Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatneutrala trycksaker från Elanders

https://www.klimatsmart.se/images/news/elanders200x43.jpg

Elanders har i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en klimatkalkylator som med hänsyn till hela livscykeln beräknar utsläppen av växthusgaser (Carbon Footprint) för trycksaker. Med klimatkalkyler som underlag kan Elanders nu erbjuda dig att klimatkompensera dina trycksaker genom investering i reduktionsenheter från FN-godkända CDM-projekt. Clean Development Mechanism (CDM) är ett system framtaget för att reglera staters bindande åtaganden till utsläppsminskningar under Kyotoprotokollet. CDM kan även användas av individer och företag som på frivillig basis vill kompensera för sina klimatpåverkande utsläpp. CDM-projekt måste vara additionella, vilket betyder att de inte hade genomförts utan handeln med de reduktionsenheter som genereras i projekten. Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt av oberoende auktoriserade revisorer för att säkerställa att Kyotoprotokollets kriterier uppfylls. Projektens faktiska utsläppsreduktion beräknas varefter FN utfärdar så kallade utsläppsreduktionscertifikat (CER = Certified Emissions Reduktion). En reduktionsenhet motsvarar ett ton fossil koldioxid. Certifikaten kontoförs i ett internationellt register med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Vid köp av reduktionsenheter makuleras certifikaten i registret. Förutom att en investering i klimatkompensation medför minskning av klimatpåverkande gaser i atmosfären tillkommer även en rad positiva sidoeffekter som teknisk, social och ekonomisk utveckling samt att arbetstillfällen skapas på de orter där CDM-projekten bedrivs. Målet med CDM-projekten är att åstadkomma största möjliga utsläppsreduktion per investerad krona, vilket oftast är möjligt i utvecklingsländer där energisystemen i regel är mer koldioxidintensiva än i industriländer. Växthuseffekten är ett globalt problem och för klimatets skull det spelar det ingen roll var utsläppsminskningarna sker. Dessutom tillkommer de positiva sidoeffekterna i högre grad vid investering i utvecklingsländer. För att Elanders ska kunna klimatkompensera dina trycksaker behöver vi samma underlag som när vi gör en offert till dig. Kalkylen kan göras för en enskild produktion eller för exempelvis en uppskattad årsproduktion av en trycksak som kommer att produceras vid flera tillfällen. Genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan får vi det underlag som behövs. Sedan tar vi fram en klimatkalkyl för din trycksak som talar om hur mycket koldioxidutsläpp trycksaken medför, per trycksak och totalt för hela upplagan och vad den tillkommande kostnaden blir för klimatkompensering. Du får ett intyg på köpta reduktionsenheter och din trycksak märks med logotypen Klimatneutral produkt. Som en tumregel är merkostnaden för klimatkompensering kring 1 – 2% av ordervärdet. En reduktionsenhet som motsvarar ett ton koldioxid kostar 200 – 300 kr beroende på vilket CDM-projekt som väljs.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatneutrala trycksaker från Elanders

2010-12-30
Elanders har i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en klimatkalkylator som med hänsyn till hela livscykeln beräknar utsläppen av växthusgaser (Carbon Footprint) för trycksaker. Med klimatkalkyler som underlag kan Elanders nu erbjuda dig att klimatkompensera dina trycksaker genom investering i reduktionsenheter från FN-godkända CDM-projekt.

Clean Development Mechanism (CDM) är ett system framtaget för att reglera staters bindande åtaganden till utsläppsminskningar under Kyotoprotokollet. CDM kan även användas av individer och företag som på frivillig basis vill kompensera för sina klimatpåverkande utsläpp. CDM-projekt måste vara additionella, vilket betyder att de inte hade genomförts utan handeln med de reduktionsenheter som genereras i projekten.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt av oberoende auktoriserade revisorer för att säkerställa att Kyotoprotokollets kriterier uppfylls. Projektens faktiska utsläppsreduktion beräknas varefter FN utfärdar så kallade utsläppsreduktionscertifikat (CER = Certified Emissions Reduktion). En reduktionsenhet motsvarar ett ton fossil koldioxid. Certifikaten kontoförs i ett internationellt register med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Vid köp av reduktionsenheter makuleras certifikaten i registret.

Förutom att en investering i klimatkompensation medför minskning av klimatpåverkande gaser i atmosfären tillkommer även en rad positiva sidoeffekter som teknisk, social och ekonomisk utveckling samt att arbetstillfällen skapas på de orter där CDM-projekten bedrivs.

Målet med CDM-projekten är att åstadkomma största möjliga utsläppsreduktion per investerad krona, vilket oftast är möjligt i utvecklingsländer där energisystemen i regel är mer koldioxidintensiva än i industriländer. Växthuseffekten är ett globalt problem och för klimatets skull det spelar det ingen roll var utsläppsminskningarna sker. Dessutom tillkommer de positiva sidoeffekterna i högre grad vid investering i utvecklingsländer.

För att Elanders ska kunna klimatkompensera dina trycksaker behöver vi samma underlag som när vi gör en offert till dig. Kalkylen kan göras för en enskild produktion eller för exempelvis en uppskattad årsproduktion av en trycksak som kommer att produceras vid flera tillfällen. Genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan får vi det underlag som behövs. Sedan tar vi fram en klimatkalkyl för din trycksak som talar om hur mycket koldioxidutsläpp trycksaken medför, per trycksak och totalt för hela upplagan och vad den tillkommande kostnaden blir för klimatkompensering. Du får ett intyg på köpta reduktionsenheter och din trycksak märks med logotypen Klimatneutral produkt.

Som en tumregel är merkostnaden för klimatkompensering kring 1 – 2% av ordervärdet. En reduktionsenhet som motsvarar ett ton koldioxid kostar 200 – 300 kr beroende på vilket CDM-projekt som väljs.
Källa: Elanders

Senaste nyheter