Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Välj golv med med omtanke för miljön och hälsan

https://www.klimatsmart.se/images/news/golv-expona-flow250x244.jpg

Både entreprenörer och leverantörer i Golvbranschen jobbar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Kvalitets- och miljöledningssystemet Auktoriserat Golvföretag motverkar fel genom krav på aktuell fortbildning och dokumenterade kvalitets- och miljörutiner. På så sätt reduceras miljöpåverkan, eftersom arbeten som behöver göras om alltid innebär en större påfrestning på miljön. Även golvleverantörerna jobbar mot hållbara och återvunna material. Branschens insatser stämmer väl med slutsatserna i en rapport om byggandets klimatpåverkan som Sveriges Byggindustrier tagit fram. Rapporten visar, lite oväntat, att den klimatpåverkan som uppstår när ett hus byggs är i samma storleksordning som byggnadens energianvändning under 50 år. Därför blir slutsatserna bland annat att upphandling av byggentreprenad bör stimulera minskad klimatbelastning, att man bör utveckla produkter som är mindre miljöbelastande vid såväl tillverkning som användning samt att entreprenören systematiskt ska ta miljöansvar i varje enskilt byggprojekt. - Miljöaspekten är en del av vår företagskultur, säger Markus Johansson, VD på Piteå Golv & Kakel. Vi jobbar aktivt med återvinning av PVC-plast och kretsloppsmärkning och pratar ofta miljö med våra anställda. Det finns givetvis ett ekonomiskt incitament också. Här i Norrbotten är kollektivtrafiken nästan obefintlig och därför kör vi mycket bil. Men med tydliga mål och uppföljning har vi lyckats spara på både bränsle och bilar, vilket ju också minskar klimatpåverkan. - Vi gör vad vi kan, men stora beställare som kommuner och landsting behöver ta ett större ansvar och kräva mer miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar, avslutar Markus Johansson. Hos golvleverantörerna finns flera exempel på utveckling och forskning som leder till mindre klimatpåverkan. Under Möbelmässan i Stockholm i februari presenterade danska egetaepper en textilplatta där baksidan är tillverkad av återvunna PET-flaskor. Bolon använder återvunnet material från företagets lokala återvinningsanläggning i sin nya kollektion Flow och Falck Design lanserar Expona Flow, ett golv på rulle i ftalatfri kvalitet som är helt återvinningsbar och även innehåller återvunnet material.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Välj golv med med omtanke för miljön och hälsan

2015-05-12
Återvinningsbart, ftalatfritt golv
Både entreprenörer och leverantörer i Golvbranschen jobbar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Kvalitets- och miljöledningssystemet Auktoriserat Golvföretag motverkar fel genom krav på aktuell fortbildning och dokumenterade kvalitets- och miljörutiner. På så sätt reduceras miljöpåverkan, eftersom arbeten som behöver göras om alltid innebär en större påfrestning på miljön. Även golvleverantörerna jobbar mot hållbara och återvunna material. Branschens insatser stämmer väl med slutsatserna i en rapport om byggandets klimatpåverkan som Sveriges Byggindustrier tagit fram.

Rapporten visar, lite oväntat, att den klimatpåverkan som uppstår när ett hus byggs är i samma storleksordning som byggnadens energianvändning under 50 år. Därför blir slutsatserna bland annat att upphandling av byggentreprenad bör stimulera minskad klimatbelastning, att man bör utveckla produkter som är mindre miljöbelastande vid såväl tillverkning som användning samt att entreprenören systematiskt ska ta miljöansvar i varje enskilt byggprojekt.

- Miljöaspekten är en del av vår företagskultur, säger Markus Johansson, VD på Piteå Golv & Kakel. Vi jobbar aktivt med återvinning av PVC-plast och kretsloppsmärkning och pratar ofta miljö med våra anställda. Det finns givetvis ett ekonomiskt incitament också. Här i Norrbotten är kollektivtrafiken nästan obefintlig och därför kör vi mycket bil. Men med tydliga mål och uppföljning har vi lyckats spara på både bränsle och bilar, vilket ju också minskar klimatpåverkan.

- Vi gör vad vi kan, men stora beställare som kommuner och landsting behöver ta ett större ansvar och kräva mer miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar, avslutar Markus Johansson.

Hos golvleverantörerna finns flera exempel på utveckling och forskning som leder till mindre klimatpåverkan. Under Möbelmässan i Stockholm i februari presenterade danska egetaepper en textilplatta där baksidan är tillverkad av återvunna PET-flaskor. Bolon använder återvunnet material från företagets lokala återvinningsanläggning i sin nya kollektion Flow och Falck Design lanserar Expona Flow, ett golv på rulle i ftalatfri kvalitet som är helt återvinningsbar och även innehåller återvunnet material.

Senaste nyheter