Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Gröna Lägenhetslabbet om hållbart boende

https://www.klimatsmart.se/images/news/gronalagenhetslabbet236x178.jpg

I vårt projekt: Det "Gröna lägenhetslabbet" - med den engelska titeln "The apartment lab - exploring sustainable lifestyles", låter vi en grupp människor undersöka förutsättningarna för en hållbar livsstil under en period. Precis som i One Tonne Life får de som är med söka sig dit och vår tanke är också att de som bor där deltar liksom i en dokusåpa. Men det finns flera viktiga skillnader mellan våra projekt, nämligen att vi väljer: - En lägenhet istället för en villa: Visst finns det plats för enfamiljshus även i det hållbara samhället, men vi tror inte att de ligger i staden och dess närområden där marken är för värdefull för enfamiljshus. Ska vi bygga de 70.000 nya lägenheter som enligt en artikel i Dagens Nyheter behöver byggas går det inte att göra det med enfamiljshus om vi vill bevara grönområden och ha en bra kollektivtrafik. - Kollektivtrafik framför bilar: Även om elbilar kan effektivisera transporterna räcker det inte. KTH-forskarna Mattias Höjer, Daniel Åkerman m.fl.har studerat detta och kommit fram till att elbilar inte hjälper om vi blir beroende av ny förbifart. I vårt lägenhetslabb klarar de boende sig med kollektivtrafik och tar bilen till hjälp ibland i form av taxi, bilpoolsbil eller hyrbil. Vi vill ha färre bilar eftersom de upptar värdefull stadsmark och kostar resurser att producera. Det innebär inte att man aldrig åker bil, men man behöver inte äga bilen. - Ett befintligt hus istället för ett nytt: Nya hus kommer inte att rädda världen. De flesta byggnader i Sverige och andra västländer finns redan på plats och kommer att stå ett bra tag till. Det är dessa hus vi behöver miljöanpassa, även om det är viktigt att nya hus är energieffektiva och miljösmarta. Vi tror att det är av största vikt att miljöanpassa den bebyggelse som är i behov av underhåll. - Livsstil med hjälp av teknik istället för teknik först och livsstil sen: Vi gillar teknik och ska ha den senaste ekotekniken i vårt labb, men livsstilen är minst lika viktig. One Tonne Life ska också jobba med livsstilen men det som först presenteras är tekniken. Vi tror att båda delarna är lika viktiga. Teknik utan ändrad livsstil leder lätt till rekyleffekter, dvs. att den effektiva elbilen körs mer eller att de elsnåla apparaterna används mer och därmed minskar inte utsläppen. - Större sammanhang än kärnfamiljen: Vi väljer att ta in fler personer än en kärnfamilj i vårt labb. Vi tror att den hållbara framtiden kräver gemensamma lösningar där inte kärnfamiljen står i centrum. Under ett halvårs tid har jag, Susanna Elfors (Tekn Dr i Samhällsplanering och Miljö), Thérèse Kristiansson (arkitekt och konstnär) och Annika Enqvist (curator) gjort en förstudie för detta projekt som delvis har varit finansierad av Konstnärsnämnden. One Tonne Life är ett projekt med ekonomiskt starka aktörer, vi saknar dessa medel idag men hoppas att någon ska hjälpa oss att förverkliga denna motvikt till One Tonne Life. Tänk om - tänk nytt - Asfaltblomman Miljö- och Rättviseguide är en miljökonsultbyrå som tänker längre. Vi vill se en grön omställning av samhället som sträcker sig längre än lite miljöarbete. Vi tror att människans kreativitet kan hjälpa oss att hitta den rätta vägen. För ytterligare information, kontakta: Susanna Elfors, 070-686 51 12, susanna.elfors@asfaltblomman.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Gröna Lägenhetslabbet om hållbart boende

2011-01-27
I vårt projekt: Det "Gröna lägenhetslabbet" - med den engelska titeln "The apartment lab - exploring sustainable lifestyles", låter vi en grupp människor undersöka förutsättningarna för en hållbar livsstil under en period. Precis som i One Tonne Life får de som är med söka sig dit och vår tanke är också att de som bor där deltar liksom i en dokusåpa.

Men det finns flera viktiga skillnader mellan våra projekt, nämligen att vi väljer:
- En lägenhet istället för en villa: Visst finns det plats för enfamiljshus även i det hållbara samhället, men vi tror inte att de ligger i staden och dess närområden där marken är för värdefull för enfamiljshus. Ska vi bygga de 70.000 nya lägenheter som enligt en artikel i Dagens Nyheter behöver byggas går det inte att göra det med enfamiljshus om vi vill bevara grönområden och ha en bra kollektivtrafik.

- Kollektivtrafik framför bilar: Även om elbilar kan effektivisera transporterna räcker det inte. KTH-forskarna Mattias Höjer, Daniel Åkerman m.fl.har studerat detta och kommit fram till att elbilar inte hjälper om vi blir beroende av ny förbifart. I vårt lägenhetslabb klarar de boende sig med kollektivtrafik och tar bilen till hjälp ibland i form av taxi, bilpoolsbil eller hyrbil. Vi vill ha färre bilar eftersom de upptar värdefull stadsmark och kostar resurser att producera. Det innebär inte att man aldrig åker bil, men man behöver inte äga bilen.

- Ett befintligt hus istället för ett nytt: Nya hus kommer inte att rädda världen. De flesta byggnader i Sverige och andra västländer finns redan på plats och kommer att stå ett bra tag till. Det är dessa hus vi behöver miljöanpassa, även om det är viktigt att nya hus är energieffektiva och miljösmarta. Vi tror att det är av största vikt att miljöanpassa den bebyggelse som är i behov av underhåll.

- Livsstil med hjälp av teknik istället för teknik först och livsstil sen: Vi gillar teknik och ska ha den senaste ekotekniken i vårt labb, men livsstilen är minst lika viktig. One Tonne Life ska också jobba med livsstilen men det som först presenteras är tekniken. Vi tror att båda delarna är lika viktiga. Teknik utan ändrad livsstil leder lätt till rekyleffekter, dvs. att den effektiva elbilen körs mer eller att de elsnåla apparaterna används mer och därmed minskar inte utsläppen.

- Större sammanhang än kärnfamiljen: Vi väljer att ta in fler personer än en kärnfamilj i vårt labb. Vi tror att den hållbara framtiden kräver gemensamma lösningar där inte kärnfamiljen står i centrum.

Under ett halvårs tid har jag, Susanna Elfors (Tekn Dr i Samhällsplanering och Miljö), Thérèse Kristiansson (arkitekt och konstnär) och Annika Enqvist (curator) gjort en förstudie för detta projekt som delvis har varit finansierad av Konstnärsnämnden.

One Tonne Life är ett projekt med ekonomiskt starka aktörer, vi saknar dessa medel idag men hoppas att någon ska hjälpa oss att förverkliga denna motvikt till One Tonne Life.

Tänk om - tänk nytt - Asfaltblomman Miljö- och Rättviseguide är en miljökonsultbyrå som tänker längre. Vi vill se en grön omställning av samhället som sträcker sig längre än lite miljöarbete. Vi tror att människans kreativitet kan hjälpa oss att hitta den rätta vägen.

För ytterligare information, kontakta:
Susanna Elfors, 070-686 51 12, susanna.elfors@asfaltblomman.se

Senaste nyheter