Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturskyddsforeningen250x37.jpg

Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner, 99 stycken, agerar nu för att få bort gifterna från förskolorna. Det är det positiva resultatet av Naturskyddsföreningens arbete med ”Operation Giftfri Förskola”. I praktiken innebär det att mer än hälften av landets kommunala förskolor har tagit ett steg i rätt riktning mot att bli giftfria. Det framkommer i rapporten ”Sveriges väg mot giftfria förskolor – en kommunundersökning” där Naturskyddsföreningen har sammanställt information från 194 kommuner som svarat på en enkät från föreningen. – Det är fantastiskt bra nyheter att så många kommuner arbetar för en giftfri miljö för barnen, även om det är en lång väg att vandra innan allt arbete är klart. I rapporten finns en rad förslag på vad regeringen och olika myndigheter nu behöver göra för att underlätta för de kommuner som satt igång arbetet. De måste också skapa stöd och verktyg för att få igång de kommuner som ännu inte börjat arbetet, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande. – Idag hänger mycket av arbetet ute på kommunerna och förskolorna på eldsjälar som tycker att det här är oerhört viktigt. Det kan emellertid inte vara upp till enskilda personer eller grupper att se till att barnen får en acceptabel förskolemiljö, säger Cecilia Hedfors, sakkunnig, miljögifter, Naturskyddsföreningen. – Efter våra larm börjar myndigheterna äntligen agera, vilket är bra både ur miljö- och rättviseperspektiv. Vi hoppas nu se att de myndigheter som arbetar med frågorna – Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket och Folkhälsomyndigheten – tar sitt ansvar fullt ut, så att Sverige kan få 100 procent giftfria kommunala förskolor inom kort. För frågor: - Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23 - Cecilia Hedfors, sakkunnig, miljögifter, Naturskyddsföreningen, 0721 500 360

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola

2015-02-26
Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner, 99 stycken, agerar nu för att få bort gifterna från förskolorna. Det är det positiva resultatet av Naturskyddsföreningens arbete med ”Operation Giftfri Förskola”.

I praktiken innebär det att mer än hälften av landets kommunala förskolor har tagit ett steg i rätt riktning mot att bli giftfria. Det framkommer i rapporten ”Sveriges väg mot giftfria förskolor – en kommunundersökning” där Naturskyddsföreningen har sammanställt information från 194 kommuner som svarat på en enkät från föreningen.

– Det är fantastiskt bra nyheter att så många kommuner arbetar för en giftfri miljö för barnen, även om det är en lång väg att vandra innan allt arbete är klart. I rapporten finns en rad förslag på vad regeringen och olika myndigheter nu behöver göra för att underlätta för de kommuner som satt igång arbetet. De måste också skapa stöd och verktyg för att få igång de kommuner som ännu inte börjat arbetet, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Idag hänger mycket av arbetet ute på kommunerna och förskolorna på eldsjälar som tycker att det här är oerhört viktigt. Det kan emellertid inte vara upp till enskilda personer eller grupper att se till att barnen får en acceptabel förskolemiljö, säger Cecilia Hedfors, sakkunnig, miljögifter, Naturskyddsföreningen.

– Efter våra larm börjar myndigheterna äntligen agera, vilket är bra både ur miljö- och rättviseperspektiv. Vi hoppas nu se att de myndigheter som arbetar med frågorna – Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket och Folkhälsomyndigheten – tar sitt ansvar fullt ut, så att Sverige kan få 100 procent giftfria kommunala förskolor inom kort.

För frågor:
- Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23
- Cecilia Hedfors, sakkunnig, miljögifter, Naturskyddsföreningen, 0721 500 360

Senaste nyheter