Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nu omfattas 400 000 hushåll av årets Prisdialog

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96ac.jpg

Nio fjärrvärmeföretag är nu medlemmar i Prisdialogen. Det beslutade Prisdialogens styrelse igår. Tillsammans omfattar dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag nära 400 000 hushåll. Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag, är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. De fjärrvärmeföretag som genomfört en lokal prisdialog med sina kunder har ansökt om medlemskap för 2014. Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte gick styrelsen igenom ansökningarna från ett flertal fjärrvärmeföretag, vilket resulterade i att nio fjärrvärmeföretag nu är medlemmar i Prisdialogen för 2014. - Det är roligt att så många fjärrvärmeföretag har genomfört dialog om prisförändringar med sina kunder, enligt Prisdialogens modell. Det kräver både tid och engagemang från båda parter men erfarenheten har visat att dialogen som startar i prisfrågor ofta leder till samtal även om andra viktiga frågor, säger Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme och ledamot i Prisdialogens styrelse.. Det nya medlemskapet för 2014 gäller totalt 26 fjärrvärmenät. Följande företag är medlemmar: Jämtkraft, Falu Energi & Vatten, Växjö Energi, Öresundskraft, Jönköping Energi, Sundsvall Energi, Tekniska Verken i Linköping, Trollhättan Energi och Vattenfall Uppsala.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nu omfattas 400 000 hushåll av årets Prisdialog

2013-09-25

Senaste nyheter