Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Hur är dina förutsättningar för solceller?

https://www.klimatsmart.se/images/news/hemsol-solceller250x141.jpg

Solenergi har blivit mer och mer populärt i Sverige. Bara de senaste fem åren har antalet solcellsanläggningar i Sverige mångdubblats enligt Energimyndigheten. Anledningen är att solceller inte endast innebär produktion av förnyelsebar elektricitet, utan det har även blivit en lönsam investering. Vad många undrar över är därför - passar solceller på just mitt tak? I denna artikel igenom vad som påverkar just dina förutsättningar för en lönsam investering i solceller. En vanlig fördom om solceller är att de inte passar bra i Sveriges klimat. Det stämmer att solceller producerar mer desto högre solinstrålningen är, men solceller trivs faktiskt inte i alltför hög värme. Solpaneler är i regel designade för så kallade Standard Test Conditions, STC, som inträffar vid 25 grader celsius. Många solpaneler upplever därmed en lägre verkningsgrad för temperaturer som överstiger STC. Utöver det så krävs det inte direkt solinstrålning för att solpanelerna ska producera elektricitet, vilket gör att det svenska klimatet står sig bra för solcellsanläggningar. Till exempel förväntas den årliga solinstrålningen per kvadratmeter för en förort i Stockholm vara ca 1150 kWh. Samma siffra för en förort till Berlin i Tyskland ligger runt 1250. Trots detta så har Tyskland lyckats förse ca 7 % av sitt energibehov genom grön solel, medans siffran i Sverige ligger långt under 1 %. Man kan enkelt säga att vi har en hel del att ta igen i Sverige. Vill du läsa mer om solenergi i Sverige och räkna på hur mycket solel som förväntas produceras av solceller på ditt tak kan du besöka www.hemsol.se. Det första steget i att undersöka dina produktionsförutsättningar bör vara att kontrollera att du har tillräckligt med utrymme på taket för en solcellsanläggning. Generellt sätt kan man säga att solceller kräver ca en kvadratmeters takyta per 150 kW anläggningseffekt. Gränsen för hur liten solcellsanläggning du kan installera för att det inte ska vara lönsamt går någonstans runt 3 kW. Detta innebär att du åtminstone bör ha ca 20 kvadratmeters ledig takyta. Vad som kan vara värt att nämna är att din takyta är förmodligen större än din levnadsarea, eftersom att taket har en lutning relativt marken. Bor du t.ex. i en mindre villa på 60 kvadratmeters levnadsarea med ett tvådelat tak på 40 grader, bör du ha ca 40 kvadratmeters takyta på båda sidorna av taket. När det kommer till takets lutning och riktning så påverkar även detta hur mycket solel en anläggning förväntas produceras. Solpaneler som är riktade rakt i söderläge producerar bäst, men det fungerar även bra med sydöst och sydväst. Den viktigaste är att du inte installerar solpaneler endast i nordlig riktning. När det kommer till lutningen så spelar det inte lika stor roll. Skillnaden mellan förväntad produktion för tak mellan 10 och 60 graders lutning är ofta runt omkring 10 %. Vad som däremot kan ha stor påverkan på din solelproduktion är om ditt tak skuggas under dagtid från närliggande träd och byggnader. I de flesta fall går det däremot att komma runt skuggningseffekter genom smart placering av solpanelerna och så kallade effektoptimerare. Du bör även undersöka i vilket skick ditt tak befinner sig i, då solceller har en lång livslängd. Många leverantörer av solpaneler garanterar att panelerna producerar minst 80 % av toppeffekten efter 25 år, men panelerna förväntas producera solel längre än så. Är ditt tak i behov av ett takbyte kan du med fördel utreda om du bör slå två flugor i en smäll och installera ett soltak, där solpanelerna i integrerade i taket. När det kommer till dimensionering av din solcellsanläggning finns det vissa begränsningar utöver budget. Storleken på din anläggning får inte övergå 230 (Volt) x 3 (Faser) x storleken på din huvudsäkring. En huvudsäkring på 25 Ampere klarar alltså en anläggning på ca 17 kW. Vidare så ska du sikta på att inte producera mer solenergi än vad du förbrukar på ett år. För det första så kan du maximalt få skattereduktion på 60 öre per såld kWh för lika mycket el som du köpt. Detta innebär att du inte får skattereduktion för all såld el om du totalt producerar mer än du konsumerar. För det andra så klassas du inte som mindre produktionsanläggning om du producerar mer än du konsumerar, vilket gör att du ofta får ett mindre fördelaktigt elhandelsavtal för att sälja din överskottsel. Vill du läsa mer om solenergi i Sverige och räkna på hur mycket solel som förväntas produceras av solceller på ditt tak kan du besöka www.hemsol.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Hur är dina förutsättningar för solceller?

2020-02-06
Solenergi har blivit mer och mer populärt i Sverige. Bara de senaste fem åren har antalet solcellsanläggningar i Sverige mångdubblats enligt Energimyndigheten. Anledningen är att solceller inte endast innebär produktion av förnyelsebar elektricitet, utan det har även blivit en lönsam investering.

Vad många undrar över är därför - passar solceller på just mitt tak? I denna artikel igenom vad som påverkar just dina förutsättningar för en lönsam investering i solceller.

En vanlig fördom om solceller är att de inte passar bra i Sveriges klimat. Det stämmer att solceller producerar mer desto högre solinstrålningen är, men solceller trivs faktiskt inte i alltför hög värme.

Solpaneler är i regel designade för så kallade Standard Test Conditions, STC, som inträffar vid 25 grader celsius. Många solpaneler upplever därmed en lägre verkningsgrad för temperaturer som överstiger STC. Utöver det så krävs det inte direkt solinstrålning för att solpanelerna ska producera elektricitet, vilket gör att det svenska klimatet står sig bra för solcellsanläggningar.

Till exempel förväntas den årliga solinstrålningen per kvadratmeter för en förort i Stockholm vara ca 1150 kWh. Samma siffra för en förort till Berlin i Tyskland ligger runt 1250. Trots detta så har Tyskland lyckats förse ca 7 % av sitt energibehov genom grön solel, medans siffran i Sverige ligger långt under 1 %. Man kan enkelt säga att vi har en hel del att ta igen i Sverige.

Vill du läsa mer om solenergi i Sverige och räkna på hur mycket solel som förväntas produceras av solceller på ditt tak kan du besöka www.hemsol.se.

Det första steget i att undersöka dina produktionsförutsättningar bör vara att kontrollera att du har tillräckligt med utrymme på taket för en solcellsanläggning. Generellt sätt kan man säga att solceller kräver ca en kvadratmeters takyta per 150 kW anläggningseffekt.

Gränsen för hur liten solcellsanläggning du kan installera för att det inte ska vara lönsamt går någonstans runt 3 kW. Detta innebär att du åtminstone bör ha ca 20 kvadratmeters ledig takyta. Vad som kan vara värt att nämna är att din takyta är förmodligen större än din levnadsarea, eftersom att taket har en lutning relativt marken. Bor du t.ex. i en mindre villa på 60 kvadratmeters levnadsarea med ett tvådelat tak på 40 grader, bör du ha ca 40 kvadratmeters takyta på båda sidorna av taket.

När det kommer till takets lutning och riktning så påverkar även detta hur mycket solel en anläggning förväntas produceras. Solpaneler som är riktade rakt i söderläge producerar bäst, men det fungerar även bra med sydöst och sydväst.

Den viktigaste är att du inte installerar solpaneler endast i nordlig riktning. När det kommer till lutningen så spelar det inte lika stor roll. Skillnaden mellan förväntad produktion för tak mellan 10 och 60 graders lutning är ofta runt omkring 10 %.

Vad som däremot kan ha stor påverkan på din solelproduktion är om ditt tak skuggas under dagtid från närliggande träd och byggnader. I de flesta fall går det däremot att komma runt skuggningseffekter genom smart placering av solpanelerna och så kallade effektoptimerare.

Du bör även undersöka i vilket skick ditt tak befinner sig i, då solceller har en lång livslängd. Många leverantörer av solpaneler garanterar att panelerna producerar minst 80 % av toppeffekten efter 25 år, men panelerna förväntas producera solel längre än så. Är ditt tak i behov av ett takbyte kan du med fördel utreda om du bör slå två flugor i en smäll och installera ett soltak, där solpanelerna i integrerade i taket.

När det kommer till dimensionering av din solcellsanläggning finns det vissa begränsningar utöver budget. Storleken på din anläggning får inte övergå 230 (Volt) x 3 (Faser) x storleken på din huvudsäkring.

En huvudsäkring på 25 Ampere klarar alltså en anläggning på ca 17 kW. Vidare så ska du sikta på att inte producera mer solenergi än vad du förbrukar på ett år. För det första så kan du maximalt få skattereduktion på 60 öre per såld kWh för lika mycket el som du köpt. Detta innebär att du inte får skattereduktion för all såld el om du totalt producerar mer än du konsumerar.

För det andra så klassas du inte som mindre produktionsanläggning om du producerar mer än du konsumerar, vilket gör att du ofta får ett mindre fördelaktigt elhandelsavtal för att sälja din överskottsel.

Vill du läsa mer om solenergi i Sverige och räkna på hur mycket solel som förväntas produceras av solceller på ditt tak kan du besöka www.hemsol.se.
Källa: Hemsol.se

Senaste nyheter