Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Miljardbelopp att spara på ökad plaståtervinning i Sverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturvardsverket-plastatervinning150x210.jpg

Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och i framtiden, är att öka materialåtervinningen av plast. Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen. – Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Vi fann att potentialen för ökad materialåtervinning är störst för plast från förpackningar, bilar och byggen, säger Åsa Stenmarck, IVL, projektledare för arbetet med rapporten. För flera av dessa plastavfallsströmmar, särskilt från förpackningar, är det presumtiva marknadsvärdet dessutom stort eller mycket stort. Det skulle kunna närma sig miljardbelopp per år enbart i Sverige. Syftet med rapporten är att ge vägledning för myndigheter och projektfinansiärer i prioriteringsarbetet, samt att ge en överskådlig och lättförståelig analys och bedömning av potentialen för en ökad och säker materialåtervinning av plast i Sverige. Naturvårdsverket arbetar med plast utifrån rollen som Sveriges expertmyndighet på miljöområdet. Vi har regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter och aktörer arbeta med innovation av hållbara plaster, och att utreda och följa upp miljömässiga effekter från användningen av plast i till exempel förpackningar, plastkassar, konstgräsplaner, textil, nedskräpning och mikroplast i vatten.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Miljardbelopp att spara på ökad plaståtervinning i Sverige

2018-09-26
Ny rapport om plaståtervinning
Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och i framtiden, är att öka materialåtervinningen av plast. Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen.

– Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Vi fann att potentialen för ökad materialåtervinning är störst för plast från förpackningar, bilar och byggen, säger Åsa Stenmarck, IVL, projektledare för arbetet med rapporten. För flera av dessa plastavfallsströmmar, särskilt från förpackningar, är det presumtiva marknadsvärdet dessutom stort eller mycket stort. Det skulle kunna närma sig miljardbelopp per år enbart i Sverige.

Syftet med rapporten är att ge vägledning för myndigheter och projektfinansiärer i prioriteringsarbetet, samt att ge en överskådlig och lättförståelig analys och bedömning av potentialen för en ökad och säker materialåtervinning av plast i Sverige.

Naturvårdsverket arbetar med plast utifrån rollen som Sveriges expertmyndighet på miljöområdet. Vi har regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter och aktörer arbeta med innovation av hållbara plaster, och att utreda och följa upp miljömässiga effekter från användningen av plast i till exempel förpackningar, plastkassar, konstgräsplaner, textil, nedskräpning och mikroplast i vatten.

Senaste nyheter