Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Göteborgs mest hållbara och innovativa bostadskvarter

https://www.klimatsmart.se/images/news/goteborgsenergi-byggstart250x174.jpg

Efter flera år av forskning och tvärvetenskapligt samarbete i projektet Positive Footprint Housing togs den 2 november det första spadtaget för bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg. Göteborg Energi bidrar bland annat med smart lagring av solenergi i elbussbatterier, värmelager och växling mellan fjärrvärme och bergvärme. – Jag är både glad och stolt över att det forskningssamarbete som startade 2011 nu förverkligas. Genom samverkansprojekt som elbusslinje 55, HSB Living Lab och nu brf Viva skapar vi tillsammans med akademi, näringsliv och stad ett mer hållbart Göteborg. De kunskaper och erfarenheter som vi bygger upp i dessa projekt är viktiga i vårt fortsatta stadsutvecklingsarbete, säger Lotta Brändström, VD Göteborg Energi. I projektet bidrar Göteborg Energi med att se hur brf Viva på bästa sätt kan bli en del av framtidens hållbara energisystem och samverka med stadens fjärrvärme och elnät. Brf Viva kommer till exempel att ha tre lösningar för att hantera väderberoende elproduktion; växling mellan bergvärme och fjärrvärme, möjligheter att lagra värme och ett ellager med begagnade batterier från Volvos elbussar. – Det unika med Brf Viva är att vi vågar införa framtidens bostadslösningar både när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i full skala, även det som aldrig tidigare testats i bostadsprojekt i Sverige. I Riksbyggens roll som samhällsutvecklare ingår att både vara nytänkande och långsiktig och tillsammans med våra partners inom Positive Footprint Housing tar vi nu ett stort steg framåt för att skapa framtidens hållbara och attraktiva boende, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen. – Göteborg blir allt starkare som innovationsstad. Den här satsningen är ett utmärkt exempel. Det finns en stark dynamik i arbetssättet inom Positive Footprint Housing. Det handlar om att i nära samverkan mellan näringslivet, akademin och det offentliga ta fram de nya hållbara innovationerna. Det handlar också om att låta innovationerna växa fram genom aktiv medborgardialog, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Förutom Riksbyggen och Göteborg Energi ingår också Göteborgs Stad, Chalmers, Johanneberg Science Park, Göteborgs universitet och SP i samarbetsprojektet Positive Footprint Housing. Tillsammans utvecklas nya koncept som kan bidra till att möta en utveckling med mer solenergi, vindkraft, lågenergihus, elfordon och smarta IT-lösningar. Brf Viva uppförs längs Dr Allards gata och kommer att omfatta cirka 133 bostäder. Inflyttning är planerad till 2018.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Göteborgs mest hållbara och innovativa bostadskvarter

2016-11-04
Efter flera år av forskning och tvärvetenskapligt samarbete i projektet Positive Footprint Housing togs den 2 november det första spadtaget för bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg. Göteborg Energi bidrar bland annat med smart lagring av solenergi i elbussbatterier, värmelager och växling mellan fjärrvärme och bergvärme.

– Jag är både glad och stolt över att det forskningssamarbete som startade 2011 nu förverkligas. Genom samverkansprojekt som elbusslinje 55, HSB Living Lab och nu brf Viva skapar vi tillsammans med akademi, näringsliv och stad ett mer hållbart Göteborg. De kunskaper och erfarenheter som vi bygger upp i dessa projekt är viktiga i vårt fortsatta stadsutvecklingsarbete, säger Lotta Brändström, VD Göteborg Energi.

I projektet bidrar Göteborg Energi med att se hur brf Viva på bästa sätt kan bli en del av framtidens hållbara energisystem och samverka med stadens fjärrvärme och elnät. Brf Viva kommer till exempel att ha tre lösningar för att hantera väderberoende elproduktion; växling mellan bergvärme och fjärrvärme, möjligheter att lagra värme och ett ellager med begagnade batterier från Volvos elbussar.

– Det unika med Brf Viva är att vi vågar införa framtidens bostadslösningar både när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i full skala, även det som aldrig tidigare testats i bostadsprojekt i Sverige. I Riksbyggens roll som samhällsutvecklare ingår att både vara nytänkande och långsiktig och tillsammans med våra partners inom Positive Footprint Housing tar vi nu ett stort steg framåt för att skapa framtidens hållbara och attraktiva boende, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

– Göteborg blir allt starkare som innovationsstad. Den här satsningen är ett utmärkt exempel. Det finns en stark dynamik i arbetssättet inom Positive Footprint Housing. Det handlar om att i nära samverkan mellan näringslivet, akademin och det offentliga ta fram de nya hållbara innovationerna. Det handlar också om att låta innovationerna växa fram genom aktiv medborgardialog, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Förutom Riksbyggen och Göteborg Energi ingår också Göteborgs Stad, Chalmers, Johanneberg Science Park, Göteborgs universitet och SP i samarbetsprojektet Positive Footprint Housing. Tillsammans utvecklas nya koncept som kan bidra till att möta en utveckling med mer solenergi, vindkraft, lågenergihus, elfordon och smarta IT-lösningar. Brf Viva uppförs längs Dr Allards gata och kommer att omfatta cirka 133 bostäder. Inflyttning är planerad till 2018.
Källa: Din El

Senaste nyheter