Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Mat och klimat på Växjö bibliotek 8/9

https://www.klimatsmart.se/images/news/vaxjo_gron114x53.jpg

På tisdag föreläser Christel Cederberg om mat och klimat. Hon är agronom och forskare vid Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Förra året fick hon Änglamarkspriset för sina insatser om forskningen från jord till bord. Maja Söderberg, författare till Majas klimatmat, kommer också att medverka och bjuda på smakprov av klimatsmart mat. Klimatfrågan är en viktig fråga under höstens svenska ordförandeskap i EU. När EU:s jordbruksministrar möts i Växjö 13 - 15 september är temat jordbruk och klimat. Därför har regeringskansliet medverkat till denna föreläsning som vänder sig till allmänheten. I motiveringen till Änglamarkspriset står att Christel Cederberg är: En pionjär inom forskning kring mat och klimat där livscykelanalyserna ger en avslöjande helhetssyn på matens kretslopp från jord till bord och vidare till avfall och återvinning. Hennes rapporter och vilja att sprida sitt arbete till såväl forskare, lantbrukare som allmänheten, gör henne till en stor inspirations- och kunskapskälla för ett klimatsmartare jordbruk. Världens matproduktion står för omkring en fjärdedel av de totala utsläppen av växthusgaser. Christel Cederberg kommer att föreläsa om källorna till dessa utsläpp, och om hur produktionen och konsumtionen av vår mat kan förändras för att minska denna klimatpåverkan. Växjö stadsbibliotek, Galaxen, tisdagen den 8 september kl 18.00, fri entré. För mer information, kontakta: Maja Nordblom, stadsbiblioteket, 0470 - 414 33, Karin Tunerstedt, stadsbiblioteket, 0470 - 414 64, Maja Nilsson, Regeringskansliet, 070 - 393 80 84, Johanna Dahlin, Jordbruksdepartementet, 08 - 405 10 14 P.S. Kommunens evenemangskalender hade gått i tryck när det fortfarande var aktuellt att metrologen Pär Holmgren skulle komma hit. Han kommer inte. Christel Cederberg och Maja Söderberg kommer i stället. D.S.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Mat och klimat på Växjö bibliotek 8/9

2009-09-07
På tisdag föreläser Christel Cederberg om mat och klimat. Hon är agronom och forskare vid Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Förra året fick hon Änglamarkspriset för sina insatser om forskningen från jord till bord. Maja Söderberg, författare till Majas klimatmat, kommer också att medverka och bjuda på smakprov av klimatsmart mat.

Klimatfrågan är en viktig fråga under höstens svenska ordförandeskap i EU. När EU:s jordbruksministrar möts i Växjö 13 - 15 september är temat jordbruk och klimat. Därför har regeringskansliet medverkat till denna föreläsning som vänder sig till allmänheten. I motiveringen till Änglamarkspriset står att Christel Cederberg är: En pionjär inom forskning kring mat och klimat där livscykelanalyserna ger en avslöjande helhetssyn på matens kretslopp från jord till bord och vidare till avfall och återvinning. Hennes rapporter och vilja att sprida sitt arbete till såväl forskare, lantbrukare som allmänheten, gör henne till en stor inspirations- och kunskapskälla för ett klimatsmartare jordbruk.

Världens matproduktion står för omkring en fjärdedel av de totala utsläppen av växthusgaser. Christel Cederberg kommer att föreläsa om källorna till dessa utsläpp, och om hur produktionen och konsumtionen av vår mat kan förändras för att minska denna klimatpåverkan. Växjö stadsbibliotek, Galaxen, tisdagen den 8 september kl 18.00, fri entré.

För mer information, kontakta: Maja Nordblom, stadsbiblioteket, 0470 - 414 33, Karin Tunerstedt, stadsbiblioteket, 0470 - 414 64, Maja Nilsson, Regeringskansliet, 070 - 393 80 84, Johanna Dahlin, Jordbruksdepartementet, 08 - 405 10 14

P.S. Kommunens evenemangskalender hade gått i tryck när det fortfarande var aktuellt att metrologen Pär Holmgren skulle komma hit. Han kommer inte. Christel Cederberg och Maja Söderberg kommer i stället. D.S.

Senaste nyheter