Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatsmarta energilösningar i Stockholm

https://www.klimatsmart.se/images/news/solpaneler250x145.jpg

Fortum och Skanska inviger hus med smarta energilösningar i Stockholm: På Kungsholmen i Stockholm invigde Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal (M) i måndags(23/11) ett nybyggt flerfamiljshus utrustat med framtidens energilösningar. Solpaneler på taket bidrar till de boendes energiförsörjning samt laddar husets gemensamma elbil i garaget. Lindhagensterrassen är det första gemensamma projektet i ett större samarbete mellan Fortum och Skanska kring hållbara städer. - Det här är ett mycket spännande samarbetsprojekt för oss. Vi får möjlighet att testa flera av de lösningar som vi tror kommer att bli alltmer vanliga framöver, både gällande närproducerad el och elbilar, och som kommer att vara avgörande för utformningen av hållbara städer, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum. Solpaneler täcker 40 m2 av taket på Lindhagensterrassen, vilket bidrar med 3 500 kWh el per år till husets gemensamma utrymmen. Dessutom förser den egna produktionen av el 11 laddplatser i garaget och 1 laddstolpe utanför huset. Intresserade i huset har fått anmäla sig till en elbilspool och föreningens gemensamma elbil står på laddning i garaget. På en display i husets entré och via ett webbgränssnitt visas solinstrålning och effekt från solpanelerna, hur mycket el fastigheten använder, väder, klockslag, busstrafik, meddelanden mm. Lindhagensterrassen 9 är det första gemensamma projektet i samarbetet mellan energiföretaget Fortum och byggföretaget Skanska rörande ”Sustainable Urban Living”. - På Skanska genomför vi stora satsningar för att kunna bygga energieffektiva bostäder och minska påverkan på miljön. Nu får vi möjlighet att visa klimatsmarta energilösningar mitt i centrala Stockholm. Med ny teknik och småskalig produktion öppnar sig nya möjligheter för oss att kunna bygga grönt och vara med och bidra till ett hållbart samhälle, säger Peter Svensson, chef för projektutveckling och byggande av nya bostäder på Skanska Nya Hem. Allmänhetens intresse för hållbart boende och närproducerad el är stort. En undersökning Fortum lät göra i somras visar att 9 av 10 svenskar är positiva till att producera egen el. Framöver väntas allt fler konsumenter också börja producera el. Dels för att bidra till att täcka den egna elanvändningen, men också för att kunna sälja tillbaka el ut på nätet. Den tekniska utvecklingen gör det nu möjligt med ett allt mer automatiserat elnät, ett ”smartare” elnät – och konsumenternas önskemål blir vägledande. För mer information kontakta: Marie Fossum, affärsutvecklingschef, Fortum, 070-216 06 77. Fortum driver flera projekt kring framtidens energilösningar - smarta elnät, småskalig produktion och infrastruktur för elbilar. Tillsammans med ABB har Fortum inlett ett samarbete kring smarta nät i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och med Glava Energy Center i Värmland.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatsmarta energilösningar i Stockholm

2009-12-10
Fortum och Skanska inviger hus med smarta energilösningar i Stockholm:

På Kungsholmen i Stockholm invigde Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal (M) i måndags(23/11) ett nybyggt flerfamiljshus utrustat med framtidens energilösningar. Solpaneler på taket bidrar till de boendes energiförsörjning samt laddar husets gemensamma elbil i garaget. Lindhagensterrassen är det första gemensamma projektet i ett större samarbete mellan Fortum och Skanska kring hållbara städer.

- Det här är ett mycket spännande samarbetsprojekt för oss. Vi får möjlighet att testa flera av de lösningar som vi tror kommer att bli alltmer vanliga framöver, både gällande närproducerad el och elbilar, och som kommer att vara avgörande för utformningen av hållbara städer, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum.

Solpaneler täcker 40 m2 av taket på Lindhagensterrassen, vilket bidrar med 3 500 kWh el per år till husets gemensamma utrymmen. Dessutom förser den egna produktionen av el 11 laddplatser i garaget och 1 laddstolpe utanför huset. Intresserade i huset har fått anmäla sig till en elbilspool och föreningens gemensamma elbil står på laddning i garaget. På en display i husets entré och via ett webbgränssnitt visas solinstrålning och effekt från solpanelerna, hur mycket el fastigheten använder, väder, klockslag, busstrafik, meddelanden mm.

Lindhagensterrassen 9 är det första gemensamma projektet i samarbetet mellan energiföretaget Fortum och byggföretaget Skanska rörande ”Sustainable Urban Living”.

- På Skanska genomför vi stora satsningar för att kunna bygga energieffektiva bostäder och minska påverkan på miljön. Nu får vi möjlighet att visa klimatsmarta energilösningar mitt i centrala Stockholm. Med ny teknik och småskalig produktion öppnar sig nya möjligheter för oss att kunna bygga grönt och vara med och bidra till ett hållbart samhälle, säger Peter Svensson, chef för projektutveckling och byggande av nya bostäder på Skanska Nya Hem.

Allmänhetens intresse för hållbart boende och närproducerad el är stort. En undersökning Fortum lät göra i somras visar att 9 av 10 svenskar är positiva till att producera egen el. Framöver väntas allt fler konsumenter också börja producera el. Dels för att bidra till att täcka den egna elanvändningen, men också för att kunna sälja tillbaka el ut på nätet. Den tekniska utvecklingen gör det nu möjligt med ett allt mer automatiserat elnät, ett ”smartare” elnät – och konsumenternas önskemål blir vägledande.

För mer information kontakta:
Marie Fossum, affärsutvecklingschef, Fortum, 070-216 06 77.

Fortum driver flera projekt kring framtidens energilösningar - smarta elnät, småskalig produktion och infrastruktur för elbilar. Tillsammans med ABB har Fortum inlett ett samarbete kring smarta nät i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och med Glava Energy Center i Värmland.
Källa: Fortum

Senaste nyheter