Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Lågkonjunkturen negativ för värmepumpen

https://www.klimatsmart.se/images/news/svep181x100a.jpg

Försäljningen av värmepumpar minskade under det första kvartalet 2012. Trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar håller i sig. Under första kvartalet minskade försäljningen inom detta produktsegment med 32 %. Försäljningen av frånluftvärmepumpar har påverkats negativt av låg nyproduktion av småhus och har under första kvartalet minskat med 19 %. Bergvärmepumpförsäljningen minskade med 18 % under första kvartalet. Totalt backade marknaden med 22 % under det första kvartalet. - Den milda vintern, den låga nybyggnadstakten för småhus och den vikande konjunkturen har haft stor påverkan på värmepumpmarknaden, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen. Trots minskande försäljning bibehåller värmepumparna sin starka ställning på värmemarknaden. Även marknaden för större fastigheter har påverkats negativt. Dock har påverkan inte varit lika stor som för villamarknaden, -12 % under första kvartalet. Produktsegmentet fastighetsvärmepumpar blir allt viktigare och utgör nu 21 % av den totala marknaden.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter