Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Intervju med vdn för Stena Recycling

https://www.klimatsmart.se/images/news/staffan200x174.jpg

Hallå där Staffan Persson. Du är ny vd på Stena Recycling och ni är medlemmar i Hagainitiativet. Hur viktig är klimatfrågan för Stena Recycling? - Klimatfrågan är en del av hela vårt hållbarhetsarbete. Genom vår stora återvinningsverksamhet blir ju klimatfrågan aktuell redan i grunden till vår affärsidé. Vi hanterar flera miljoner ton avfall varje år – produktionsavfall från samhället eller medborgarnas kasserade prylar. Vi återvinner, förädlar och levererar så mycket råvaror som möjligt tillbaka till kretsloppet. Vi tar hand om farliga ämnen och destruerar dem på säkra sätt. Riskhantering hos kunder, på vägar, hos oss själva är en del av vår dagliga verksamhet. Det fina är att vi ofta kan förena olika slags nytta i en hållbar affär: lönsamhet eller besparingar för kund och oss själva, miljönytta, säkerhet och samhällsnytta på samma gång. Vi ska med kraft fortsätta att utveckla denna typ av lösningar! Hur viktig anser du att återvinning är för att företag ska kunna minska sin klimatpåverkan? - Återvinning har på senare år blivit en kraftfull del av företagens hållbarhetsarbete – utöver energibesparingar, miljöklokare transporter mm. Återvinning sparar snabbt stora resurser och företag blir allt mer angelägna inte bara i att sköta avfallshanteringen som en resurs utan också kommunicera om framstegen, både internt och externt. Det är mycket glädjande och stimulerar oss såklart till att utveckla nya innovativa återvinningslösningar. Vår återvinning gör det varje år möjligt att undvika fler miljoner ton koldioxidutsläpp genom att de just återvinns. Detta är ju möjligt genom förtroendet från kunderna så de är en del av den storyn också!

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Intervju med vdn för Stena Recycling

2012-09-24
Hallå där Staffan Persson.
Du är ny vd på Stena Recycling och ni är medlemmar i Hagainitiativet.

Hur viktig är klimatfrågan för Stena Recycling?
- Klimatfrågan är en del av hela vårt hållbarhetsarbete. Genom vår stora återvinningsverksamhet blir ju klimatfrågan aktuell redan i grunden till vår affärsidé. Vi hanterar flera miljoner ton avfall varje år – produktionsavfall från samhället eller medborgarnas kasserade prylar. Vi återvinner, förädlar och levererar så mycket råvaror som möjligt tillbaka till kretsloppet. Vi tar hand om farliga ämnen och destruerar dem på säkra sätt. Riskhantering hos kunder, på vägar, hos oss själva är en del av vår dagliga verksamhet. Det fina är att vi ofta kan förena olika slags nytta i en hållbar affär: lönsamhet eller besparingar för kund och oss själva, miljönytta, säkerhet och samhällsnytta på samma gång. Vi ska med kraft fortsätta att utveckla denna typ av lösningar!

Hur viktig anser du att återvinning är för att företag ska kunna minska sin klimatpåverkan?
- Återvinning har på senare år blivit en kraftfull del av företagens hållbarhetsarbete – utöver energibesparingar, miljöklokare transporter mm. Återvinning sparar snabbt stora resurser och företag blir allt mer angelägna inte bara i att sköta avfallshanteringen som en resurs utan också kommunicera om framstegen, både internt och externt. Det är mycket glädjande och stimulerar oss såklart till att utveckla nya innovativa återvinningslösningar. Vår återvinning gör det varje år möjligt att undvika fler miljoner ton koldioxidutsläpp genom att de just återvinns. Detta är ju möjligt genom förtroendet från kunderna så de är en del av den storyn också!

Senaste nyheter