Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

HaV ger pengar till flera havsprojekt

https://www.klimatsmart.se/images/news/roddbat250x155.jpg

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om bidrag till flera åtgärder för en bättre havs- och vattenmiljö. ”Havstulpanprojektet” får 800 000 kronor och projektet ”Krafttag ål” får totalt tre miljoner kronor. Andra exempel är miljöprojekt i Lögde och Råne älvar i Västerbottens län samt Gamlebyviken i Västerviks kommun. "Havstulpanprojektet" är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen, Informationscentralen för egentliga Östersjön och stiftelsen Håll Sverige Rent. Sedan starten 2001 har de undersökt och informerat om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar i Östersjön. På så vis får båtägare reda på när det är dags att tvätta båten, det är lätt att få bort havstulpanerna och de kan undvika användning av giftig båtbottenfärg. Havs- och vattenmyndigheten ger nu 800 000 kronor till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms till fortsatt arbete med ”Havstulpanprojektet”. ”Krafttag ål” är ett program för ålens bevarande som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och vattenkraftföretagen driver gemensamt. Det pågår under åren 2011-2013 och målet är att den genomsnittliga turbindödligheten för utvandrande blankål ska halveras i prioriterade vattendrag som Göta älv, Motala Ström, Mörrumsån och Lagan. Åtgärderna i vattendragen består i att fånga ål, transportera den och släppa den nedströms nedersta kraftverket, så kallad ”trap-and-transport”. ”Krafttag ål” innehåller också en forsknings- och utvecklingsdel. HaV:s bidrag på tre miljoner kronor till Elforsk AB fördelas med 1 500 000 kronor i år och med lika mycket nästa år. Elforsk AB är Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag. Havs- och vattenmyndigheten ger 80 000 kronor till länsstyrelsen i Västerbottens län för projektet ”Ansökan till LIFE+ för åtgärder i Lögde och Råne älvar”. Pengarna ska gå till att upprätta en komplett ansökan till EU-fonden LIFE+ för att kunna sätta in de åtgärder som krävs för att uppnå en god ekologisk status. Åtgärdsbehovet i älvarna bedöms i dag till 50 miljoner kronor. Projektet ”Gamlebyviken” i Västerviks kommun genomfördes under perioden 1995 till 2005. Det visade hur övergödningen i kustvattnet kan åtgärdas med en helhetssyn på vattenplanering och miljö. Bland annat gav kommunen bidrag till fastighetsägare som har åtgärdat och kretsloppsanpassat enskilda avlopp och lantbrukare som har anlagt våtmarker och dammar fick projekterings- och anläggningsstöd. Man satsade också på att utbilda och informera politiker, allmänhet och företagare. Havs- och vattenmyndigheten ger nu en miljon kronor till Västerviks kommun för projektet ”Åtgärdsgenomförande i samverkan – Havsmiljö i Gamlebyviken del 2, under perioden 2012-2014”. Andra projekt som nu får pengar från anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö” är: - 850 000 kronor ges till Institutionen för tillämpad miljöteknik, ITM, vid Stockholms universitet för projektet ”TBT-färger på båtskrov, utveckling av mätmetodik, fas 2." - 1 220 000 kronor till länsstyrelsen i Södermanlands län för projektet ”Dikesfilter Kiladalen” - 650 000 kronor till Göteborgs universitet för projektet ”Fjordbox- Syresättning av Byfjordens djupvatten”. - 600 000 kronor till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för projektet ”Kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”. - 100 000 kronor till stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet för projektet ”Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS) Implementation”. - 300 000 kronor till länsstyrelsen i Västernorrlands län för projektet ”Utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”. - 71 200 kronor till länsstyrelsen i Västra Götalands län för projektet ”Digital miljöatlas för västra Götalands län – Insatsplaner för prioriterade områden”. För mer information, kontakta: Maud Larsen, 0708-65 52 10, maud.larsen@havochvatten.se Kasper Holgers, 0706-05 04 18, kasper.holgers@havochvatten.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

HaV ger pengar till flera havsprojekt

2012-04-06
Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om bidrag till flera åtgärder för en bättre havs- och vattenmiljö. ”Havstulpanprojektet” får 800 000 kronor och projektet ”Krafttag ål” får totalt tre miljoner kronor. Andra exempel är miljöprojekt i Lögde och Råne älvar i Västerbottens län samt Gamlebyviken i Västerviks kommun.

"Havstulpanprojektet" är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen, Informationscentralen för egentliga Östersjön och stiftelsen Håll Sverige Rent. Sedan starten 2001 har de undersökt och informerat om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar i Östersjön. På så vis får båtägare reda på när det är dags att tvätta båten, det är lätt att få bort havstulpanerna och de kan undvika användning av giftig båtbottenfärg.

Havs- och vattenmyndigheten ger nu 800 000 kronor till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms till fortsatt arbete med ”Havstulpanprojektet”.

”Krafttag ål” är ett program för ålens bevarande som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och vattenkraftföretagen driver gemensamt. Det pågår under åren 2011-2013 och målet är att den genomsnittliga turbindödligheten för utvandrande blankål ska halveras i prioriterade vattendrag som Göta älv, Motala Ström, Mörrumsån och Lagan.

Åtgärderna i vattendragen består i att fånga ål, transportera den och släppa den nedströms nedersta kraftverket, så kallad ”trap-and-transport”. ”Krafttag ål” innehåller också en forsknings- och utvecklingsdel. HaV:s bidrag på tre miljoner kronor till Elforsk AB fördelas med 1 500 000 kronor i år och med lika mycket nästa år. Elforsk AB är Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag.

Havs- och vattenmyndigheten ger 80 000 kronor till länsstyrelsen i Västerbottens län för projektet ”Ansökan till LIFE+ för åtgärder i Lögde och Råne älvar”. Pengarna ska gå till att upprätta en komplett ansökan till EU-fonden LIFE+ för att kunna sätta in de åtgärder som krävs för att uppnå en god ekologisk status. Åtgärdsbehovet i älvarna bedöms i dag till 50 miljoner kronor.

Projektet ”Gamlebyviken” i Västerviks kommun genomfördes under perioden 1995 till 2005. Det visade hur övergödningen i kustvattnet kan åtgärdas med en helhetssyn på vattenplanering och miljö. Bland annat gav kommunen bidrag till fastighetsägare som har åtgärdat och kretsloppsanpassat enskilda avlopp och lantbrukare som har anlagt våtmarker och dammar fick projekterings- och anläggningsstöd. Man satsade också på att utbilda och informera politiker, allmänhet och företagare.

Havs- och vattenmyndigheten ger nu en miljon kronor till Västerviks kommun för projektet ”Åtgärdsgenomförande i samverkan – Havsmiljö i Gamlebyviken del 2, under perioden 2012-2014”.

Andra projekt som nu får pengar från anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö” är:
- 850 000 kronor ges till Institutionen för tillämpad miljöteknik, ITM, vid Stockholms universitet för projektet ”TBT-färger på båtskrov, utveckling av mätmetodik, fas 2."
- 1 220 000 kronor till länsstyrelsen i Södermanlands län för projektet ”Dikesfilter Kiladalen”
- 650 000 kronor till Göteborgs universitet för projektet ”Fjordbox- Syresättning av Byfjordens djupvatten”.
- 600 000 kronor till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för projektet ”Kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”.
- 100 000 kronor till stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet för projektet ”Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS) Implementation”.
- 300 000 kronor till länsstyrelsen i Västernorrlands län för projektet ”Utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”.
- 71 200 kronor till länsstyrelsen i Västra Götalands län för projektet ”Digital miljöatlas för västra Götalands län – Insatsplaner för prioriterade områden”.

För mer information, kontakta:
Maud Larsen, 0708-65 52 10, maud.larsen@havochvatten.se
Kasper Holgers, 0706-05 04 18, kasper.holgers@havochvatten.se.

Senaste nyheter