Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Kofi Annan delar på Göteborgspriset

https://www.klimatsmart.se/images/news/goteborgco250x37pa.png

Den odlade jorden har avgörande betydelse för samhällets utveckling och konkurrensen om marken hårdnar. Matbehovet i världen väntas öka med ca 70 procent till år 2050 – samtidigt som en miljard människor redan i dag inte får tillräckligt med mat. Afrika är den kontinent som har svårast förutsättningar. Men det finns stora möjligheter att vända trenden genom att, på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt låta jordbruket bli motorn i samhällsutvecklingen. Mot denna bakgrund delas i år Göteborgspriset för hållbar utveckling mellan en person och en organisation för deras insatser inom området hållbar livsmedelsförsörjning. Prissumman, en miljon kronor, delas lika mellan FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, som tagit på sig ledartröjan för Afrikas gröna revolution och Tigray-projektet, ett från början lokalt initiativ riktat till småjordbrukare i norra Etiopien där resultatet är både ökade skördar och mindre slitage på miljön. ­– Jag kan inte tänka mig något värdigare, viktigare och vettigare att dela ut priset till än hållbar livsmedelsförsörjning i kombination med fattigdomsbekämpning och samhällsutveckling. Jag är glad över att Kofi Annan och Sue Edwards från Tigray-projektet vill komma till Göteborg och dela med sig av sina spännande erfarenheter, säger John Holmberg, Göteborgsprisets juryordförande och vicerektor på Chalmers Tekniska Högskola. Göteborgspriset instiftades 1999 av Göteborgs Stad tillsammans med ett flertal företag med syftet att ”stimulera till fortsatt utveckling och uppmärksamma strategiskt arbete förhållbar utveckling, nationellt och internationellt”. Priset delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad och elva företag: Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Elanders AB, Eldan Recycling, Folksam, Handelsbanken, Kooperativa Förbundet KF, Nordea, PEAB, DB Schenker AB och SKF. Årets pris är det tolfte i ordningen och kommer att delas ut vid en ceremoni senare i år i Göteborg. För mer information, kontakta: John Holmberg, juryns ordförande, 0706-45 72 66 Anders Johansson, medieavdelningen Göteborg & Co, 0706-01 16 63.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Kofi Annan delar på Göteborgspriset

2011-08-30
Den odlade jorden har avgörande betydelse för samhällets utveckling och konkurrensen om marken hårdnar. Matbehovet i världen väntas öka med ca 70 procent till år 2050 – samtidigt som en miljard människor redan i dag inte får tillräckligt med mat. Afrika är den kontinent som har svårast förutsättningar.

Men det finns stora möjligheter att vända trenden genom att, på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt låta jordbruket bli motorn i samhällsutvecklingen. Mot denna bakgrund delas i år Göteborgspriset för hållbar utveckling mellan en person och en organisation för deras insatser inom området hållbar livsmedelsförsörjning.

Prissumman, en miljon kronor, delas lika mellan FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, som tagit på sig ledartröjan för Afrikas gröna revolution och Tigray-projektet, ett från början lokalt initiativ riktat till småjordbrukare i norra Etiopien där resultatet är både ökade skördar och mindre slitage på miljön.

­– Jag kan inte tänka mig något värdigare, viktigare och vettigare att dela ut priset till än hållbar livsmedelsförsörjning i kombination med fattigdomsbekämpning och samhällsutveckling. Jag är glad över att Kofi Annan och Sue Edwards från Tigray-projektet vill komma till Göteborg och dela med sig av sina spännande erfarenheter, säger John Holmberg, Göteborgsprisets juryordförande och vicerektor på Chalmers Tekniska Högskola.

Göteborgspriset instiftades 1999 av Göteborgs Stad tillsammans med ett flertal företag med syftet att ”stimulera till fortsatt utveckling och uppmärksamma strategiskt arbete förhållbar utveckling, nationellt och internationellt”. Priset delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad och elva företag: Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Elanders AB, Eldan Recycling, Folksam, Handelsbanken, Kooperativa Förbundet KF, Nordea, PEAB, DB Schenker AB och SKF.

Årets pris är det tolfte i ordningen och kommer att delas ut vid en ceremoni senare i år i Göteborg.

För mer information, kontakta:
John Holmberg, juryns ordförande, 0706-45 72 66
Anders Johansson, medieavdelningen Göteborg & Co, 0706-01 16 63.

Senaste nyheter