Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Golvbranschen uppdaterar standarden på material för våtrum

https://www.klimatsmart.se/images/news/golvbranschen-vt250x250.jpg

Nu uppdaterar Golvbranschen GBR branschstandarden för golvbeläggning och väggbeklädnad av plast i våtrum. Uppdateringen innebär att flera av SS-EN-standarderna har ersatts med SS-EN-ISO-standarder för att motsvara de ändringar som skett på marknaden. Det blir inga stora förändringar då de nya testmetoderna till stor del testar samma egenskaper som tidigare standarder. Vad gäller väggbeklädnad har branschstandarden också utökats så att leverantörer av PVC-skivor kan ansöka om ett VT-godkännande från Golvbranschen. Branschstandarden ställer upp kriterier för hur plastmatta, som ska användas som yt-och tätskikt samt tätskikt under kakel och klinker, ska provas för att säkerställa de egenskaper som krävs för att materialen ska fungera i våta utrymmen. Ett VT-godkännande innebär att materialet är vattentätt och att dess egenskaper uppfyller kraven i GBRs standard. Monteringsanvisning, uppställd enligt en särskild mall, ska också finnas för att materialet ska bli VT-godkänt. Produkten är därefter lämplig att använda i våtutrymmen som badrum, toaletter och tvättstugor. Golvbranschens standard är etablerad sedan 1987 och uppdateras i takt med att marknad och material utvecklas. Standarden bygger på nationella, europeiska och globala testnormer. Den reviderade branschstandarden för plastmattor och PVC-skivor betyder även att GVKs lista över godkända produkter för våtrum kommer att uppdateras.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Golvbranschen uppdaterar standarden på material för våtrum

2014-09-15

Senaste nyheter