Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NCC samarbetar om hållbara städer

https://www.klimatsmart.se/images/news/ncc124x48n.gif

För att svenska stadsdelar ska kunna bli socialt och miljömässigt hållbara krävs större samordning mellan stat, kommun och privata intressenter. NCC är en av 22 samhällsaktörer som nu börjat skapa ett gemensamt sätt att arbeta. Ett första steg på vägen är att utvärdera internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar och föreslå hur de kan utvecklas och införas i Sverige. Allt fler enskilda byggnader miljöcertifieras i Sverige. Det är en positiv utveckling men räcker inte till för att skapa lokala samhällen som är miljömässigt och socialt hållbara. För att lyckas med det behövs en utökad samordning mellan alla inblandade parter redan vid planeringen av en stadsdel. Därför samarbetar nu statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, energibolag, organisationer och forskare för att utveckla en gemensam arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. ”Vi har redan kompetensen att arbeta med alla befintliga miljö- och energiklassningar, som t ex Breeam, Leed, Miljöbyggnad och Svanen. Det här blir ett naturligt steg för oss i den utvecklingen”, säger Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development och biträdande projektledare i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) ”Vi siktar på att gå från att vara många enskilda spelare inom samhällsbyggnad till att fungera mer som ett lag. Det är många intressen som ska tas hänsyn till men det är inspirerande att se den energi och samarbetsvilja som redan finns på plats”, säger projektledaren Ann-Kristin Karlsson från WSP. Första steget i samarbetet är att utvärdera hur internationella certifieringssystem för hållbar stadsutveckling kan utvecklas och införas i Sverige. ”Certifieringssystem kommer att hjälpa oss att driva på utvecklingen mot hållbar bebyggelse. Och det hjälper också kommuner och byggherrar att sätta upp och stämma av mål”, säger Bengt Wånggren, Vd på Sweden Green Building Council som kommer att leda utvecklingen av ett framtida certifieringssystem. ”Ett certifieringssystem för stadsdelar fångar mångfalden av frågor i projektens alla steg.”, säger Tobias Malmgren på Energimyndigheten. ”Vi ser detta som ett viktigt framtida styrmedel och vill därför vara med och påverka så att kravnivåerna hamnar på en bra nivå.” Medverkande i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) är NCC, PEAB, Diligentia, WSP, IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå kommun, Stockholms stad, Norrköpings kommun, Malmö stad, Göteborg stad, Sweden Green Building Council, Energimyndigheten, Trafikverket, Göteborg Energi, White, KTH, Atkins, Två Punkt Noll, Delegationen för hållbara städer, Vasakronan, HSB, Riksbyggen och Mistra Urban Future. Projektet finansieras av medverkande aktörer och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Fler organisationer kan komma att ansluta till samarbetet redan under våren. För mer information, kontakta: Jonny Hellman, miljöchef Property Development Norden, 08-585 515 42, jonny.hellman@ncc.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

NCC samarbetar om hållbara städer

2011-03-25
För att svenska stadsdelar ska kunna bli socialt och miljömässigt hållbara krävs större samordning mellan stat, kommun och privata intressenter. NCC är en av 22 samhällsaktörer som nu börjat skapa ett gemensamt sätt att arbeta.

Ett första steg på vägen är att utvärdera internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar och föreslå hur de kan utvecklas och införas i Sverige.

Allt fler enskilda byggnader miljöcertifieras i Sverige. Det är en positiv utveckling men räcker inte till för att skapa lokala samhällen som är miljömässigt och socialt hållbara. För att lyckas med det behövs en utökad samordning mellan alla inblandade parter redan vid planeringen av en stadsdel. Därför samarbetar nu statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, energibolag, organisationer och forskare för att utveckla en gemensam arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling.

”Vi har redan kompetensen att arbeta med alla befintliga miljö- och energiklassningar, som t ex Breeam, Leed, Miljöbyggnad och Svanen. Det här blir ett naturligt steg för oss i den utvecklingen”, säger Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development och biträdande projektledare i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS)

”Vi siktar på att gå från att vara många enskilda spelare inom samhällsbyggnad till att fungera mer som ett lag. Det är många intressen som ska tas hänsyn till men det är inspirerande att se den energi och samarbetsvilja som redan finns på plats”, säger projektledaren Ann-Kristin Karlsson från WSP.

Första steget i samarbetet är att utvärdera hur internationella certifieringssystem för hållbar stadsutveckling kan utvecklas och införas i Sverige.

”Certifieringssystem kommer att hjälpa oss att driva på utvecklingen mot hållbar bebyggelse. Och det hjälper också kommuner och byggherrar att sätta upp och stämma av mål”, säger Bengt Wånggren, Vd på Sweden Green Building Council som kommer att leda utvecklingen av ett framtida certifieringssystem.
”Ett certifieringssystem för stadsdelar fångar mångfalden av frågor i projektens alla steg.”, säger Tobias Malmgren på Energimyndigheten. ”Vi ser detta som ett viktigt framtida styrmedel och vill därför vara med och påverka så att kravnivåerna hamnar på en bra nivå.”

Medverkande i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) är NCC, PEAB, Diligentia, WSP, IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå kommun, Stockholms stad, Norrköpings kommun, Malmö stad, Göteborg stad, Sweden Green Building Council, Energimyndigheten, Trafikverket, Göteborg Energi, White, KTH, Atkins, Två Punkt Noll, Delegationen för hållbara städer, Vasakronan, HSB, Riksbyggen och Mistra Urban Future.

Projektet finansieras av medverkande aktörer och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Fler organisationer kan komma att ansluta till samarbetet redan under våren.

För mer information, kontakta:
Jonny Hellman, miljöchef Property Development Norden, 08-585 515 42, jonny.hellman@ncc.se.
Källa: NCC

Senaste nyheter