Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

KRAV ansluter till Fossilfritt Sverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/krav-tragstagard250x221.jpg

KRAV vill driva utvecklingen mot ett fossilfritt jordbruk och sluter upp i initiativet Fossilfritt Sverige. Samtidigt släpps en ny film som lyfter fram KRAV-bönders arbete med att använda förnybar energi. KRAV-certifieringen innebär redan att alla KRAV-godkända lantbrukare har förnybar el, och från och med 1 januari 2019 ska KRAV-godkända livsmedelsföretag enbart använda förnyelsebar el. Detta är en stor omställning för många företag, små som stora. För att underlätta har KRAV ett samarbete med Telge Energi som ger förmånliga avtal nu även till KRAV-certifierade företag inom livsmedelsindustrin. Nu tar organisationen nästa steg genom att ansluta till Fossilfritt Sverige, regeringsinitiativet som verkar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. – Framtidens jordbruk är fossilfritt. KRAV vill driva utvecklingen mot mer hållbara livsmedel och då är detta en mycket viktigt aspekt. Tillsammans med Fossilfritt Sverige kan vi öka takten i omställningen, säger Anita Falkenek, vd för KRAV. – Det är glädjande att KRAV vill gå i bräschen för att göra jordbruket fossilfritt. Nu är det viktigt att jordbrukets spelregler förändras så att det till exempel blir lättare för bönder att själva producera sin energi till den egna verksamheten, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Samtidigt fortsätter KRAV sin kampanj som ska hjälpa fler att göra hållbara val – och lyfta fram de hjältar som varje dag tar steg för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. I en ny film möter vi familjen Vidholm, KRAV-anslutna mjölkbönder på Trägsta gård i Jämtland som drabbades både av torkan och bränderna. Klimatförändringen har fått dem ännu mer övertygade om att de är på rätt spår: På gården finns sedan 10 år en biogasanläggning som försörjer två hushåll och ladugården. Elverket är anslutet till Jämtkraft och till det kommunala bostadsbolaget för vidare distribution av överskottsel. Dessutom är Trägsta gård med i SOLMACC; ett projekt inom EU som omfattar 12 ekologiska gårdar där man testar innovativa metoder för minskad klimatpåverkan: - Slutna kretslopp av växtnäring inom gården - Optimerade växtföljder med baljväxtrik vall - Minskad jordbearbetning - Agroforestry, ett odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor. Redan nu visar det sig att gårdarna har minskat sin klimatpåverkan med 15 procent jämfört med gårdar med liknande förhållanden. KRAVs kampanj ”Hållbara val” lanserades i september och har hittills nått nästan 2 miljoner svenskar. Filmer om torkans konsekvenser har visats nästan 1 miljon gånger. Kampanjen berättar också om att KRAV har speciella regler för klimatet, och att ekologisk odling även är ett medel för att öka mullhalten i marken, vilket innebär att mer koldioxid kan lagras in.Forskning visar också att den högre mullhalten liksom större biologisk mångfald ger en mer robust miljö som kan tåla klimatförändringar bättre. – Det är viktigare än någonsin att göra hållbara miljö- och klimatval och vi hoppas att kampanjen kommer uppmuntra människor att välja KRAV-märkt mat. Vi vill lyfta lantbrukare som familjen Vidholm, som sliter varje dag för en bättre miljö, samtidigt som vi visar hur man som konsument kan stötta bönder och göra en viktig insats för miljön och klimatet, säger Anita Falkenek. Se filmen och läs mer på http://www.krav.se/hallbaraval/

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

KRAV ansluter till Fossilfritt Sverige

2018-11-29
Familjen Vidholm, Trägstad gård i Jämtland
KRAV vill driva utvecklingen mot ett fossilfritt jordbruk och sluter upp i initiativet Fossilfritt Sverige. Samtidigt släpps en ny film som lyfter fram KRAV-bönders arbete med att använda förnybar energi.

KRAV-certifieringen innebär redan att alla KRAV-godkända lantbrukare har förnybar el, och från och med 1 januari 2019 ska KRAV-godkända livsmedelsföretag enbart använda förnyelsebar el. Detta är en stor omställning för många företag, små som stora. För att underlätta har KRAV ett samarbete med Telge Energi som ger förmånliga avtal nu även till KRAV-certifierade företag inom livsmedelsindustrin. Nu tar organisationen nästa steg genom att ansluta till Fossilfritt Sverige, regeringsinitiativet som verkar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Framtidens jordbruk är fossilfritt. KRAV vill driva utvecklingen mot mer hållbara livsmedel och då är detta en mycket viktigt aspekt. Tillsammans med Fossilfritt Sverige kan vi öka takten i omställningen, säger Anita Falkenek, vd för KRAV.

– Det är glädjande att KRAV vill gå i bräschen för att göra jordbruket fossilfritt. Nu är det viktigt att jordbrukets spelregler förändras så att det till exempel blir lättare för bönder att själva producera sin energi till den egna verksamheten, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Samtidigt fortsätter KRAV sin kampanj som ska hjälpa fler att göra hållbara val – och lyfta fram de hjältar som varje dag tar steg för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. I en ny film möter vi familjen Vidholm, KRAV-anslutna mjölkbönder på Trägsta gård i Jämtland som drabbades både av torkan och bränderna. Klimatförändringen har fått dem ännu mer övertygade om att de är på rätt spår: På gården finns sedan 10 år en biogasanläggning som försörjer två hushåll och ladugården. Elverket är anslutet till Jämtkraft och till det kommunala bostadsbolaget för vidare distribution av överskottsel.

Dessutom är Trägsta gård med i SOLMACC; ett projekt inom EU som omfattar 12 ekologiska gårdar där man testar innovativa metoder för minskad klimatpåverkan:

- Slutna kretslopp av växtnäring inom gården
- Optimerade växtföljder med baljväxtrik vall
- Minskad jordbearbetning
- Agroforestry, ett odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor.

Redan nu visar det sig att gårdarna har minskat sin klimatpåverkan med 15 procent jämfört med gårdar med liknande förhållanden.

KRAVs kampanj ”Hållbara val” lanserades i september och har hittills nått nästan 2 miljoner svenskar. Filmer om torkans konsekvenser har visats nästan 1 miljon gånger. Kampanjen berättar också om att KRAV har speciella regler för klimatet, och att ekologisk odling även är ett medel för att öka mullhalten i marken, vilket innebär att mer koldioxid kan lagras in.Forskning visar också att den högre mullhalten liksom större biologisk mångfald ger en mer robust miljö som kan tåla klimatförändringar bättre.

– Det är viktigare än någonsin att göra hållbara miljö- och klimatval och vi hoppas att kampanjen kommer uppmuntra människor att välja KRAV-märkt mat. Vi vill lyfta lantbrukare som familjen Vidholm, som sliter varje dag för en bättre miljö, samtidigt som vi visar hur man som konsument kan stötta bönder och göra en viktig insats för miljön och klimatet, säger Anita Falkenek.

Se filmen och läs mer på http://www.krav.se/hallbaraval/
Källa: KRAV
Foto: Sara Ängfors

Senaste nyheter