Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Naturskyddsföreningen tävling Klimatmaxa villorna 19 april

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturskyddsforeningen-klimatmaxa250x91.jpg

Nu fortsätter innovationstävlingen: Klimatmaxa villorna, deltävling 2. Nya tävlande är välkomna och kan vara med i tävlingen även om ni inte har deltagit i den första omgången. Naturskyddsföreningen vill stötta innovativa lösningar som skapar förutsättningar för ett miljöanpassat och hållbart energisystem så att energisystemet ställs om till att bli mer hållbart. Detta innebär en kraftfull energieffektivisering och en omställning till förnybara energikällor med låg miljöbelastning. Målsättning: Målet med innovationstävlingen är att skapa förutsättningar för nya tekniska lösningar som ger ökad energieffektivisering och minskar användningen av icke hållbara energikällor. Tanken är att innovatörer och medverkande företag ska kunna samarbeta kring utvecklingen av innovationerna och därmed dra nytta av varandra. Vald målgrupp: En stor del av privatpersoners energianvändning kan relateras till bostaden. Möjligheten att göra egna ändringar i bostaden är större för villaägaren än för en hyresgäst i ett flerbostadshus. Fokus i denna tävling är därför att hitta en bättre styrning av villors energianvändning. Uppdraget: Den produkt/tjänst som vi söker ska innebära en bättre styrning av el- och värmeanvändningen för villor. Produkten/tjänsten ska inte bara hjälpa villaägaren att spara el och värme, utan även integrera styrning och reglering med andra funktioner. Detta innebär att tillverkning av egen el, styrning av laster, belysning, trygghetslarm m.m. ska kunna underlättas. Produkten/tjänsten ska inte vara för avancerad, men samtidigt kunna hantera elvärme, värmepumpar och om möjligt fjärrvärme. Stort värde sätts på att produkten underlättar egen elproduktion t.ex. genom att visa elproduktionen för solcellsproducerad el timme för timme och prioritera ner laster när solen lyser som mest (i syfte att få ut så mycket solel som möjligt). Vi hoppas att produkten/tjänsten är så smart att den lätt kan uppgraderas eller byggas ut i moduler. Vi hoppas även att den relativt lätt kan installeras och att en villaägare med låga fackkunskaper ska kunna använda den. Givetvis är priset viktigt och för att produkten ska vara attraktiv på marknaden krävs det att tillverkningskostnaden hålls nere. Produkten ska också kunna börja produceras inom en tidsram på sex månader. Vinnaren får även möjlighet att diskutera förutsättningarna för att testa prototyper med energibolag. Vi har listat ett antal funktioner som inspiration, men du som innovatör har full frihet att lägga till andra funktioner. Vi har full förståelse för att lösningen inte kan inbegripa alla funktioner om den ska vara realiserbar och relativ billig. Det viktiga är att den på något sätt ger goda miljövinster. Exempel på funktioner: - Underlätta/maximera egen elproduktion (t.ex. mätsystem- och laststyrning). - Centralstyrd temperaturinställning. - Inställning av temperaturzoner i huset. - Prioritera olika värmekällor. - Styra mot ute-/innegivare. - Effektvakt. - Justering/styrning med väderprognoser. - Fönsterstyrning. - Justering/styrning m.a.p elpris. - Smart laststyrning (funktioner som samverkar med värmepumpar, frysboxar, beredare, etc.). - Larmfunktioner, inbrott/brandlarm. - Styrning av belysningssystem i hemmet. - Kommunikation med lokala fjärrvärme- och elbolaget. - Lätta att använda och installera. - Kan uppgraderas med moduler t.ex. om några år. Vi vill ha ditt bidrag senast 19 april 2015! Anmäl dig på: www.naturskyddforeningen.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Naturskyddsföreningen tävling Klimatmaxa villorna 19 april

2015-03-24
Nu fortsätter innovationstävlingen: Klimatmaxa villorna, deltävling 2. Nya tävlande är välkomna och kan vara med i tävlingen även om ni inte har deltagit i den första omgången.

Naturskyddsföreningen vill stötta innovativa lösningar som skapar förutsättningar för ett miljöanpassat och hållbart energisystem så att energisystemet ställs om till att bli mer hållbart.

Detta innebär en kraftfull energieffektivisering och en omställning till förnybara energikällor med låg miljöbelastning.

Målsättning:
Målet med innovationstävlingen är att skapa förutsättningar för nya tekniska lösningar som ger
ökad energieffektivisering och minskar användningen av icke hållbara energikällor.

Tanken är att innovatörer och medverkande företag ska kunna samarbeta kring utvecklingen av innovationerna och därmed dra nytta av varandra.

Vald målgrupp:
En stor del av privatpersoners energianvändning kan relateras till bostaden. Möjligheten att
göra egna ändringar i bostaden är större för villaägaren än för en hyresgäst i ett flerbostadshus.
Fokus i denna tävling är därför att hitta en bättre styrning av villors energianvändning.

Uppdraget:
Den produkt/tjänst som vi söker ska innebära en bättre styrning av el- och värmeanvändningen för villor. Produkten/tjänsten ska inte bara hjälpa villaägaren att spara el och värme, utan även integrera styrning och reglering med andra funktioner.

Detta innebär att tillverkning av egen el, styrning av laster, belysning, trygghetslarm m.m. ska kunna underlättas. Produkten/tjänsten ska inte vara för avancerad, men samtidigt kunna hantera elvärme, värmepumpar och om möjligt fjärrvärme.

Stort värde sätts på att produkten underlättar egen elproduktion t.ex. genom att visa elproduktionen för solcellsproducerad el timme för timme och prioritera ner laster när solen lyser som mest (i syfte att få ut så mycket solel som möjligt).

Vi hoppas att produkten/tjänsten är så smart att den lätt kan uppgraderas eller byggas ut i moduler. Vi hoppas även att den relativt lätt kan installeras och att en villaägare med låga fackkunskaper ska kunna använda den.

Givetvis är priset viktigt och för att produkten ska vara attraktiv på marknaden krävs det att tillverkningskostnaden hålls nere. Produkten ska också kunna börja produceras inom en tidsram på sex månader. Vinnaren får även möjlighet att diskutera förutsättningarna för att testa prototyper med energibolag.

Vi har listat ett antal funktioner som inspiration, men du som innovatör har full frihet att lägga till andra funktioner.

Vi har full förståelse för att lösningen inte kan inbegripa alla funktioner om den ska vara realiserbar och relativ billig. Det viktiga är att den på något sätt ger goda miljövinster.

Exempel på funktioner:
- Underlätta/maximera egen elproduktion (t.ex. mätsystem- och laststyrning).
- Centralstyrd temperaturinställning.
- Inställning av temperaturzoner i huset.
- Prioritera olika värmekällor.
- Styra mot ute-/innegivare.
- Effektvakt.
- Justering/styrning med väderprognoser.
- Fönsterstyrning.
- Justering/styrning m.a.p elpris.
- Smart laststyrning (funktioner som samverkar med värmepumpar, frysboxar, beredare, etc.).
- Larmfunktioner, inbrott/brandlarm.
- Styrning av belysningssystem i hemmet.
- Kommunikation med lokala fjärrvärme- och elbolaget.
- Lätta att använda och installera.
- Kan uppgraderas med moduler t.ex. om några år.

Vi vill ha ditt bidrag senast 19 april 2015!
Anmäl dig på: www.naturskyddforeningen.se

Senaste nyheter