Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny biogasanläggning i Nymölla främjar cirkulär ekonomi

https://www.klimatsmart.se/images/news/storaenso-nymollabiogas250x172.jpg

En biogasanläggning som omvandlar processvatten till flytande biogas (liquified biogas, LBG), i samarbete mellan Stora Enso och energibolaget Gasum, invigdes virtuellt igår vid Stora Ensos bruk i Nymölla. Som ett led i samarbetet för en koldioxidneutral framtid har energibolaget Gasum byggt en biogasanläggning vid Stora Ensos bruk i Nymölla i Sverige. Byggarbetet har nu slutförts och biogasanläggningen är redo att producera biogas. - Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i vår verksamhet. Projektet är ett bra exempel på hur vi kan uppnå dessa mål och samtidigt stödja kunder att möta sina hållbarhetsmål med hjälp av våra produkter. Vi är alltid på jakt efter de mest innovativa och hållbara lösningarna, vilket kan uppnås i samarbete med likasinnade bolag som Gasum. Vi har arbetat med det här projektet i tre år och är glada över att nu officiellt kunna öppna anläggningen, säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos division Paper. Drivkraften bakom detta banbrytande projekt var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar. Efterfrågan på renare bränslen och transporter är enorm – byggandet och invigningen av anläggningen kommer att göra det möjligt för biogas att uppnå den industriella skala som krävs för uppfylla behoven inom sjöfarten, tunga transporter och andra industriella aktörer som vill minska sitt koldioxidavtryck” säger Johanna Lamminen, VD på Gasum. Flytande biogas är en betydande källa till förnybart bränsle för tunga fordon och minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent. I tillägg till fossila bränslen, elimineras även andra utsläpp, såsom svaveldioxid och partikelutsläpp. Genom att återanvända spillvattnet som uppstår under papperstillverkningsprocessen och utvinna organiska ämnen, bidrar företagen till en cirkulär ekonomi. Ett unikt samarbete med ömsesidiga fördelar: Samarbetet är det första i sitt slag i Sverige och påbörjades i december 2017. Det startade efter att Gasums svenska dotterbolag beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för att producera och uppgradera biogas av brukets processvatten, samt omvandla den till flytande form. Stödet har kompletteras av investeringar från både Gasum och Stora Enso. Samarbetet gynnar båda företagen på ett unikt sätt. Gasum kommer kunna erbjuda LGB för tunga fordon på sina tankstationer i Norden och därmed tillgodose ökade krav på att minska trafikutsläppen. Även Stora Enso gynnas av återvinningen av processvatten vid bruket i Nymölla. Med en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt obestruket (WFU) kontorspapper kan bruket omvandla restmaterial till en förnybar energikälla. Gasum konverterar brukets processvatten genom att köra det igenom biogasreaktorerna och bryta ned det organiska innehållet så att biogas bildas. Processen gör att en betydligt mindre mängd behöver bearbetas i vattenreningsverket och bidrar på så sätt till Stora Ensos engagemang för en mer hållbar verksamhet.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny biogasanläggning i Nymölla främjar cirkulär ekonomi

2021-04-28
Stora Ensos bruk i Nymölla
En biogasanläggning som omvandlar processvatten till flytande biogas (liquified biogas, LBG), i samarbete mellan Stora Enso och energibolaget Gasum, invigdes virtuellt igår vid Stora Ensos bruk i Nymölla.

Som ett led i samarbetet för en koldioxidneutral framtid har energibolaget Gasum byggt en biogasanläggning vid Stora Ensos bruk i Nymölla i Sverige. Byggarbetet har nu slutförts och biogasanläggningen är redo att producera biogas.

- Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i vår verksamhet. Projektet är ett bra exempel på hur vi kan uppnå dessa mål och samtidigt stödja kunder att möta sina hållbarhetsmål med hjälp av våra produkter. Vi är alltid på jakt efter de mest innovativa och hållbara lösningarna, vilket kan uppnås i samarbete med likasinnade bolag som Gasum. Vi har arbetat med det här projektet i tre år och är glada över att nu officiellt kunna öppna anläggningen, säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos division Paper.

Drivkraften bakom detta banbrytande projekt var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar.

Efterfrågan på renare bränslen och transporter är enorm – byggandet och invigningen av anläggningen kommer att göra det möjligt för biogas att uppnå den industriella skala som krävs för uppfylla behoven inom sjöfarten, tunga transporter och andra industriella aktörer som vill minska sitt koldioxidavtryck” säger Johanna Lamminen, VD på Gasum.

Flytande biogas är en betydande källa till förnybart bränsle för tunga fordon och minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent. I tillägg till fossila bränslen, elimineras även andra utsläpp, såsom svaveldioxid och partikelutsläpp. Genom att återanvända spillvattnet som uppstår under papperstillverkningsprocessen och utvinna organiska ämnen, bidrar företagen till en cirkulär ekonomi.

Ett unikt samarbete med ömsesidiga fördelar:

Samarbetet är det första i sitt slag i Sverige och påbörjades i december 2017. Det startade efter att Gasums svenska dotterbolag beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för att producera och uppgradera biogas av brukets processvatten, samt omvandla den till flytande form. Stödet har kompletteras av investeringar från både Gasum och Stora Enso.

Samarbetet gynnar båda företagen på ett unikt sätt. Gasum kommer kunna erbjuda LGB för tunga fordon på sina tankstationer i Norden och därmed tillgodose ökade krav på att minska trafikutsläppen. Även Stora Enso gynnas av återvinningen av processvatten vid bruket i Nymölla. Med en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt obestruket (WFU) kontorspapper kan bruket omvandla restmaterial till en förnybar energikälla. Gasum konverterar brukets processvatten genom att köra det igenom biogasreaktorerna och bryta ned det organiska innehållet så att biogas bildas. Processen gör att en betydligt mindre mängd behöver bearbetas i vattenreningsverket och bidrar på så sätt till Stora Ensos engagemang för en mer hållbar verksamhet.
Källor: Stora Enso, Gasum

Senaste nyheter