Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Mer fjärrkyla till fler under 2009

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarmeknapp151x154f.jpg

Enligt ny branschstatistik från Svensk Fjärrvärme ökade leveranserna av fjärrkyla under 2009. Förutom att många företag har ökat sina leveranser, erbjuder också fler företag sina kunder fjärrkyla. De totala leveranserna av fjärrkyla ökade 8 procent, från 772 GWh 2008, till 833 GWh 2009. Den största volymökningen stod Fortum Värme för. Företaget svarade ensamt för mer än häften av branschens totala ökning. Fyra nya leverantörer har kommit till i statistiken; Uddevalla Energi, Falu Energi & Vatten, Sundsvall Energi och Finspångs Tekniska Verk. Det innebär att 30 fjärrvärmeföretag levererade fjärrkyla år 2009.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter