Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatvisualisering i Stockholm 21-25/8

https://www.klimatsmart.se/images/news/smhivisualiseringsdom250x147.jpg

En ny visualisering, Urban Water Vision, presenterar framtida klimatförändringar och vilka konsekvenser det medför för städer. Den kommer att visas i en mobil domteater, en s k visualiseringsdom, på Stockholm Water Week. Mer och intensivare regn ställer stora krav på stadsplanering för framtiden. Hur ska de ökade vattenmängderna hanteras? Och hur kan forskningen bidra med kunskap? Visualiseringsteknik gör det enklare att se och förstå mycket komplexa saker och samband. Presentationer för framtidens urbana hydrologi kommer att hållas i en så kallad geodom, med plats för 25 besökare åt gången. Presentatörer från SMHI leder en 15 minuter lång visualisering under Världsvattenveckan.. - Dagens högintensiva regn kommer att inträffa oftare i framtiden och de kraftigaste skyfallen kan bli ännu kraftigare än idag, säger Jonas Olsson, forskare hydrologi. - De ökade vattenmängderna innebär att stadsplanerare redan idag måste ta hänsyn till ökade risker, som översvämningar. Men det finns problem eftersom regn varierar stort från plats till plats, och de lokala effekterna är ofta vägledande för anpassningar till ett förändrat klimat. Klimatforskare utvecklar därför beräkningsmodeller med allt högre upplösning, för att bättre fånga de geografiska variationerna. Globala modeller skalas ner till regionala och lokala modeller. Urban Water Vision är producerad av SMHI i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C. Bidrag till produktionen kommer från Formas (projektet Hydroimpacts), Mistra (projektet Mistra-Swecia) och EU FP7 (projektet Sudplan). Presentationerna görs under Världsvattenveckan i Stockholm, T-området, söndag 21 augusti till torsdag 25 augusti, kl 10 till 17. SMHI-representanter deltar också i en workshop under Världsvattenveckan, Adapting Cities to Climate Variability and Change, som arrangeras den 24 augusti.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatvisualisering i Stockholm 21-25/8

2011-08-20
Visualiseringsdomen
En ny visualisering, Urban Water Vision, presenterar framtida klimatförändringar och vilka konsekvenser det medför för städer. Den kommer att visas i en mobil domteater, en s k visualiseringsdom, på Stockholm Water Week. Mer och intensivare regn ställer stora krav på stadsplanering för framtiden. Hur ska de ökade vattenmängderna hanteras? Och hur kan forskningen bidra med kunskap?

Visualiseringsteknik gör det enklare att se och förstå mycket komplexa saker och samband. Presentationer för framtidens urbana hydrologi kommer att hållas i en så kallad geodom, med plats för 25 besökare åt gången. Presentatörer från SMHI leder en 15 minuter lång visualisering under Världsvattenveckan..

- Dagens högintensiva regn kommer att inträffa oftare i framtiden och de kraftigaste skyfallen kan bli ännu kraftigare än idag, säger Jonas Olsson, forskare hydrologi.

- De ökade vattenmängderna innebär att stadsplanerare redan idag måste ta hänsyn till ökade risker, som översvämningar.

Men det finns problem eftersom regn varierar stort från plats till plats, och de lokala effekterna är ofta vägledande för anpassningar till ett förändrat klimat. Klimatforskare utvecklar därför beräkningsmodeller med allt högre upplösning, för att bättre fånga de geografiska variationerna. Globala modeller skalas ner till regionala och lokala modeller.

Urban Water Vision är producerad av SMHI i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C. Bidrag till produktionen kommer från Formas (projektet Hydroimpacts), Mistra (projektet Mistra-Swecia) och EU FP7 (projektet Sudplan).

Presentationerna görs under Världsvattenveckan i Stockholm, T-området, söndag 21 augusti till torsdag 25 augusti, kl 10 till 17. SMHI-representanter deltar också i en workshop under Världsvattenveckan, Adapting Cities to Climate Variability and Change, som arrangeras den 24 augusti.
Källa: SMHI

Senaste nyheter