Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nominera till Återvinningsgalan 2013

https://www.klimatsmart.se/images/news/sweda188x152.jpg

Är ni ledande inom återvinning/resurshushållning? Nominera dig själv eller någon annan! Återvinningsgalan premierar nyheter, innovationer och revolutionerande idéer inom återvinningsbranschen. Ta chansen att nominera ert företag till någon utav de åtta kategorierna. Finalisterna deltar helt kostnadsfritt i Recycling & Miljötekniks olika media, samt inte minst på prisutdelningen under årets fest den 28 november 2013. Dessa kategorier kan du nominera dig själv eller andra till: - Årets Elektronikåtervinnare Tilldelas det företag eller annan aktör som på ett miljöriktigt, lönsamt och effektiv sätt tagit hand om, eller på annat sätt medverkat till att synliggöra vikten av elektronikåtervinning, och därmed bidragit till att lösa sina kunders elektronikavfallsproblem, samt bidragit till kretsloppet och återanvändning av högvärdiga material. - Årets Entreprenör Tilldelas ett företag eller person som tänkt och gjort annorlunda och som inte följt andras fotspår utan skapat egna avtryck. Priset går till en entreprenör som vävt in hela kedjan av avfallsminimering, insamling, sortering, behandling, och logistik i ett effektivt, miljöriktigt perspektiv. - Årets Miljöinitiativ Priset tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som på ett kreativt och nydanande sätt tagit krafttag mot ett eller flera miljöproblem. Kan till exempel vara ett återvinningsprojekt, avfallsminimeringslösning eller nytänkande inom hållbarhet i stort. Genom att våga gå före och tänka utanför de "vanliga" normerna har pristagaren till Årets Miljöinitiativ inspirerat, engagerat och/eller visat att det med mod, beslutsamhet och företagsamhet går att göra skillnad. - Årets Återvinningsanläggning Priset går till det företag som innehar tillstånd för att bedriva återvinningsverksamhet vid en anläggning, såväl kommunal som privat aktör kan komma i fråga. "Årets återvinningsanläggning" är ett pris som ska uppmärksamma anläggningar som utför en service och tjänst åt de företag/personer som lämnat sitt avfall där, och som samtidigt bidrar till en bättre miljö genom effektiva återvinnings- och behandlingsmetoder för alla typer av avfall. - Årets Avfallsbehandlare Priset går till det företag som har avfallshantering/behandling som sin huvudverksamhet, och som på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt bidragit till att göra avfallshanteringen till ett värde för kunden. - Årets Återvinningskommun Priset går till den kommun som under året effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial i synnerhet. I årets återvinningskommun står miljönyttan i fokus, varför det är extra viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat med samtliga berörda parter. Årets återvinningskommun inser att information är nyckeln till att öka kommuninvånarnas engagemang för ökad källsortering. Årets Återvinningskommun utgår från ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen. De vill därigenom skapa framtidens bästa kretsloppssamhälle. - Årets Kretsloppsavgiftare Priset tilldelas det företag, den organisation eller den person som på ett förtjänstfullt sätt verkar inom avfallshierarkins översta steg genom att minimera mängden avfall och avfallets farlighet. När det gäller farligt avfall och förorenad jord är det viktigt att ha fokus inte bara på avfallets återvinningspotential utan också på hanteringen av avfallets innehåll av giftiga ämnen för att kunna skapa både miljönytta och återvinningsvärden. Lösningar som tillgodoser båda dessa storheter kräver både engagemang, kompetens och anpassad teknik i förening. Sådana lösningar är därför goda exempel på Giftfri Återvinning som leder till att vår samlade miljöskuld inte växer och därmed skapar stor nytta både för oss och för kommande generationer. - Årets Specialpris (Vandringspris) Tilldelas det företag eller person som på ett enastående och förtjänstfullt sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område såväl nationellt som internationellt. Priset delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik och är ett vandringspris. Välkommen med er nominering! Martin Dyberg chefredaktör Recycling & Miljöteknik

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nominera till Återvinningsgalan 2013

2013-08-12
Är ni ledande inom återvinning/resurshushållning?
Nominera dig själv eller någon annan!

Återvinningsgalan premierar nyheter, innovationer och revolutionerande idéer inom återvinningsbranschen. Ta chansen att nominera ert företag till någon utav de åtta kategorierna. Finalisterna deltar helt kostnadsfritt i Recycling & Miljötekniks olika media, samt inte minst på prisutdelningen under årets fest den 28 november 2013.

Dessa kategorier kan du nominera dig själv eller andra till:

- Årets Elektronikåtervinnare
Tilldelas det företag eller annan aktör som på ett miljöriktigt, lönsamt och effektiv sätt tagit hand om, eller på annat sätt medverkat till att synliggöra vikten av elektronikåtervinning, och därmed bidragit till att lösa sina kunders elektronikavfallsproblem, samt bidragit till kretsloppet och återanvändning av högvärdiga material.

- Årets Entreprenör
Tilldelas ett företag eller person som tänkt och gjort annorlunda och som inte följt andras fotspår utan skapat egna avtryck. Priset går till en entreprenör som vävt in hela kedjan av avfallsminimering, insamling, sortering, behandling, och logistik i ett effektivt, miljöriktigt perspektiv.

- Årets Miljöinitiativ
Priset tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som på ett kreativt och nydanande sätt tagit krafttag mot ett eller flera miljöproblem. Kan till exempel vara ett återvinningsprojekt, avfallsminimeringslösning eller nytänkande inom hållbarhet i stort. Genom att våga gå före och tänka utanför de "vanliga" normerna har pristagaren till Årets Miljöinitiativ inspirerat, engagerat och/eller visat att det med mod, beslutsamhet och företagsamhet går att göra skillnad.

- Årets Återvinningsanläggning
Priset går till det företag som innehar tillstånd för att bedriva återvinningsverksamhet vid en anläggning, såväl kommunal som privat aktör kan komma i fråga. "Årets återvinningsanläggning" är ett pris som ska uppmärksamma anläggningar som utför en service och tjänst åt de företag/personer som lämnat sitt avfall där, och som samtidigt bidrar till en bättre miljö genom effektiva återvinnings- och behandlingsmetoder för alla typer av avfall.

- Årets Avfallsbehandlare
Priset går till det företag som har avfallshantering/behandling som sin huvudverksamhet, och som på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt
sätt bidragit till att göra avfallshanteringen till ett värde för kunden.

- Årets Återvinningskommun
Priset går till den kommun som under året effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial i synnerhet. I årets återvinningskommun står miljönyttan i fokus, varför det är extra viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat med samtliga berörda parter. Årets återvinningskommun inser att information är nyckeln till att öka kommuninvånarnas engagemang för ökad källsortering. Årets Återvinningskommun utgår från ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen. De vill därigenom skapa framtidens bästa kretsloppssamhälle.

- Årets Kretsloppsavgiftare
Priset tilldelas det företag, den organisation eller den person som på ett förtjänstfullt sätt verkar inom avfallshierarkins översta steg genom att minimera mängden avfall och avfallets farlighet. När det gäller farligt avfall och förorenad jord är det viktigt att ha fokus inte bara på avfallets återvinningspotential utan också på hanteringen av avfallets innehåll av giftiga ämnen för att kunna skapa både miljönytta och återvinningsvärden. Lösningar som tillgodoser båda dessa storheter kräver både engagemang, kompetens och anpassad teknik i förening. Sådana lösningar är därför goda exempel på Giftfri Återvinning som leder till att vår samlade miljöskuld inte växer och därmed skapar stor nytta både för oss och för kommande generationer.

- Årets Specialpris (Vandringspris)
Tilldelas det företag eller person som på ett enastående och förtjänstfullt sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område såväl nationellt som internationellt. Priset delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik och är ett vandringspris.

Välkommen med er nominering!

Martin Dyberg
chefredaktör
Recycling & Miljöteknik

Här kan du gå in och lägga din nominering: www.trippus.se/web/presentation/web.aspx

Senaste nyheter