Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny bok om grönt samhällsbyggande

https://www.klimatsmart.se/images/news/skanska148x22b.gif

I Seattle, USA, står ett hus med fasader av återvunnet papper. I Misteröd, Uddevalla, är några hus så energieffektiva att de inte behöver något traditionellt uppvärmningssystem. I Bristol, Storbritannien, finns skolor där regnvattnet samlas upp och används för att spola toaletterna. Dessa och andra aktuella exempel på hur vi redan idag kan bygga ett grönare samhälle har Skanska samlat i boken ”Tänk grönt”. ”Tänk grönt” varvar fakta om olika former av miljö- och energieffektivt byggande med jordnära exempel från verkligheten där kunder gått i bräschen och beställt projekt och som Skanska byggt och utvecklat med hög miljöprestanda. – Tekniken är inget hinder. Redan idag har vi kunnandet och verktygen för att ta oss mycket långt på vägen mot ett riktigt grönt samhälle. Självklart kommer tekniken att bli mer förfinad, effektivare, billigare och lättare att använda, men det finns ingen anledning att vänta på bättre teknik, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska. ”Tänk grönt” har hittills tryckts i 20.000 exemplar och distribueras på Skanskas hemmamarknader runt om i världen. Boken visar också metoder att förbruka mindre och spara resurser, som därför är lika intressanta ekonomiskt som miljömässigt. – Faktiskt är det så att lösningarna vi pratar om i den här boken kan leda till stora besparingar även i fråga om pengar. Det är helt enkelt bra affärer, som i många fall visar sig enligt modellen att en lite större investering ger desto större besparingar över tiden. I längden blir det inte dyrare att bygga miljöriktigt, säger Johan Karlström. Den byggda miljön står för en avsevärd del av världens klimatpåverkan. Omkring 40 procent av världens totala koldioxidutsläpp som orsakas av mänskliga aktiviteter kommer från byggnader. Sett över en byggnads totala brukstid på cirka 50 år står driften för hela 80 procent av utsläppen. Materialen står för mindre än 15 procent av byggnadernas utsläpp och endast en mycket liten del av utsläppen – vanligtvis 5 procent – står själva byggproduktionen för. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Lennart Berg, Skanska, 010-448 88 28, 010-448 88 99.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny bok om grönt samhällsbyggande

2010-03-04
I Seattle, USA, står ett hus med fasader av återvunnet papper. I Misteröd, Uddevalla, är några hus så energieffektiva att de inte behöver något traditionellt uppvärmningssystem. I Bristol, Storbritannien, finns skolor där regnvattnet samlas upp och används för att spola toaletterna. Dessa och andra aktuella exempel på hur vi redan idag kan bygga ett grönare samhälle har Skanska samlat i boken ”Tänk grönt”.

”Tänk grönt” varvar fakta om olika former av miljö- och energieffektivt byggande med jordnära exempel från verkligheten där kunder gått i bräschen och beställt projekt och som Skanska byggt och utvecklat med hög miljöprestanda.

– Tekniken är inget hinder. Redan idag har vi kunnandet och verktygen för att ta oss mycket långt på vägen mot ett riktigt grönt samhälle. Självklart kommer tekniken att bli mer förfinad, effektivare, billigare och lättare att använda, men det finns ingen anledning att vänta på bättre teknik, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska.

”Tänk grönt” har hittills tryckts i 20.000 exemplar och distribueras på Skanskas hemmamarknader runt om i världen. Boken visar också metoder att förbruka mindre och spara resurser, som därför är lika intressanta ekonomiskt som miljömässigt.

– Faktiskt är det så att lösningarna vi pratar om i den här boken kan leda till stora besparingar även i fråga om pengar. Det är helt enkelt bra affärer, som i många fall visar sig enligt modellen att en lite större investering ger desto större besparingar över tiden. I längden blir det inte dyrare att bygga miljöriktigt, säger Johan Karlström.

Den byggda miljön står för en avsevärd del av världens klimatpåverkan. Omkring 40 procent av världens totala koldioxidutsläpp som orsakas av mänskliga aktiviteter kommer från byggnader.

Sett över en byggnads totala brukstid på cirka 50 år står driften för hela 80 procent av utsläppen. Materialen står för mindre än 15 procent av byggnadernas utsläpp och endast en mycket liten del av utsläppen – vanligtvis 5 procent – står själva byggproduktionen för.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Lennart Berg, Skanska, 010-448 88 28, 010-448 88 99.

”Tänk grönt” kan beställas via Skanskas hemsida:
skanska.se/sv/Om-Skanska/Vart-grona-initiativ/
Källa: Skanska

Senaste nyheter