Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nu är BokningsBolaget klimatneutrala

https://www.klimatsmart.se/images/news/klimatneutralt-foretag250x152.jpg

BokningsBolaget deltar i Respects handlingsprogram för att minska globala klimatförändringar. I går fick Leif Bergström,vd, motta ett intyg om att BokningsBolaget nu är ett ”Klimatneutralt Företag”. Det innebär bland annat att vi genomfört beräkningar av utsläpp från el, värme och tjänsteresor med mera, infört åtgärder för att minska de dominerande utsläppskällorna och kompenserat för de utsläpp som trots åtgärdsprogram återstår. Klimatberäkningarna har granskats och verifierats av Respect enligt internationell standard, GHG protocol (Greenhouse Gas). BokningsBolaget kompenserar för sina utsläpp genom att investera i ett så kallat CDM-projekt (Clean Development Mechanism). Projekten bygger upp miljöteknik i utvecklingsländer och bidrar samtidigt till positiva sociala aspekter – Vi har valt ett projekt i Indien, Sri Kalyani. Det är ett biomassaeldat kraftverk som skapar återvinningsbar kraft och värme. Kraftverket eldas med skal från ris och andra restprodukter som sockerrörsrester, majsskal och kokosnötstammar. Projektet innebär en övergång från fossil till förnybar energi och initierades som svar på energibrist i regionen. Utöver miljövinster har projektet sociala och ekonomiska fördelar som arbetstillfällen och extra inkomster för bönder. Projektägaren genomför dessutom omfattande aktiviteter för att stödja lokalsamhället, bl.a. trädplantering, tillhandahållande av dricksvatten, gatubelysning, distribution av mat och mediciner, berättar Leif Bergström. Camilla Sarin ingår i klimatgruppen på företaget Respect som erbjuder verksamheter stöd att genomföra ett systematiskt klimatarbete. Hon menar att grunden för att bra klimatarbete är att systematiskt kartlägga och beräkna verksamhetens klimatpåverkan. – Vi arbetar med det webbaserade beräkningsverktyget Svante som fungerar som ett stöd när det gäller att minska klimatpåverkan. Här för man in uppgifter om exempelvis energiförbrukning och resor som sedan räknas om till klimatpåverkan och ger svart på vitt hur stora utsläppen är och var de kommer ifrån. Utifrån beräkningarna tar man sedan fram ett åtgärdsprogram. Det kan handla om att ta fram en resepolicy, se över bensinförbrukningen för sina tjänstebilar eller hur mycket papper som skrivs ut. Resor räknas också in i beräkningarna. Någonting som påverkar medarbetarna på BokningsBolaget som gör en hel del resor i arbetet. – Att ta tåget hellre än flyget när det fungerar är en bra åtgärd. Även om kundernas resor inte räknas in i BokningsBolagets klimatpåverkan, så kan man hjälpa sina kunder att göra de rätta valen utan att för den skull gå ner i kvalitet. Det är viktigt med möten och att man träffas. Målet är ju inte att man ska sluta resa. Däremot att man gör det på bästa möjliga sätt, säger Camilla.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nu är BokningsBolaget klimatneutrala

2011-02-18
BokningsBolaget deltar i Respects handlingsprogram för att minska globala klimatförändringar. I går fick Leif Bergström,vd, motta ett intyg om att BokningsBolaget nu är ett ”Klimatneutralt Företag”.

Det innebär bland annat att vi genomfört beräkningar av utsläpp från el, värme och tjänsteresor med mera, infört åtgärder för att minska de dominerande utsläppskällorna och kompenserat för de utsläpp som trots åtgärdsprogram återstår. Klimatberäkningarna har granskats och verifierats av Respect enligt internationell standard, GHG protocol (Greenhouse Gas).

BokningsBolaget kompenserar för sina utsläpp genom att investera i ett så kallat CDM-projekt (Clean Development Mechanism). Projekten bygger upp miljöteknik i utvecklingsländer och bidrar samtidigt till positiva sociala aspekter

– Vi har valt ett projekt i Indien, Sri Kalyani. Det är ett biomassaeldat kraftverk som skapar återvinningsbar kraft och värme. Kraftverket eldas med skal från ris och andra restprodukter som sockerrörsrester, majsskal och kokosnötstammar. Projektet innebär en övergång från fossil till förnybar energi och initierades som svar på energibrist i regionen. Utöver miljövinster har projektet sociala och ekonomiska fördelar som arbetstillfällen och extra inkomster för bönder. Projektägaren genomför dessutom omfattande aktiviteter för att stödja lokalsamhället, bl.a. trädplantering, tillhandahållande av dricksvatten, gatubelysning, distribution av mat och mediciner, berättar Leif Bergström.

Camilla Sarin ingår i klimatgruppen på företaget Respect som erbjuder verksamheter stöd att genomföra ett systematiskt klimatarbete. Hon menar att grunden för att bra klimatarbete är att systematiskt kartlägga och beräkna verksamhetens klimatpåverkan.

– Vi arbetar med det webbaserade beräkningsverktyget Svante som fungerar som ett stöd när det gäller att minska klimatpåverkan. Här för man in uppgifter om exempelvis energiförbrukning och resor som sedan räknas om till klimatpåverkan och ger svart på vitt hur stora utsläppen är och var de kommer ifrån. Utifrån beräkningarna tar man sedan fram ett åtgärdsprogram. Det kan handla om att ta fram en resepolicy, se över bensinförbrukningen för sina tjänstebilar eller hur mycket papper som skrivs ut.

Resor räknas också in i beräkningarna. Någonting som påverkar medarbetarna på BokningsBolaget som gör en hel del resor i arbetet.

– Att ta tåget hellre än flyget när det fungerar är en bra åtgärd. Även om kundernas resor inte räknas in i BokningsBolagets klimatpåverkan, så kan man hjälpa sina kunder att göra de rätta valen utan att för den skull gå ner i kvalitet. Det är viktigt med möten och att man träffas. Målet är ju inte att man ska sluta resa. Däremot att man gör det på bästa möjliga sätt, säger Camilla.

Senaste nyheter