Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny färdplan för ökad insamling

https://www.klimatsmart.se/images/news/hus250x333.jpg

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) presenterar nu ett gemensamt projekt som syftar till att kraftigt öka återvinningen av förpackningar och tidningar i landet. Projektet inleds under hösten med målsättningen att hela 50 % av landets hushåll ska kunna erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar senast år 2018. Idag har dryga 30 % av hushållen tillgång till en sådan service. 92 % av svenskarna säger sig sortera sina hushållsopor för återvinning, enligt en så kallad omnibusundersökning från mars 2013. Trots det innehåller hushållssoporna alltför mycket förpackningar och tidningar som därmed förbränns istället för att återvinnas i nytt material. FTI och ÅI vill därför göra det lättare för fler hushåll att lämna materialet. Det kan enklast ske genom att hushållen ges möjlighet att lämna sina förpackningar och tidningar närmare det egna boendet, så kallad fastighetsnära insamling (FNI). Att öka andelen FNI är också en av huvudinrikt­ningarna i den nu aktuella Avfallsutredningen, som för närvarande är under beredning på Miljödepartementet. FTI och ÅI, som tillsammans representerar de viktigaste aktörerna för att få till en ökad FNI, kommer under de närmaste månaderna att arbeta fram en gemensam färdplan. Landets fastighetsägare ska få ett tydligare erbjudande om fördelarna med att inrätta FNI för sina boende. Producenterna av förpackningar och tidningar kommer via FTI tillskjuta resurser för att uppnå målet. FTI kommer paral­lellt också arbeta med olika metoder för att stimulera ökad insamling och förbättra informationen till landets hushåll för att öka kunskapen om vad som händer med det insamlade materialet som samlas in av ÅI:s medlemmar och fler privata aktörer. - Det ska bli enklare, roligare men framför allt mera miljövänligt att källsortera, säger Kent Carlsson, vd, FTI. Vi är medvetna om att det inte går att införa FNI i alla bostäder i landet, främst av utrymmesskäl. Trots det ska vi öka våra ansträngningar för att på detta sätt försöka ge så många hushåll som möjligt en förbättrad service. - Vi är övertygade om att vi kan öka mängden insamlat material genom den här satsningen, säger Britt Sahleström, vd, Återvinningsindustrierna. Om vi kan samla in mer undviker vi att återvinningsbart material hamnar i de kommunala förbränningsanläggningarna. Istället återvinns materialet till nya produkter, och den stora vinnaren är miljön. FNI innebär att fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar ordnar insamling i eller intill fastigheten, för förpackningar av glas, plast, papper och metall samt tidningar. Det pris som fastighetsägare betalar för tjänsten kommer att vara subventionerat av FTI genom en särskild ersättning till avfallsentreprenören, förutsatt att FTI godkänt avfallsentreprenören och det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet transporteras till anvisad plats. FTI garanterar därefter att allt material återvinns på samma sätt som det som lämnats på återvinningsstationerna. Marknaden för FNI är en konkurrensutsatt marknad där fastighetsägarna själva kan välja leverantör. Den är alltså skild från insamlingen av hushållsavfallet där kommunen har monopol. Fastighetens totala kostnad för sophämtning, inkluderat extra kostnader för källsortering via den fastighetsnära insamlingen, blir ofta lägre än kostnaden för sophämtning utan källsortering. FTI:s ersättning till avfallsentreprenören innebär att fastighetsägaren får ett lägre pris på hämtningen, samtidigt som kostnaderna för hushållsavfallet minskar. De boende får möjlighet att källsortera på ett bekvämt sätt. För mer information, kontakta: Kent Carlsson, vd, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 08-566 144 12, 070-563 14 56, kent.carlsson@ftiab.se Britt Sahleström, vd, Återvinningsindustrierna, 08-783 83 40, britt.sahlestrom@recycling.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny färdplan för ökad insamling

2013-03-27
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) presenterar nu ett gemensamt projekt som syftar till att kraftigt öka återvinningen av förpackningar och tidningar i landet. Projektet inleds under hösten med målsättningen att hela 50 % av landets hushåll ska kunna erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar senast år 2018. Idag har dryga 30 % av hushållen tillgång till en sådan service.

92 % av svenskarna säger sig sortera sina hushållsopor för återvinning, enligt en så kallad omnibusundersökning från mars 2013. Trots det innehåller hushållssoporna alltför mycket förpackningar och tidningar som därmed förbränns istället för att återvinnas i nytt material. FTI och ÅI vill därför göra det lättare för fler hushåll att lämna materialet. Det kan enklast ske genom att hushållen ges möjlighet att lämna sina förpackningar och tidningar närmare det egna boendet, så kallad fastighetsnära insamling (FNI). Att öka andelen FNI är också en av huvudinrikt­ningarna i den nu aktuella Avfallsutredningen, som för närvarande är under beredning på Miljödepartementet.

FTI och ÅI, som tillsammans representerar de viktigaste aktörerna för att få till en ökad FNI, kommer under de närmaste månaderna att arbeta fram en gemensam färdplan. Landets fastighetsägare ska få ett tydligare erbjudande om fördelarna med att inrätta FNI för sina boende. Producenterna av förpackningar och tidningar kommer via FTI tillskjuta resurser för att uppnå målet. FTI kommer paral­lellt också arbeta med olika metoder för att stimulera ökad insamling och förbättra informationen till landets hushåll för att öka kunskapen om vad som händer med det insamlade materialet som samlas in av ÅI:s medlemmar och fler privata aktörer.

- Det ska bli enklare, roligare men framför allt mera miljövänligt att källsortera, säger Kent Carlsson, vd, FTI. Vi är medvetna om att det inte går att införa FNI i alla bostäder i landet, främst av utrymmesskäl. Trots det ska vi öka våra ansträngningar för att på detta sätt försöka ge så många hushåll som möjligt en förbättrad service.

- Vi är övertygade om att vi kan öka mängden insamlat material genom den här satsningen, säger Britt Sahleström, vd, Återvinningsindustrierna. Om vi kan samla in mer undviker vi att återvinningsbart material hamnar i de kommunala förbränningsanläggningarna. Istället återvinns materialet till nya produkter, och den stora vinnaren är miljön.

FNI innebär att fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar ordnar insamling i eller intill fastigheten, för förpackningar av glas, plast, papper och metall samt tidningar. Det pris som fastighetsägare betalar för tjänsten kommer att vara subventionerat av FTI genom en särskild ersättning till avfallsentreprenören, förutsatt att FTI godkänt avfallsentreprenören och det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet transporteras till anvisad plats. FTI garanterar därefter att allt material återvinns på samma sätt som det som lämnats på återvinningsstationerna.

Marknaden för FNI är en konkurrensutsatt marknad där fastighetsägarna själva kan välja leverantör. Den är alltså skild från insamlingen av hushållsavfallet där kommunen har monopol.

Fastighetens totala kostnad för sophämtning, inkluderat extra kostnader för källsortering via den fastighetsnära insamlingen, blir ofta lägre än kostnaden för sophämtning utan källsortering. FTI:s ersättning till avfallsentreprenören innebär att fastighetsägaren får ett lägre pris på hämtningen, samtidigt som kostnaderna för hushållsavfallet minskar. De boende får möjlighet att källsortera på ett bekvämt sätt.

För mer information, kontakta:
Kent Carlsson, vd, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 08-566 144 12, 070-563 14 56, kent.carlsson@ftiab.se
Britt Sahleström, vd, Återvinningsindustrierna, 08-783 83 40, britt.sahlestrom@recycling.se.

Senaste nyheter