Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatkommunernas nyhetsbrev januari

https://www.klimatsmart.se/images/news/klimatkommunerna111x84.jpg

I januarinummret av Klimatkommunernas nyhetsbrev kan du bland annat läsa om: - Från och med den 1 januari 2013 gäller en ny miljöbilsdefinition, där fordonets koldioxidutsläpp relateras till tjänstevikten, det vill säga tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer. Skattebefrielsen ges under en tidsperiod om fem år från det att bilen har tagits i bruk. - Uppsala klimatprotokoll har nu gett ut ett Klimatbokslut för den första protokollperioden 2009-2011. Målet för Klimatprotokollet var att minska utsläppen av växthusgaser med 3,6 % under den första protokollperioden och Klimatbokslutet visar att resultatet uppnåddes, utfallet blev en minskning med hela 4 %. - u har Västerås ett nytt Klimatprogram där målet är att minska utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2020. I handlingsplanen redovisas åtgärder inom områdena energi, transporter och jordbruk/livsmedel som planeras för att nå målet. Visionen till 2050 är att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat från dagens sju ton per invånare och år till ett ton per invånare och år. - Under ett år producerar landstingets sjukhus närmare fyra miljoner sopsäckar - tillräckligt för att fylla halva Globen. Som avstamp för kommande arbete inom det området har SLL genomfört en så kallad plockanalys av avfall. När man vet mer om vad de stora avfallsflödena består av kommer man börja diskutera hur miljömålen att öka kretsloppstänkandet och minska avfallsmängderna ska nås. - Det nya nationella miljömålet att 50 % av matavfallet ska samlas in för biologisk behandling har redan uppnåtts i Kristianstad. Under 2012 samlades över 60 % av matavfallet in mycket tack vare att samtliga hushåll i kommunen har separata sopkärl för matavfall. Kombinerat med bruna papperspåsar i köken säkerställer detta en hög andel insamlat avfall med en relativt god kvalité. Läs mer om ovanstående nyheter och även flera nyheter i nyhetsbrevet.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatkommunernas nyhetsbrev januari

2013-01-23
I januarinummret av Klimatkommunernas nyhetsbrev kan du bland annat läsa om:

- Från och med den 1 januari 2013 gäller en ny miljöbilsdefinition, där fordonets koldioxidutsläpp relateras till tjänstevikten, det vill säga tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer. Skattebefrielsen ges under en tidsperiod om fem år från det att bilen har tagits i bruk.

- Uppsala klimatprotokoll har nu gett ut ett Klimatbokslut för den första protokollperioden 2009-2011. Målet för Klimatprotokollet var att minska utsläppen av växthusgaser med 3,6 % under den första protokollperioden och Klimatbokslutet visar att resultatet uppnåddes, utfallet blev en minskning med hela 4 %.

- u har Västerås ett nytt Klimatprogram där målet är att minska utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2020. I handlingsplanen redovisas åtgärder inom områdena energi, transporter och jordbruk/livsmedel som planeras för att nå målet. Visionen till 2050 är att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat från dagens sju ton per invånare och år till ett ton per invånare och år.

- Under ett år producerar landstingets sjukhus närmare fyra miljoner sopsäckar - tillräckligt för att fylla halva Globen. Som avstamp för kommande arbete inom det området har SLL genomfört en så kallad plockanalys av avfall. När man vet mer om vad de stora avfallsflödena består av kommer man börja diskutera hur miljömålen att öka kretsloppstänkandet och minska avfallsmängderna ska nås.

- Det nya nationella miljömålet att 50 % av matavfallet ska samlas in för biologisk behandling har redan uppnåtts i Kristianstad. Under 2012 samlades över 60 % av matavfallet in mycket tack vare att samtliga hushåll i kommunen har separata sopkärl för matavfall. Kombinerat med bruna papperspåsar i köken säkerställer detta en hög andel insamlat avfall med en relativt god kvalité.

Läs mer om ovanstående nyheter och även flera nyheter i nyhetsbrevet.

Senaste nyheter