Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Minska företagets klimatpåverkan med Klimatklivet

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturvardsverket-carlmikael-strauss250x311.png

Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan. Klimatklivet prioriterar åtgärder som minskar utsläpp inom bland annat transportsektorn, jordbruket och industrin och ser gärna en mångfald av fossilfria bränslen. Nu öppnar ansökan för Klimatklivet där företag, kommuner och organisationer för femte året i rad kan ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan. Ansökan är öppen mellan den 10 februari till 10 mars. Naturvårdsverket höjer nu ambitionsnivån för att i snabbare takt minska utsläppen i samhället. I år finns det 2,5 miljarder kronor som kan sökas till lokala klimatinvesteringar. Klimatklivet ser gärna en mångfald av fossilfria bränslen och prioriterar åtgärder som minskar utsläpp inom bland annat transportsektorn, jordbruket och industrin. - För att nå klimatmålen behövs fler innovativa åtgärder där nya tekniklösningar kombineras med traditionella metoder. Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse för flytande biogas inom transportsektorn. Vi vill gärna se motsvarande tekniksprång för industriella ändamål, säger Carl Mikael Strauss, chef för klimatklivsenheten på Naturvårdsverket. Några av de åtgärder som Klimatklivet beviljat är till exempel utbyggnad av biogas och produktion av andra biobränslen. Det här stärker möjligheterna för aktörer att bidra till såväl en omställning av egen energianvändning, som produktion av biobränslen i Sverige. Inom jordbruket finns bra exempel där fossila bränslen ersätts med bränslen från skogen eller åkern. Produktion av biogas kan bland annat göras från gödsel eller industriellt avfall och kan användas för att ersätta diesel i tunga fordon. Genom att använda en mångfald av bränslen finns bättre förutsättningar att hitta ersättningar för fossila bränslen. Under 2020 kommer Klimatklivet att ta emot ansökningar under ytterligare två perioder, den 5 maj och den 27 augusti.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Minska företagets klimatpåverkan med Klimatklivet

2020-02-10
Carl Mikael Strauss, Klimatklivet
Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan. Klimatklivet prioriterar åtgärder som minskar utsläpp inom bland annat transportsektorn, jordbruket och industrin och ser gärna en mångfald av fossilfria bränslen.

Nu öppnar ansökan för Klimatklivet där företag, kommuner och organisationer för femte året i rad kan ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan. Ansökan är öppen mellan den 10 februari till 10 mars.

Naturvårdsverket höjer nu ambitionsnivån för att i snabbare takt minska utsläppen i samhället. I år finns det 2,5 miljarder kronor som kan sökas till lokala klimatinvesteringar. Klimatklivet ser gärna en mångfald av fossilfria bränslen och prioriterar åtgärder som minskar utsläpp inom bland annat transportsektorn, jordbruket och industrin.

- För att nå klimatmålen behövs fler innovativa åtgärder där nya tekniklösningar kombineras med traditionella metoder. Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse för flytande biogas inom transportsektorn. Vi vill gärna se motsvarande tekniksprång för industriella ändamål, säger Carl Mikael Strauss, chef för klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Några av de åtgärder som Klimatklivet beviljat är till exempel utbyggnad av biogas och produktion av andra biobränslen. Det här stärker möjligheterna för aktörer att bidra till såväl en omställning av egen energianvändning, som produktion av biobränslen i Sverige. Inom jordbruket finns bra exempel där fossila bränslen ersätts med bränslen från skogen eller åkern. Produktion av biogas kan bland annat göras från gödsel eller industriellt avfall och kan användas för att ersätta diesel i tunga fordon. Genom att använda en mångfald av bränslen finns bättre förutsättningar att hitta ersättningar för fossila bränslen.

Under 2020 kommer Klimatklivet att ta emot ansökningar under ytterligare två perioder, den 5 maj och den 27 augusti.
Foto: Naturvårdsverket

Senaste nyheter