Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Miljöarbete i fokus på Sparbanken

https://www.klimatsmart.se/images/news/Swedish_Standards1_Institute.gif

Annika Nelson Berg på Sala Sparbank kan titulera sig certifierad miljörevisor. Hon är den första revisor som fått sitt kompetenskvitto av SIS, Swedish Standards Institute. Med en certifierad miljörevisor ökar banken sina möjligheter att nå miljömålen. Annika Nelson Berg jobbar som miljöansvarig på Sala Sparbank som också var den första bank som miljöcertifierades redan år 2002. Med en certifierad miljörevisor kan banken ta nästa steg och förutom kvalitetshöjningen internt även erbjuda andra företag en kvalificerad miljörevision. – För mig är det värdefullt att få en opartisk värdering av min kompetens, det är ett tydligt kompetenskvitto. Och det ger banken som helhet en säkerhet i att vi kan genomföra internrevisioner på ett kvalificerat sätt, säger Annika Nelson Berg. SIS har som enda aktör ett program för certifiering av miljörevisorer. Deltagarna får sin kompetens verifierad och kan visa att man uppfyller de krav som ställs på en befattning eller på ett specifikt arbetsmoment. – För dig som jobbar som till exempel miljöchef eller miljöansvarig innebär en certifiering att du tydligare kan visa att du behärskar god miljökunskap, miljöteknik, miljöledningssystem och riskbedömning, säger Helen Strandgren, verksamhetsansvarig för personcertifiering på SIS. SIS verifierar kompetenskraven, till exempel grundläggande utbildningar, nuvarande kunskap och arbetslivserfarenhet, enligt metoder som finns i den nya globala standarden för revision av ledningssystem, SS-ISO 19011:2011. SIS har utarbetat certifieringen tillsammans med intresseföreningen MIS, Miljörevisorer i Sverige. Certifieringen utförs av SIS Förlag AB som har ackrediterats av SWEDAC som certifieringsorgan för miljörevisorer. En certifierad miljörevisor kan utföra första- eller andraparts miljörevisioner eller arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av ett certifieringsorgan. För mer information, kontakta: Annika Nelson Berg, miljöansvarig, miljöcertifierad revisor Sala Sparbank, 0224-85037, annika.nelson@salasparbank.se Helen Strandgren, verksamhetsansvarig Personcertifiering SIS, 08-555 523 08, helen.strandgren@sis.se Erika Messing, SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Miljöarbete i fokus på Sparbanken

2012-09-03
Annika Nelson Berg på Sala Sparbank kan titulera sig certifierad miljörevisor. Hon är den första revisor som fått sitt kompetenskvitto av SIS, Swedish Standards Institute. Med en certifierad miljörevisor ökar banken sina möjligheter att nå miljömålen.

Annika Nelson Berg jobbar som miljöansvarig på Sala Sparbank som också var den första bank som miljöcertifierades redan år 2002. Med en certifierad miljörevisor kan banken ta nästa steg och förutom kvalitetshöjningen internt även erbjuda andra företag en kvalificerad miljörevision.

– För mig är det värdefullt att få en opartisk värdering av min kompetens, det är ett tydligt kompetenskvitto. Och det ger banken som helhet en säkerhet i att vi kan genomföra internrevisioner på ett kvalificerat sätt, säger Annika Nelson Berg.

SIS har som enda aktör ett program för certifiering av miljörevisorer. Deltagarna får sin kompetens verifierad och kan visa att man uppfyller de krav som ställs på en befattning eller på ett specifikt arbetsmoment.

– För dig som jobbar som till exempel miljöchef eller miljöansvarig innebär en certifiering att du tydligare kan visa att du behärskar god miljökunskap, miljöteknik, miljöledningssystem och riskbedömning, säger Helen Strandgren, verksamhetsansvarig för personcertifiering på SIS.

SIS verifierar kompetenskraven, till exempel grundläggande utbildningar, nuvarande kunskap och arbetslivserfarenhet, enligt metoder som finns i den nya globala standarden för revision av ledningssystem, SS-ISO 19011:2011. SIS har utarbetat certifieringen tillsammans med intresseföreningen MIS, Miljörevisorer i Sverige.

Certifieringen utförs av SIS Förlag AB som har ackrediterats av SWEDAC som certifieringsorgan för miljörevisorer. En certifierad miljörevisor kan utföra första- eller andraparts miljörevisioner eller arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av ett certifieringsorgan.

För mer information, kontakta:
Annika Nelson Berg, miljöansvarig, miljöcertifierad revisor Sala Sparbank, 0224-85037, annika.nelson@salasparbank.se
Helen Strandgren, verksamhetsansvarig Personcertifiering SIS, 08-555 523 08, helen.strandgren@sis.se
Erika Messing, SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se.

Mer information om Sala Sparbanks miljöarbete finns på www.salasparbank.se

Senaste nyheter