Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NCC bygger 25 vindkraftverk åt VindIn

https://www.klimatsmart.se/images/news/ncc124x48j.gif

NCC Construction Sverige anlägger grundfundament och vägar för 25 vindkraftverk i Solberg, nordväst om Örnsköldsvik. Vindparken ska förse uppdragsgivaren VindIns ägare, tio stora energiintensiva företag, med förnyelsebar energi. Bland företagen finns bland andra Holmen, Billerud och Boliden. Order är värd 95 MSEK, med en option på 13 MSEK. Vindmätningar som gjorts i Trattberget sedan juni 2008 visar på mycket goda vindförhållanden. Nu får NCC i uppdrag att bygga grundfundamenten och transportvägarna för de 70 ton tunga och 99,5 meter höga tornen som levereras och monteras av Siemens. – Vi förstärker, breddar och rätar ut elva kilometer befintlig väg så den blir bärig och framkomlig för de stora transporterna. Vi bygger också 15 kilometer nya vägar till uppställningsplatserna, säger Richard Mattsson, affärschef på NCC Construction Sverige, region Norrland. NCC förstärker uppställningsplatserna, gjuter fundamenten och gör installationer i verk och fundament. De 25 verken ger en totaleffekt på 57,5 megawatt per år och förser VindIns ägare, tio stora energiintensiva företag, med förnyelsebar elenergi. Optionen innebär att ytterligare fem vindkraftverk eventuellt kommer att byggas. – Området Trattberg blev tidigt inventerat som ett riksintresse för vindkraft. Bra vindar och ett gott samarbete med Örnsköldsviks kommun, lokala intressen, Vilhelmina Södra Sameby och Svenska Kraftnät gör att vi nu kan bygga vår första vindkraftspark av större format, säger Åke Nylén, projektchef, VindIn AB. Nya vägar dras på ett sätt som ska ge så liten påverkan som möjligt på naturen och kulturmiljön. NCC:s arbete börjar i mars 2011 och beräknas vara klart i oktober 2012. Det sysselsätter 30 personer. Leverans och montage av verken sker från sommaren 2012. Driftsättning beräknas ske senast årsskiftet 2012/2013. Vid frågor, vänligen kontakta: Richard Mattsson, affärschef, NCC Construction, region Norrland, 063-240 68 Yvonne Töyrä, NCC Construction Sverige, region Norrland, 0920-734 50

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

NCC bygger 25 vindkraftverk åt VindIn

2011-03-10
NCC Construction Sverige anlägger grundfundament och vägar för 25 vindkraftverk i Solberg, nordväst om Örnsköldsvik. Vindparken ska förse uppdragsgivaren VindIns ägare, tio stora energiintensiva företag, med förnyelsebar energi. Bland företagen finns bland andra Holmen, Billerud och Boliden. Order är värd 95 MSEK, med en option på 13 MSEK.

Vindmätningar som gjorts i Trattberget sedan juni 2008 visar på mycket goda vindförhållanden. Nu får NCC i uppdrag att bygga grundfundamenten och transportvägarna för de 70 ton tunga och 99,5 meter höga tornen som levereras och monteras av Siemens.

– Vi förstärker, breddar och rätar ut elva kilometer befintlig väg så den blir bärig och framkomlig för de stora transporterna. Vi bygger också 15 kilometer nya vägar till uppställningsplatserna, säger Richard Mattsson, affärschef på NCC Construction Sverige, region Norrland.

NCC förstärker uppställningsplatserna, gjuter fundamenten och gör installationer i verk och fundament. De 25 verken ger en totaleffekt på 57,5 megawatt per år och förser VindIns ägare, tio stora energiintensiva företag, med förnyelsebar elenergi. Optionen innebär att ytterligare fem vindkraftverk eventuellt kommer att byggas.

– Området Trattberg blev tidigt inventerat som ett riksintresse för vindkraft. Bra vindar och ett gott samarbete med Örnsköldsviks kommun, lokala intressen, Vilhelmina Södra Sameby och Svenska Kraftnät gör att vi nu kan bygga vår första vindkraftspark av större format, säger Åke Nylén, projektchef, VindIn AB.

Nya vägar dras på ett sätt som ska ge så liten påverkan som möjligt på naturen och kulturmiljön. NCC:s arbete börjar i mars 2011 och beräknas vara klart i oktober 2012. Det sysselsätter 30 personer. Leverans och montage av verken sker från sommaren 2012. Driftsättning beräknas ske senast årsskiftet 2012/2013.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Richard Mattsson, affärschef, NCC Construction, region Norrland, 063-240 68
Yvonne Töyrä, NCC Construction Sverige, region Norrland, 0920-734 50

Senaste nyheter