Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sverige subventionerar fossila bränslen 3 gånger mer än miljön

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-fossilasubventioner250x139.jpg

Varje år subventionerar den svenska staten klimatskadlig verksamhet med minst trettio miljarder kronor. Det är tre gånger så mycket som hela miljöbudgeten. Undantag och skattelättnader på fossila bränslen gör att företag inte behöver skatta för sina utsläpp. Subventionerna finns i många sektorer, har funnits länge och undergräver effekten av andra klimatsatsningar. Det framgår i en ny kartläggning från Naturskyddsföreningen. - De enorma fossila subventionerna bidrar till att de svenska utsläppen inte minskar och hindrar Sverige från att leva upp till såväl miljömål som Parisavtalet. Det är ineffektiv klimatpolitik och oansvarig ekonomisk politik, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. När regeringen i september presenterade 2018 års statsbudget stod det klart att anslagen till klimat och allmän miljö- och naturvård höjts ordentligt – en fördubbling sedan 2014. Men i svensk skattelagstiftning finns sedan decennier ett stort antal skatteundantag och -nedsättningar till klimatskadliga verksamheter. Sänkta energi- och koldioxidskatter och andra subventioner kostar staten mångmiljardbelopp och bromsar resan mot nollutsläpp. I en ny, omfattande kartläggning har Naturskyddsföreningen granskat hur de statliga finanserna stödjer klimatskadliga aktiviteter för 30 miljarder per år. Rapporten redogör för vad klimatskadliga subventioner innebär, varför de bör avskaffas – och vad alternativen kan vara. - Det här handlar om ett gravt systemfel där politiska satsningar för att minska svensk klimatpåverkan motverkas flera gånger om. Dessutom strider det mot den nya klimatlagen, säger Johanna Sandahl. Sverige har i olika internationella sammanhang lovat att fasa ut de klimatskadliga subventionerna. Dessutom uppmanar såväl Parisavtalet, G7, G20, EU-kommissionen och FN:s Agenda 2030 att länder avveckla miljöskadliga subventioner. Men varken nuvarande regering, den förra eller någon tidigare regering sedan 50-talet har tagit itu med problemet. - Inför valet kräver vi att alla partier medger problemet och stakar ut en plan för att fasa ut merparten av de klimatskadliga subventionerna under den kommande mandatperioden, säger Johanna Sandahl. Rapportförfattaren går igenom kartläggning och analys, representanter från OECD och KTH kommenterar och en politisk panel med representanter från L, C, MP och S diskuterar slutsatserna. Läs hela rapporten här: www.naturskyddsforeningen.se/klimatskadliga-subventioner

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Andreas Sandmon

Dela på Facebook

Sverige subventionerar fossila bränslen 3 gånger mer än miljön

2018-03-16
Sverige stödjer fossila bränslen mer än miljön
Varje år subventionerar den svenska staten klimatskadlig verksamhet med minst trettio miljarder kronor. Det är tre gånger så mycket som hela miljöbudgeten. Undantag och skattelättnader på fossila bränslen gör att företag inte behöver skatta för sina utsläpp.

Subventionerna finns i många sektorer, har funnits länge och undergräver effekten av andra klimatsatsningar.

Det framgår i en ny kartläggning från Naturskyddsföreningen.

- De enorma fossila subventionerna bidrar till att de svenska utsläppen inte minskar och hindrar Sverige från att leva upp till såväl miljömål som Parisavtalet. Det är ineffektiv klimatpolitik och oansvarig ekonomisk politik, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

När regeringen i september presenterade 2018 års statsbudget stod det klart att anslagen till klimat och allmän miljö- och naturvård höjts ordentligt – en fördubbling sedan 2014. Men i svensk skattelagstiftning finns sedan decennier ett stort antal skatteundantag och -nedsättningar till klimatskadliga verksamheter. Sänkta energi- och koldioxidskatter och andra subventioner kostar staten mångmiljardbelopp och bromsar resan mot nollutsläpp.

I en ny, omfattande kartläggning har Naturskyddsföreningen granskat hur de statliga finanserna stödjer klimatskadliga aktiviteter för 30 miljarder per år. Rapporten redogör för vad klimatskadliga subventioner innebär, varför de bör avskaffas – och vad alternativen kan vara.

- Det här handlar om ett gravt systemfel där politiska satsningar för att minska svensk klimatpåverkan motverkas flera gånger om. Dessutom strider det mot den nya klimatlagen, säger Johanna Sandahl.

Sverige har i olika internationella sammanhang lovat att fasa ut de klimatskadliga subventionerna. Dessutom uppmanar såväl Parisavtalet, G7, G20, EU-kommissionen och FN:s Agenda 2030 att länder avveckla miljöskadliga subventioner. Men varken nuvarande regering, den förra eller någon tidigare regering sedan 50-talet har tagit itu med problemet.

- Inför valet kräver vi att alla partier medger problemet och stakar ut en plan för att fasa ut merparten av de klimatskadliga subventionerna under den kommande mandatperioden, säger Johanna Sandahl.

Rapportförfattaren går igenom kartläggning och analys, representanter från OECD och KTH kommenterar och en politisk panel med representanter från L, C, MP och S diskuterar slutsatserna.

Läs hela rapporten här: www.naturskyddsforeningen.se/klimatskadliga-subventioner

Senaste nyheter