Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Gustavsbergs blandare får toppbetyg

https://www.klimatsmart.se/images/news/energiklassning229x321.jpg

Nu införs energimärkning även för köks-och tvättställsblandare. Märkningen är av samma typ som den som finns för vitvaror och tanken är att inköpare, installatörer och konsumenter ska få opartisk hjälp att välja energieffektiva blandare. Gustavsbergs tvättställsblandare Nautic och Logic har testats i den första märkningen och båda har fått det högsta betyget A. Den nya energiklassificeringen övergripande syfte är att stimulera till tekniska lösningar som bidrar till energieffektivitet. Det finns mycket pengar, vatten och energi att tjäna in genom att välja en blandare med högt betyg. Ett hushåll kan spara upp till 50 % av energianvändningen till varmvatten genom att installera energieffektiva blandare. Gustavbergs blandare Nautic och Logic har båda samma patenterade lösning som automatiskt sparar stora mängder vatten och energi. Värme- och flödesfunktionerna är flexibla eftersom man själv kan justera temperatur och flöde. Blandaren är inställd på en vattentemperatur och vattenflöde som är fullt tillräckliga för dagligt bruk. Behöver man maximalt flöde eller riktigt hett vatten för man bara blandarspaken förbi fjädermotståndet och håller den så. Så fort man vill gå tillbaka till komfortläge släpper man bara spaken och reglaget fjädrar tillbaka. Inställningarna för komfortflöde och komforttemperatur kan man göra själv och de går att ändra hur många gånger som helst. Det gör att man aldrig är bunden till ett visst flöde eller en viss temperatur utan dessa kan anpassas efter individuella behov och situationer. Den nya märkningen är ett öppet och frivilligt system för alla som uppfyller kraven i certifieringsregler och standarder. Tanken är att inköpare, installatörer och konsumenter ska få opartisk hjälp att välja energieffektiva blandare. I dagsläget finns märkningen endast för tvättställsblandare och köksblandare men på sikt kommer energimärkningen att inbegripa även termostatblandare för dusch. För mer information, kontakta: Kristina Hellner, Gustavsberg, 076-135 83 62, kristina.hellner@gustavsberg.com.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Gustavsbergs blandare får toppbetyg

2012-03-08
Nu införs energimärkning även för köks-och tvättställsblandare. Märkningen är av samma typ som den som finns för vitvaror och tanken är att inköpare, installatörer och konsumenter ska få opartisk hjälp att välja energieffektiva blandare. Gustavsbergs tvättställsblandare Nautic och Logic har testats i den första märkningen och båda har fått det högsta betyget A.

Den nya energiklassificeringen övergripande syfte är att stimulera till tekniska lösningar som bidrar till energieffektivitet. Det finns mycket pengar, vatten och energi att tjäna in genom att välja en blandare med högt betyg. Ett hushåll kan spara upp till 50 % av energianvändningen till varmvatten genom att installera energieffektiva blandare.

Gustavbergs blandare Nautic och Logic har båda samma patenterade lösning som automatiskt sparar stora mängder vatten och energi. Värme- och flödesfunktionerna är flexibla eftersom man själv kan justera temperatur och flöde. Blandaren är inställd på en vattentemperatur och vattenflöde som är fullt tillräckliga för dagligt bruk. Behöver man maximalt flöde eller riktigt hett vatten för man bara blandarspaken förbi fjädermotståndet och håller den så. Så fort man vill gå tillbaka till komfortläge släpper man bara spaken och reglaget fjädrar tillbaka.

Inställningarna för komfortflöde och komforttemperatur kan man göra själv och de går att ändra hur många gånger som helst. Det gör att man aldrig är bunden till ett visst flöde eller en viss temperatur utan dessa kan anpassas efter individuella behov och situationer.

Den nya märkningen är ett öppet och frivilligt system för alla som uppfyller kraven i certifieringsregler och standarder. Tanken är att inköpare, installatörer och konsumenter ska få opartisk hjälp att välja energieffektiva blandare. I dagsläget finns märkningen endast för tvättställsblandare och köksblandare men på sikt kommer energimärkningen att inbegripa även termostatblandare för dusch.

För mer information, kontakta:
Kristina Hellner, Gustavsberg, 076-135 83 62, kristina.hellner@gustavsberg.com.
Källa: Gustavsberg

Senaste nyheter