Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Kalmar slott installerar klimatsmart fjärrvärme

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme-kalmarslott250x191.jpg

Kalmar slott ska få fjärrvärme indraget och arbetet med att dra ledningar har påbörjats. Det är Statens fastighetsverk som valt att installera fjärrvärme i slottet, som anses vara nordens bäst bevarade renässansslott. - Vi är förstås oerhört glada att man valt ett långsiktigt och hållbart uppvärmningssystem för en sådan historisk byggnad, säger Anna Karlsson, vd på Kalmar Energi. Det visar att fjärrvärme är ett alternativ för både slott och koja. Kalmar slott värms i dag upp med direktverkande el och vattenburen värme. Enligt Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Sveriges Fastighetsverk är det långsiktiga målet att hela slottet ska värmas upp av fjärrvärme, även om det kanske inte går att genomföra fullt ut. – Vi har länge vetat att vi inte kan fortsätta med direktverkande el eftersom hållbarhet och miljö är viktigt för oss att bygga vidare på, säger han till tidningen Östran. På onsdagen drogs ledningar över vallgraven till slottet. Arbetet har pågått ett par månader och under hela tiden har arkeologer varit med för att säkra eventuella historiska fynd. Arbetet har hittills gått bra, och eftersom rören läggs in i redan befintliga tunnlar så har det heller inte dykt upp några arkeologiska fynd. För att ingreppet ska bli så litet som möjligt dras fjärrvärmen in i slottet via befintliga schaktområden för ledningar och avlopp. Den uppskattade årliga förbrukningen beräknas till 550 megawattimmar, som motsvarar årsförbrukningen av ungefär 28 villor. Installationen ska vara klar sommaren 2014.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Kalmar slott installerar klimatsmart fjärrvärme

2014-03-26
Christer Hägg, tekniker Kalmar Energi
Kalmar slott ska få fjärrvärme indraget och arbetet med att dra ledningar har påbörjats. Det är Statens fastighetsverk som valt att installera fjärrvärme i slottet, som anses vara nordens bäst bevarade renässansslott.

- Vi är förstås oerhört glada att man valt ett långsiktigt och hållbart uppvärmningssystem för en sådan historisk byggnad, säger Anna Karlsson, vd på Kalmar Energi. Det visar att fjärrvärme är ett alternativ för både slott och koja.

Kalmar slott värms i dag upp med direktverkande el och vattenburen värme. Enligt Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Sveriges Fastighetsverk är det långsiktiga målet att hela slottet ska värmas upp av fjärrvärme, även om det kanske inte går att genomföra fullt ut.

– Vi har länge vetat att vi inte kan fortsätta med direktverkande el eftersom hållbarhet och miljö är viktigt för oss att bygga vidare på, säger han till tidningen Östran.

På onsdagen drogs ledningar över vallgraven till slottet. Arbetet har pågått ett par månader och under hela tiden har arkeologer varit med för att säkra eventuella historiska fynd. Arbetet har hittills gått bra, och eftersom rören läggs in i redan befintliga tunnlar så har det heller inte dykt upp några arkeologiska fynd. För att ingreppet ska bli så litet som möjligt dras fjärrvärmen in i slottet via befintliga schaktområden för ledningar och avlopp.

Den uppskattade årliga förbrukningen beräknas till 550 megawattimmar, som motsvarar årsförbrukningen av ungefär 28 villor. Installationen ska vara klar sommaren 2014.
Foto: Camilla Doppson Kalmar Energi

Senaste nyheter