Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

KYAB stod för välbesökt energiseminarium

https://www.klimatsmart.se/images/news/kyab-seminarium216x133.jpg

Det var ett välbesökt Energiseminarium med intresserade åhörare som KYAB i samarbete med Ramböll anordnade i Kulturens hus, Luleå, den 4 mars. Josefine Åhl, VD på KYAB, berättade om företagets specialiteter realtidsmätning och visualisering kombinerat med rådgivning med människan i centrum. Jan Möttönen, Teknisk chef på Kafferosteriet Löfbergs, berättade om och svarade på många frågor kring företagets arbete med realtidsmätning och projekt med solkyla. Solkyleprojektet har världsrekord i COP med en COP på 10. Det var också mycket intressant att få veta mer om hur kaffe produceras. Helt otroligt att ett helt kaffeträd bara ger 200–700 g bönor per skörd! En annan intressant detalj är att odlarna ofta är småbönder; de minsta producerar en säck kaffe om året. Så när vi köper kaffe från Löfbergs så köper vi kaffe från otaliga små bönder. Ur energisynpunkt är det också intressant att kaffekonsumtionen generellt går mot allt mörkare rostningar, vilka kräver mer energi för rostning. Löfbergs ska minska sin energianvändning till år 2020 med 40% men samtidigt öka produktionen. Mycket ambitiösa mål som Löfbergs lyckats mycket bra med. De har en kontinuerlig ökning i produktion och minskning av energiförbrukning år för år. Janne Päkkilä, Enhetschef på Ramböll, informerade om och gav exempel på energieffektiviseringsprojekt och energiinventeringar. Kimmo Yliniemi, Utvecklingschef på KYAB, berättade om projektet Gröna Industrier och gav praktiska exempel på hur man kan arbeta med användarmedverkan för att spara energi i industrin.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

KYAB stod för välbesökt energiseminarium

2015-03-07
Det var ett välbesökt Energiseminarium med intresserade åhörare som KYAB i samarbete med Ramböll anordnade i Kulturens hus, Luleå, den 4 mars.

Josefine Åhl, VD på KYAB, berättade om företagets specialiteter realtidsmätning och visualisering kombinerat med rådgivning med människan i centrum.

Jan Möttönen, Teknisk chef på Kafferosteriet Löfbergs, berättade om och svarade på många frågor kring företagets arbete med realtidsmätning och projekt med solkyla. Solkyleprojektet har världsrekord i COP med en COP på 10. Det var också mycket intressant att få veta mer om hur kaffe produceras. Helt otroligt att ett helt kaffeträd bara ger 200–700 g bönor per skörd!

En annan intressant detalj är att odlarna ofta är småbönder; de minsta producerar en säck kaffe om året. Så när vi köper kaffe från Löfbergs så köper vi kaffe från otaliga små bönder. Ur energisynpunkt är det också intressant att kaffekonsumtionen generellt går mot allt mörkare rostningar, vilka kräver mer energi för rostning. Löfbergs ska minska sin energianvändning till år 2020 med 40% men samtidigt öka produktionen. Mycket ambitiösa mål som Löfbergs lyckats mycket bra med. De har en kontinuerlig ökning i produktion och minskning av energiförbrukning år för år.

Janne Päkkilä, Enhetschef på Ramböll, informerade om och gav exempel på energieffektiviseringsprojekt och energiinventeringar.

Kimmo Yliniemi, Utvecklingschef på KYAB, berättade om projektet Gröna Industrier och gav praktiska exempel på hur man kan arbeta med användarmedverkan för att spara energi i industrin.
Källa: KYAB

Senaste nyheter