Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Hållbara energilösningar på Nordic Clean Energy Week 21-25 maj

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-nordic-cleanenergy-week250x210.jpg

Den 21-25 maj samlas globala beslutsfattare i Öresundsregionen för att diskutera hållbar energi under Nordic Clean Energy Week, en mötesplats för energiministrar, näringsliv, forskning, civilsamhälle och internationella organisationer. E.ON deltar och delar med sig av erfarenheter kring smarta nät, innovation, hållbara transporter och omställningen till 100 procent återvunnen och förnybar energi. – I Sverige har E.ON som mål att all energi vi levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. För att nå dit bedriver vi ett målmedvetet arbete där vi med innovativa och kunddrivna lösningar ställer om till ett Sverige fritt från fossil energi. Under Nordic Clean Energy Week kommer vi att diskutera och dela med oss erfarenheter från den resan, så att vi tillsammans med andra aktörer kan ta ytterligare steg i omställningen mot inte bara ett hållbart Sverige, utan en hållbar värld, säger Marc Hoffmann, Sverigechef E.ON. E.ON står som värd för tre seminarier: 1) Democratization and decarbonization of energy, som tar upp hur vi genom att använda redan befintlig energi istället för att producera ny, kan bidra till att lösa klimatutmaningen. 2) Developing local energy systems, där vi delar våra insikter och lärdomar från Simris, byn som är självförsörjande på lokalt producerad el från förnybara källor. 3) Driving change towards clean and climate friendly transports, som tar upp vad vi, Scania och IKEA Group gör för att främja grön mobilitet här och nu. Vi deltar även i: - Innovation in District Heating and Cooling, där vi tillsammans med en panel tar upp fjärrvärmens och fjärrkylans utmaningar och möjligheter för att skapa hållbara städer, ekonomisk utveckling och nya jobb. - Charging the future with e-mobility, som belyser transportsektorns pågende energiövergång och framgångsfaktorer samt vilka utmaningar vi ser inom energisektorn för att klara energiövergången. Sharing in the Malmö port area, som diskuterar hur industriell och urban symbios kan vara verktyg för att ställa om till en cirkulär ekonomi inom smarta industrier. För mer information om seminarier, tider och innehåll, var vänlig se www.eon.se/om-e-on/om-foeretaget/nordic-clean-energy-week.html

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Andreas Sandmon

Dela på Facebook

Hållbara energilösningar på Nordic Clean Energy Week 21-25 maj

2018-05-21
Nordic Clean Energy Week 21-25 maj
Den 21-25 maj samlas globala beslutsfattare i Öresundsregionen för att diskutera hållbar energi under Nordic Clean Energy Week, en mötesplats för energiministrar, näringsliv, forskning, civilsamhälle och internationella organisationer. E.ON deltar och delar med sig av erfarenheter kring smarta nät, innovation, hållbara transporter och omställningen till 100 procent återvunnen och förnybar energi.

– I Sverige har E.ON som mål att all energi vi levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. För att nå dit bedriver vi ett målmedvetet arbete där vi med innovativa och kunddrivna lösningar ställer om till ett Sverige fritt från fossil energi. Under Nordic Clean Energy Week kommer vi att diskutera och dela med oss erfarenheter från den resan, så att vi tillsammans med andra aktörer kan ta ytterligare steg i omställningen mot inte bara ett hållbart Sverige, utan en hållbar värld, säger Marc Hoffmann, Sverigechef E.ON.

E.ON står som värd för tre seminarier:

1) Democratization and decarbonization of energy, som tar upp hur vi genom att använda redan befintlig energi istället för att producera ny, kan bidra till att lösa klimatutmaningen.

2) Developing local energy systems, där vi delar våra insikter och lärdomar från Simris, byn som är självförsörjande på lokalt producerad el från förnybara källor.

3) Driving change towards clean and climate friendly transports, som tar upp vad vi, Scania och IKEA Group gör för att främja grön mobilitet här och nu.

Vi deltar även i:

- Innovation in District Heating and Cooling, där vi tillsammans med en panel tar upp fjärrvärmens och fjärrkylans utmaningar och möjligheter för att skapa hållbara städer, ekonomisk utveckling och nya jobb.

- Charging the future with e-mobility, som belyser transportsektorns pågende energiövergång och framgångsfaktorer samt vilka utmaningar vi ser inom energisektorn för att klara energiövergången.
Sharing in the Malmö port area, som diskuterar hur industriell och urban symbios kan vara verktyg för att ställa om till en cirkulär ekonomi inom smarta industrier.

För mer information om seminarier, tider och innehåll, var vänlig se www.eon.se/om-e-on/om-foeretaget/nordic-clean-energy-week.html
Källa: EON

Senaste nyheter