Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ljudmätning av avfallskvarn från Uson Miljöteknik

https://www.klimatsmart.se/images/news/Ljudklass.jpg

I nyproducerade bostäder finns det ett krav enligt Boverkets BBR21 på att ljudnivån mellan 2 olika lägenheter inte får överstiga 30 dBA. Kravet gäller installerade produkter. Byggbolaget JM har nyligen gett i uppdrag åt konsultföretaget Bjerking att undersöka hur avfallskvarnen Waste King 2600TC från Uson Miljöteknik klarar sig avseende detta. Bjerking konstaterar: "Ljudnivån från installationer uppfyller riktvärden enligt Boverkets riktlinjer" Uppmätta ljudnivåer vid malning av potatis 25 dBA (Krav är maximalt 30 dBA). Uson Miljöteknik har 40 års erfarenheter av matavfallskvarnar, bland annat: Waste King som är barnsäker och går inte att starta i öppet läge. Den är självrengörande då vattnet spolar efter insidan på kvarnen tack vare proppen. Kvarnen pumpar sen ut avloppsvattnet och rensar på så sätt rören i fastigheten. En avfallskvarn som tänker på både ljudnivån och miljön!

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter