Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nordens största nätverk av klimatneutrala företag inspirerar

https://www.klimatsmart.se/images/news/respect-climate250x300.jpg

Den 28:e november höll Resepect Climate vår årliga nätverksträff för klimatneutrala företag. Medlemmar ur vårt klimatneutrala nätverk inspirerade publiken när de berättade om hur de framgångsrikt har integrerat klimatarbetet i affärsstrategin. Miljöpartiets språkrör, Åsa Romson, talade om hur Sverige kan ta ledarskap i klimatfrågan. Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan Åsa Romson, Thomas Petterson (Bring Citymail), Margareta Ivarsson (Firma Margareta Ivarsson) och Lena Manner (Elanders Sverige). Panelen diskuterade bland annat om hur politikerna kan underlätta för företag att driva klimatsmarta företag och vad som krävs för att få ett större engagemang i samhället i klimatfrågan. Respect Climates klimatneutrala nätverk består av ett 40-tal företag som jobbar aktivt med att minska sin klimatpåverkan. Varje år håller vi två öppna nätverksträffar där våra klimatneutrala företag, kända miljöprofiler, politiker och allmänheten diskuterar klimatfrågan och utbyter erfarenheter.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter