Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Kineser tryggar solcellsforskning

https://www.klimatsmart.se/images/news/mistra182x39.jpg

Solcellsföretaget Solibro, med rötter i Mistrafinansierad forskning, fick tidigare i höstas kinesiska ägare. Det innebär nya investeringar och att forskningsavdelningen i Uppsala lever vidare. Efter en tids ekonomiska svårigheter stod det i våras klart att tyska Q-cells, en gång världens största producent av solceller, hamnat på ekonomiskt obestånd. Då rådde osäkerhet om vad som skulle hända med dotterbolaget Solibro. Men redan i juni skrevs ett köpekontrakt med kinesiska Hanergy, som övertar Solibros två produktionsenheter i Tyskland – med totalt cirka 400 anställda – samt forskningsenheten i Uppsala med 32 anställda. En affär som var helt genomförd i slutet av september. – Det här säkrar verksamheten framöver och förstärker ytterligare vår position. Affären kommer att innebära en del nya investeringar i Uppsala, samt även några nyanställningar, berättar Solibros forskningschef Lars Stolt. Hanergy är ett privat kinesiskt energibolag med storstilade planer. Bolaget har ett uttalat mål att investera 15 miljarder dollar de närmaste tio åren i solkraft. Köpet av Solibro innebär att Hanergy är världens största producent av så kallade tunnfilmssolceller, en konkurrerande teknik till konventionella kiselsolceller. På kort sikt kommer minst en ny produktionsenhet att byggas i Kina baserat på Solibros teknik. – Det diskuteras om olika platser i Kina. Fabriken kommer förmodligen att placeras där Hanergy får bäst lokalt stöd för att bygga en elproduktionsanläggning med solceller, säger Lars Stolt. Solibro grundades 2000, med ursprung i det Mistrafinansierade programmet Ångström Solenergicentrum. Ursprungliga investeringar kom från Sverige och Norge. Svårigheter att från svenska investerare få fram de pengar som behövdes för att inleda industriell produktion ledde till att tyska Q-cells köpte en majoritet av Solibro 2006. Sjätte AP-fonden kvarstod som enda svensk intressent – fram till 2009 då Q-cells övertog hela bolaget. Lars Stolt räknar med att Solibros forskning nu blir kvar i Sverige inom överskådlig tid. – Uppsala-enheten kommer att vara ett viktigt nätverk för Hanergy att bygga relationer i Europa. Och så länge vi leverera gångbara resultat är jag säker på att de vill ha oss kvar. Forskningen går vidare, bland annat med ansträngningar att hela tiden öka verkningsgraden. I dagsläget har Solibros solcellsmoduler i produktion 12–13 procents verkningsgrad. I labbmiljö har Uppsala-forskarna nått verkningsgrader på 17 procent – en nivå som Lars Stolt räknar med att uppnå också i industriell skala inom några år. – Vi har en hel del på gång i Uppsala och vi är långt ifrån att ha uttömt den potential som finns i tekniken, säger Lars Stolt.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Kineser tryggar solcellsforskning

2012-12-14
Solcellsföretaget Solibro, med rötter i Mistrafinansierad forskning, fick tidigare i höstas kinesiska ägare. Det innebär nya investeringar och att forskningsavdelningen i Uppsala lever vidare.

Efter en tids ekonomiska svårigheter stod det i våras klart att tyska Q-cells, en gång världens största producent av solceller, hamnat på ekonomiskt obestånd. Då rådde osäkerhet om vad som skulle hända med dotterbolaget Solibro. Men redan i juni skrevs ett köpekontrakt med kinesiska Hanergy, som övertar Solibros två produktionsenheter i Tyskland – med totalt cirka 400 anställda – samt forskningsenheten i Uppsala med 32 anställda. En affär som var helt genomförd i slutet av september.

– Det här säkrar verksamheten framöver och förstärker ytterligare vår position. Affären kommer att innebära en del nya investeringar i Uppsala, samt även några nyanställningar, berättar Solibros forskningschef Lars Stolt.

Hanergy är ett privat kinesiskt energibolag med storstilade planer. Bolaget har ett uttalat mål att investera 15 miljarder dollar de närmaste tio åren i solkraft. Köpet av Solibro innebär att Hanergy är världens största producent av så kallade tunnfilmssolceller, en konkurrerande teknik till konventionella kiselsolceller. På kort sikt kommer minst en ny produktionsenhet att byggas i Kina baserat på Solibros teknik.

– Det diskuteras om olika platser i Kina. Fabriken kommer förmodligen att placeras där Hanergy får bäst lokalt stöd för att bygga en elproduktionsanläggning med solceller, säger Lars Stolt.

Solibro grundades 2000, med ursprung i det Mistrafinansierade programmet Ångström Solenergicentrum. Ursprungliga investeringar kom från Sverige och Norge. Svårigheter att från svenska investerare få fram de pengar som behövdes för att inleda industriell produktion ledde till att tyska Q-cells köpte en majoritet av Solibro 2006. Sjätte AP-fonden kvarstod som enda svensk intressent – fram till 2009 då Q-cells övertog hela bolaget.

Lars Stolt räknar med att Solibros forskning nu blir kvar i Sverige inom överskådlig tid.

– Uppsala-enheten kommer att vara ett viktigt nätverk för Hanergy att bygga relationer i Europa. Och så länge vi leverera gångbara resultat är jag säker på att de vill ha oss kvar.

Forskningen går vidare, bland annat med ansträngningar att hela tiden öka verkningsgraden. I dagsläget har Solibros solcellsmoduler i produktion 12–13 procents verkningsgrad. I labbmiljö har Uppsala-forskarna nått verkningsgrader på 17 procent – en nivå som Lars Stolt räknar med att uppnå också i industriell skala inom några år.

– Vi har en hel del på gång i Uppsala och vi är långt ifrån att ha uttömt den potential som finns i tekniken, säger Lars Stolt.
Källa: Mistra

Senaste nyheter