Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Logiwaste bygger avfallssystem i Lund

https://www.klimatsmart.se/images/news/logiwaste-lund250x104.jpg

I de nordöstra delarna av Lund är den nya stadsdelen Brunnshög på väg att växa fram. I framtiden ska upp emot 40.000 personer bo och arbeta i området som kommer att karaktäriseras av en hållbar och yteffektiv stadsmiljö med generös tillgång till gång-, och cykelvägar. Den moderna närmiljön medför höga krav på en effektiv avfallshantering och valet att integrera ett sopsugssystem med områdets övriga infrastruktur blev därför naturligt. Solbjersområdet är den första stora utbyggnadsetappen i den nya stadsdelen och Logiwaste har tilldelats uppdraget att leverera rörnät och inkastpunkter till det nya sopsugssystemet för hushålls-, papperskorgs- och verksamhetsavfall med option på att även leverera terminalanläggningen. Lösningen som Logiwaste levererar är en modern lösning som underlättar för de boende och verksamma i området att göra rätt när de ska slänga sitt hushållsavfall. I Logiwastes lösning hanteras upp till fyra olika fraktioners avfall vilket ger användarna en effektiv och samtidigt miljömässigt hållbar lösning i området. Avfallsinkasten är anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet med en hög grad av automation. Utöver sopinkast för de boende kommer även tjugo inkast för verksamheter och ett tiotal papperskorgar i området att vara en del av infrastrukturen och kopplade till sopsugsanläggningen. ”Vi ser här ett exempel på ett modernt och hållbart helhetstänkande där infrastruktur för boende och kommersiella lokaler knyts samman med offentligt tillgängliga papperskorgar på ett genomtänkt och smart sätt.”, säger Mats Höijertz, Logiwaste i en kommentar.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Logiwaste bygger avfallssystem i Lund

2015-09-25
I de nordöstra delarna av Lund är den nya stadsdelen Brunnshög på väg att växa fram. I framtiden ska upp emot 40.000 personer bo och arbeta i området som kommer att karaktäriseras av en hållbar och yteffektiv stadsmiljö med generös tillgång till gång-, och cykelvägar. Den moderna närmiljön medför höga krav på en effektiv avfallshantering och valet att integrera ett sopsugssystem med områdets övriga infrastruktur blev därför naturligt.

Solbjersområdet är den första stora utbyggnadsetappen i den nya stadsdelen och Logiwaste har tilldelats uppdraget att leverera rörnät och inkastpunkter till det nya sopsugssystemet för hushålls-, papperskorgs- och verksamhetsavfall med option på att även leverera terminalanläggningen.

Lösningen som Logiwaste levererar är en modern lösning som underlättar för de boende och verksamma i området att göra rätt när de ska slänga sitt hushållsavfall. I Logiwastes lösning hanteras upp till fyra olika fraktioners avfall vilket ger användarna en effektiv och samtidigt miljömässigt hållbar lösning i området.

Avfallsinkasten är anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet med en hög grad av automation. Utöver sopinkast för de boende kommer även tjugo inkast för verksamheter och ett tiotal papperskorgar i området att vara en del av infrastrukturen och kopplade till sopsugsanläggningen.

”Vi ser här ett exempel på ett modernt och hållbart helhetstänkande där infrastruktur för boende och kommersiella lokaler knyts samman med offentligt tillgängliga papperskorgar på ett genomtänkt och smart sätt.”, säger Mats Höijertz, Logiwaste i en kommentar.
Källa: Logiwaste

Senaste nyheter