltning, produktion och marknad) - Överensstämmelse med nationell och internationell lagstiftning och avtal - Respekt för rättigheter gällande BioTrade - Användning och tillgång till naturresurser Mer information: http://www.ethicalbiotrade.org

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny global standard sätter press på skönhetsindustrin

2018-10-09
Union for Ethical Biotrade certfiering
Jordens biologiska mångfald minskar upp till 10 000 gånger snabbare än den naturliga utrotningsgraden. På vilket sätt företag använder naturresurser får konsekvenser för hela ekosystemet. Det är anledningen till att UEBT (Union for Ethical Biotrade) grundades. UEBT är en ideell förening som säkerställer rättvis handel och hållbara utvecklingsmål.

Nu har Weleda fått motta den nya UEBT-certifieringen för inköp med respekt.

- Etiskt och ansvarsfullt inköp ligger i Weledas DNA. Vi är hedrade över denna UEBT-certifiering, säger Anders Tengelin, VD för Weleda Norden.

Då bönderna på Weledas odlingar i Turkiet tvingades ta med sina barn till arbetet, bistod Weleda till att starta en förskola. I Moldavien har fjärilarna hittat tillbaka till lavendelfälten tack vare biodynamisk odling. Weleda har även deltagit i byggnationen av en skola för att förbättra kvinnornas arbetssituation.

- Weleda värderar nära och rättvisa samarbeten med sina leverantörer. Vi tar ansvar för de regioner där vi arbetar och människorna som gör det möjligt för oss att tillverka våra produkter, berättar Anders Tengelin.

70% av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av den biologiska mångfalden för sin överlevnad. Förlusten av biologisk mångfald har förödande effekter på lokala och inhemska samhällen och deras försörjning. Över 7000 växtarter konsumeras av människor som mat. UEBT ställer krav och utarbetar metoder för hur företag och deras leverantörer kan förbättra villkoren, både för planeten och människors försörjning. Med en standard som sätter givna ramar, från en oberoende källa, blir det enklare både för företag som vill ta sitt ansvar och konsumenter att hitta rätt.

Rik Kutsch Lojenga, VD för UEBT, tror att Weleda kommer att bli en stor tillgång för organisationen:

- Weleda är ledande inom hållbar utveckling och visar med sitt banbrytande arbete vad medlemmar inom UEBT kan göra inom viktiga områden, som bevarandet av biologisk mångfald och vinstdelning genom hela leverantörskedjan.

Långsiktiga avtal har alltid varit ett mål för Weleda, vilket underlättar tillförlitlig planering för båda sidor och gör det möjligt att uppnå rättvisa certifikat.

- Som enda företag i Norden med att motta certifieringen är vi givetvis extra stolta över att bidra till en verksamhet där vi kan garantera högsta nivå av ansvarsfulla inköp längs hela försörjningskedjan. Men även inspirera andra företag att välja samma väg, säger Anders Tengelin.

Vad är Inköp med Respekt?

- Bevarande av biologisk mångfald
- Hållbar användning av biologisk mångfald
- Rättvis fördelning av förmåner från användningen av biologisk mångfald
- Socioekonomisk hållbarhet (förvaltning, produktion och marknad)
- Överensstämmelse med nationell och internationell lagstiftning och avtal
- Respekt för rättigheter gällande BioTrade
- Användning och tillgång till naturresurser

Mer information:
http://www.ethicalbiotrade.org
Källa: Weleda

Senaste nyheter