Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Motala energieffektiviserar fastigheter

https://www.klimatsmart.se/images/news/motalakommun200x205.jpg

Motala kommun har beslutat att genomföra ett energieffektiviseringsprojekt i sina fastigheter. Siemens har fått uppdraget att analysera fastigheterna och komma med förslag på åtgärder för att minska energianvändningen i de 220 000 kvadratmeter fastigheter som ska inventeras. En energianalys innebär att Siemens tar reda på hur fastigheten kan spara energi genom en modernisering och optimering av de tekniska systemen. Den sista maj 2010 lägger Siemens fram resultatet av energianalysen med förslag på åtgärder, kostnad för investeringarna, besparingsvolym och återbetalningstid. Energianalysen görs inom ramen för ett så kallat Energy Performance Contracting-avtal (EPC). Det är en modell för energiprojekt där leverantören, i det här fallet Siemens, garanterar att utlovade besparingar uppnås om kommunen väljer att gå vidare med Siemens för att genomföra åtgärderna. ”Siemens har arbetat med energibesparingsprojekt i fastigheter sedan 1997”, säger Jon Leo Rikhardsson, marknadsansvarig på Siemens AB. ”Vår erfarenhet är att det i genomsnitt går att uppnå energibesparingar på 20-30 procent i de flesta fastigheter, besparingar som inte bara ger minskade kostnader utan också har en mycket positiv påverkan på miljön.” Energibesparingarna uppnås genom att optimera bland annat isolering, belysning, värme- och kylsystem, vatten- och energidistribution. Resultatet blir sänkta driftskostnader, minskade koldioxidutsläpp, ökat fastighetsvärde och förbättrad driftssäkerhet. För ytterligare information kontakta: Jon Leo Rikhardsson, Siemens AB, Building Technologies, 08-578 411 55, 070-871 97 55, jon.leo.rikhardsson@siemens.com

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Motala energieffektiviserar fastigheter

2010-02-18
Motala kommun har beslutat att genomföra ett energieffektiviseringsprojekt i sina fastigheter. Siemens har fått uppdraget att analysera fastigheterna och komma med förslag på åtgärder för att minska energianvändningen i de 220 000 kvadratmeter fastigheter som ska inventeras.

En energianalys innebär att Siemens tar reda på hur fastigheten kan spara energi genom en modernisering och optimering av de tekniska systemen. Den sista maj 2010 lägger Siemens fram resultatet av energianalysen med förslag på åtgärder, kostnad för investeringarna, besparingsvolym och återbetalningstid.

Energianalysen görs inom ramen för ett så kallat Energy Performance Contracting-avtal (EPC). Det är en modell för energiprojekt där leverantören, i det här fallet Siemens, garanterar att utlovade besparingar uppnås om kommunen väljer att gå vidare med Siemens för att genomföra åtgärderna.

”Siemens har arbetat med energibesparingsprojekt i fastigheter sedan 1997”, säger Jon Leo Rikhardsson, marknadsansvarig på Siemens AB. ”Vår erfarenhet är att det i genomsnitt går att uppnå energibesparingar på 20-30 procent i de flesta fastigheter, besparingar som inte bara ger minskade kostnader utan också har en mycket positiv påverkan på miljön.”

Energibesparingarna uppnås genom att optimera bland annat isolering, belysning, värme- och kylsystem, vatten- och energidistribution. Resultatet blir sänkta driftskostnader, minskade koldioxidutsläpp, ökat fastighetsvärde och förbättrad driftssäkerhet.

För ytterligare information kontakta:
Jon Leo Rikhardsson, Siemens AB, Building Technologies, 08-578 411 55,
070-871 97 55, jon.leo.rikhardsson@siemens.com

Senaste nyheter