Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nu ska fjärrvärmerören få strumpor

https://www.klimatsmart.se/images/news/ror250x120.jpg

Hässelby strax utanför Stockholm har man i veckan mött hösten genom att prova strumpor på fjärrvärmerör. Det är Fortum Värme som tillsammans med HWQ Relining och Pollex AB testat en metod för relining som ska underlätta underhållsarbetena eftersom man i bästa fall helt slipper schaktning. Relining av rör är en metod som använts länge för avlopps- dagvatten- och vattenledningar. För fjärrvärmerör har man inte kunnat använda metoden på grund av den höga temperaturen och det höga trycket - tills nu. Ett Fjärrsynsprojekt har utvärderat en metod med relining för fjärrvärmerör som förhoppningsvis kan bli av stor betydelse för branschen eftersom man kan undvika de höga kostnader som det innebär att gräva upp och byta ledningar. I det här projektet, som letts av HWQs vd Stefan Håkansson, har man använt sig av relining med strumpmetoden. Det innebär att en armerad stumpa mättas med värmetålig plast och skjuts in i röret och därefter härdas på plats och bildar ett nytt rör. I projektet, där även Vattenfall och Pollex AB har ingått, har man utvärderat tekniken både teoretiskt och praktiskt och nu i veckan var det alltså dags att testa metoden "på riktigt". I Hässelby hade Fortum Värme en läcka på en rörledning i en betongkulvert från 1960-talet. Det bedömdes vara ett bra ställe att börja. - Reliningen av de 2 x 80 meters DN400 rören i betongkulvert gick enligt plan och att vi är väldigt nöja med resultatet. Nu när vi visat att det går att relina fjärrvärme hoppas vi på volymer från branschen vilket kommer generera fördelar både i produktivitet och pris, säger Stefan Håkansson, vd på HWQ. Resultaten från projektet har varit så lyckade att ett nytt bolag har bildats (PPR, Pressure Pipe Relining AB) som kommer att marknadsföra och erbjuda relingprodukter för fjärrvärmenät.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nu ska fjärrvärmerören få strumpor

2013-10-22
Hässelby strax utanför Stockholm har man i veckan mött hösten genom att prova strumpor på fjärrvärmerör. Det är Fortum Värme som tillsammans med HWQ Relining och Pollex AB testat en metod för relining som ska underlätta underhållsarbetena eftersom man i bästa fall helt slipper schaktning.

Relining av rör är en metod som använts länge för avlopps- dagvatten- och vattenledningar. För fjärrvärmerör har man inte kunnat använda metoden på grund av den höga temperaturen och det höga trycket - tills nu. Ett Fjärrsynsprojekt har utvärderat en metod med relining för fjärrvärmerör som förhoppningsvis kan bli av stor betydelse för branschen eftersom man kan undvika de höga kostnader som det innebär att gräva upp och byta ledningar.

I det här projektet, som letts av HWQs vd Stefan Håkansson, har man använt sig av relining med strumpmetoden. Det innebär att en armerad stumpa mättas med värmetålig plast och skjuts in i röret och därefter härdas på plats och bildar ett nytt rör. I projektet, där även Vattenfall och Pollex AB har ingått, har man utvärderat tekniken både teoretiskt och praktiskt och nu i veckan var det alltså dags att testa metoden "på riktigt".

I Hässelby hade Fortum Värme en läcka på en rörledning i en betongkulvert från 1960-talet. Det bedömdes vara ett bra ställe att börja.

- Reliningen av de 2 x 80 meters DN400 rören i betongkulvert gick enligt plan och att vi är väldigt nöja med resultatet. Nu när vi visat att det går att relina fjärrvärme hoppas vi på volymer från branschen vilket kommer generera fördelar både i produktivitet och pris, säger Stefan Håkansson, vd på HWQ.

Resultaten från projektet har varit så lyckade att ett nytt bolag har bildats (PPR, Pressure Pipe Relining AB) som kommer att marknadsföra och erbjuda relingprodukter för fjärrvärmenät.

Senaste nyheter